لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۱۹:۰۵

سگ های سياه، روايت ياس و اميد روشنفکری ايران؛ کتاب در هفته گذشته


سگ های سياه


با انتشار رمان سگ های سياه در هفته گذشته، يکی از مشهورترين نويسندگان انگليسی زبان به فارسی زبانان معرفی شد.


يان مک اون، نويسنده مشهور انگليسی و برنده جايزه معتبر ادبی بوکر، سگ های سياه را در سال ۱۹۹۲ منتشر کرد. اين رمان اولين اثر او است که به فارسی ترجمه می شود.


يان مک اون در رمان سگ های سياه پيچيدگی های برخورد آدمی با نازی ها به دوران جنگ، پس از فروپاشی شوروی و سقوط ديوار برلين و جنبش های کنونی موسوم به نئو نازی را با هنرمندی تصوير می کند.


يان مک اون با انتشار بيش از ۱۵ رمان از مطرح ترين نويسندگان معاصر اروپا است.


رمان آمستردام او جايزه ادبی بوکر را در سال ۱۹۹۸ برای خالق خود به ارمغان آورد. اين جايزه هر سال به بهترين رمان انگليسی زبان اهداء می شود.


سگ های سياه را مصطفی مفيدی ترجمه کرده است.


روشنفکری ايران، روايت ياس و اميد


روشنفکران ايران، روايت ياس و اميد، تاليف علی مير سپاسی، پژوهشی است ارزنده در باره گرايشی در تاريخ روشنفکری ايران که بر پيدايی و شکل گيری بخش مهمی از سياست معاصر تاثيری کارساز داشت.


روشنفکران ايران، روايت ياس و اميد، که ترجمه فارسی آن در ايران منتشر شد، به تحليل آراء روشنفکرانی می پردازد که عليه خردگرايی، روشنگری و مدرنيته موضع گرفته و با نزديک شدن به نحله ای از تفکر غربی، که در يکی از قرائت های آراء مارتين هايدگر، به ضديت با ليبراليزم، عقل گرايی و دموکراسی منجر شد، زمينه نظری مناسبی برای استبداد شرقی در قالب دينی فراهم کردند.


مولف کتاب کوشيده است تا با زبان و ساختاری آکادميک مباحثی چون پديده فرديد، بحران خيال پردازی بومی گرا، مدرنيته در فراسوی بومی گرايی ‏و کل گرايی، هايدگر و ايران: سويه تاريک هستی و تعليق، کثرت گرايی مفهومی و دين در انديشه جان ‏ديويی، نهرو، گاندی و مارتين لوترکينگ را تحليل کند.


اين کتاب را مترجم معتبر ايرانی عباس مخبر از انگليسی به فارسی ترجمه کرده است.


داستان های کوتاه سالينجر


هفته گذشته اعلام شد که مجموعه ۲۱ داستان کوتاه جروم ديويد سالينجر، نويسنده بزرگ آمريکايی، در دو جلد در دست انتشار است.


جلد اول اين مجموعه با عنوان يادداشت های يک سرباز ۱۰ داستان کوتاه سالينجر را در بر می گيرد.


جروم ديويد سالينجر که از او چون يکی از استادان بزرگ داستان و نويسنده ای همتراز همينگوی و اسکات فيتزجرالد ياد می کنند، در سال ۱۹۱۹ در نيويورک در خانواده ای يهودی چشم به جهان گشود و نخستين داستان کوتاه خود را با عنوان جوانان در ۱۹۴۰ در يک مجله ادبی منتشر کرد.


سالينجر در سال ۱۹۵۱ با انتشار رمان ارزشمند، پرآوازه و بحث انگيز ناتور دشت به شهرت جهانی رسيد.
اين رمان يک بار با ترجمه محمد علی نجفی و يک بار با ترجمه احمد کريمی حکاک در ايران منتشر شد.


فرانی و زوتی، تيرهای سقف را بالا بگذاريد، جنگل واژگون و دلتنگی های نقاش خيابان چهل و هشتم سالينجر نيز به فارسی ترجمه و منتشر شده اند.


مجموعه يادداشت های يک سرباز را علی شيعه علی به فارسی ترجمه کرده است.


فرهنگ پيشوندها و پسوندهای زبان فارسی


زبان فارسی از کهن سال ترين زبان های زنده جهان است، اما تحقيق در باره امکانات صرفی و نحوی و نگارش دستور زبان در فارسی، به رغم کوشش های پر ارج و ماندگار برخی محققان ايرانی، با غنا و قدمت اين زبان همسنگ نيست و به همين دليل، انتشار پژوهش هايی چون کتاب فرهنگ پيشوندها و پسوندهای زبان فارسی کوششی ارزشمند ارزيابی می شود.


لغت سازی و خلق واژه های تازه از نيازهای بنيادين زبان فارسی است و کتاب فرهنگ پيشوندها و پسوندهای زبان فارسی يا دستور برای لغت سازی، تاليف دکتر خسرو فرشيدورد، در ۴ فصل اصلی خود می کوشد تا در اين عرصه شيوه هايی مناسب و متناسب با ساختار زبان فارسی به دست دهد.


XS
SM
MD
LG