لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۰۰:۲۴

سياهاب، نيما و دموکراسی در برابر سرمايه داری؛ کتاب در هفته گذشته


سياهاب، سردی قدرت و گرمای آرمان


هفته گذشته با انتشار ترجمه فارسی سياهاب، يکی از آثار ارزنده جويس کرول اوتس، در دسترس علاقه مندان فارسی زبان ادبيات معاصر جهان قرار گرفت.


اين کتاب را مهدی غبرايی، مترجم معتبر ايرانی، ترجمه کرده است.


اوتس در اين رمان، که منتقدان ادبی نيويورک تايمز آن را «اثری جسور، بی پروا و موثر» توصيف کرده اند، ساختار وحشت انگيز نهفته در قدرت سياسی حاکم بر جهان ما را در قالب روايت زندگی دختری جوان و آرمان گرا، که در جشن های روز استقلال آمريکا به سناتوری پير و حل شده در قدرت دل می بندد، هنرمندانه و در ساختاری منسجم تصوير می کند.


خالق داستان هايی چون آدم کشی، سرزمين عجايب،هرچه مي خواهی با من بکن، زامبی، قلبم برهنه ماند و آبشارها، در سياهاب تقابل سرزندگی، حيات، آرمان گرايی و رومانتيسيزم پر شور را با بافت و ساخت ناانسانی، سرد و بهره گرايانه، اما مجذوب کننده قدرت سياسی، با استادی به جهان داستان بر کشيده است.


يادداشت های منتشر نشده نيما


يادداشت های روزانه نيما، که هفته گذشته به کوشش عبدالرضا رضايی نيا منتشر شد، آخرين نوشته های منتشر نشده نيما را از تير ۱۳۲۹ تا آذر ۱۳۳۸ ، چند ماهی پيش از مرگ نيما، در بر می گيرد.


تحولی که نيما درشعر فارسی درانداخت نه فقط شعر، که ادبيات ايران را متحول کرد. نيما نه فقط بدعت گذار و شاعری خلاق و نوآور بود، بلکه در زمينه تئوری ادبی نيز آثار درخشانی چون ارزش احساسات و نامه های همسايه خلق کرد.


نوشته های منثور نيما، به ليل نگاه دقيق و خردمندانه او از بهترين آثار منثور ادب فارسی به شمار می روند.


يادداشت های روزانه نيما در يکی از بحرانی ترين دوران های تاريخ ايران، جنبش ملی کردن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد، نوشته شده و به دليل تسلط کم نظير نيما بر فرهنگ، جامعه شناسی و سياست در ايران و به دليل نگاه تيز و موشکاف او نکته های درخشانی را در بر دارند.


مرآت الوقايع مظفری


هفته گذشته کتاب دو جلدی مرآت الوقايع مظفری اثر عبدالحسين خان ملک المورخين معروف به لسان السلطنه، با تصحيح و حاشيه نويسی دکتر عبدالحسين نوايی، منتشر و يکی از آثار مرجع در زمينه عصر قاجار به بازار کتاب عرضه شد.


عبدالحسين خان ملک المورخين که در ۱۳۱۲ چشم به جهان گشود و در ۱۲۴۸ رخت از اين سرای برکشيد؛ از روزنامه نويسان آزادی خواه عصر مطفرالدين شاه بود.


او در کتاب مرات الوقايع مطفری موقعيت ايران و حوادث اجتماعی و سياسی دوران مظفرالدين شاه را با نگاهی انتقادی ثبت کرده است.


دموکراسی در برابر سرمايه داری


اغلب متفکران و تحليلگران ليبرال، دمکراسی و سرمايه داری را پديده های توامان تلقی می کنند و اين تلقی به ويژه پس از فروپاشی اردوگاه شرق و در عصر جهانی شدن، هواداران بسياری به دست آورده است، اما آلن ميک سينزوود، نويسنده کتاب دموکراسی در برابر سرمايه داری، که ترجمه فارسی آن در هفته گذشته منتشر شد، می کوشد تا با نقادی مفاهيم پايه ای و اساسی، تقابل اين دو را نشان دهد.


آلن ميک سينزوود از تحليلگران مشهور معاصر است و در کتاب دموکراسی در برابر سرمايه داری کوشيده است تا برداشت هايی نو از نظريه ماترياليزم تاريخی مارکسيست ها به دست داده و از اين منظر سرمايه داری را نقد و تضاد آن را با دموکراسی واقعی تحليل کند.


اين کتاب را حسن مرتضوی به فارسی ترجمه کرده است.


XS
SM
MD
LG