لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ تهران ۰۷:۰۷

کنفرانس اقتصادی بیت لحم، سرمایه گذاری برای صلح


سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات خودگردان، تحصیلکرده رشته اقتصاد است. (عکس از AFP)

شهر باستانی بيت لحم درجوار اورشليم، که زادگاه عيسای مسيح بوده، اين روزها شاهد يکی ازبزرگترين گردهمآئی های خود است، اما نه به خاطر کريسمس يا مناسبت های مذهبی مسيحی، بلکه به خاطر صلح و سرمايه گذاری در راه اجرای پروژه های عمرانی مختلف برای فلسطينی های ساحل غربی رود اردن.


صدها نفراز بازرگانان عمده جهان عرب و اسلامی و نيز گروه چشمگيری ازسرمايه داران اروپائی و ديگر کشورهای مرفه، با آمدن به اسرائيل و ازطريق فرودگاه بين المللی تل آويو به بيت لحم رسيده اند.


اما چند صد نفرديگر ازسرمايه داران عربی و اسلامی ازطريق مرز زمينی و خاک اردن که ازشهر امان تا بيت لحم تنها حدود يک صد کيلومترفاصله دارد، به اين شهر مهم فلسطينی رسيده اند.


انديشه برپائی همآيش بيت لحم در کنفرانس بين المللی کمک به فلسطينی ها که ماه دسامبر ۲۰۰۷ در پاريس برگزارشد، ارائه گرديد. درآن کنفرانس، کشورهای جهان و نهادهای مهم بين المللی تعهد کردند که هفت ميليارد و هفتصد ميليون دلار به فلسطينی ها کمک کنند.

نخست وزيرتشکيلات فلسطينی دربيت لحم از«همکاری مثبت اسرائيل دربرپائی اين کنفرانس مهم اقتصادی فلسطينی و دادن امکانات به بازرگانان و سرمايه گزاران عرب و غربی برای آمدن به همآيش» ابراز خشنودی کرد.


حسن ابوليبده ازدست اندرکاران مهم کنفرانس بيت لحم می گويد که ۱۰۹ پروژه اقتصادی که سرمايه ای دوميلياردلاری نياز دارند ، دراين همآيش ارائه شده اند.انديشه برپائی همآيش بيت لحم در کنفرانس بين المللی کمک به فلسطينی ها که ماه دسامبر ۲۰۰۷ در پاريس برگزارشد، ارائه گرديد. درآن کنفرانس، کشورهای جهان و نهادهای مهم بين المللی تعهد کردند که هفت ميليارد و هفتصد ميليون دلار به فلسطينی ها کمک کنند.


پنج ماه از اين تعهدات گذشته است و حکومت فلسطينی اعلام کرده است که تا امروز ۷۱۷ ميليون دلار ازاين کمک ها را دريافت کرده است.


محمود عباس رهبرتشکيلات فلسطينی خود درکنفرانس بيت لحم حضور دارد و با يک جدول زمانی پرکار، روزانه با ده ها شخصيت ديدارمی کند، درحالی که همين ماه گذشته مورد عمل جراحی ميله زنی قلب قرارداشت و پزشکان ازاوخواسته اند که دراين سن مراقب سلامتی خود باشد.


تونی بلر نخست وزير پيشين بريتانيا نيز که اکنون نماينده ويژه کميسيون چهارجانبه صلح خاورميانه است، رياست عاليه کنفرانس بيت لحم را به نمايندگی ازايالات متحده، اتحاديه اروپا، روسيه و سازمان ملل برعهده دارد.


تونی بلر درماه های اخير عمدتا دراورشليم زندگی می کند و درکار ميانجيگيری ميان اسرائيل و فلسطينی ها نقشی فعال دارد.


دراين هفته، صدها نفرازنيروهای رسمی تشکيلات فلسطينی و ديگر کارمندان موسسات فلسطينی دربيت لحم حضور يافتند تا کنفرانس هرچه بيشتر آبرومندانه برگزارشود و به سرمايه داران بقبولانند که لياقت سرمايه گذاری آنها را دارند.


دردو دوره انتفاضه؛ يکی درفاصله سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳ و ديگری ازسال ۲۰۰۰ تا همين چندی پيش، بيت لحم بيشتر ازبسياری ديگر ازنقاط فلسطينی بار سنگين رخدادهای امنيتی و درگيری های خونين را بر دوش می کشيد.

درحالی که نيروهای پليس فلسطينی در نزديکی نيروهای اسرائيل، درخيابان های بيت لحم حضوردارند، کارمندان جوان زن فلسطينی با لباسهای شيک و مردان جوان با کراوات و بدون اسلحه به راهنمائی ميهمانان بين المللی مشغول هستند و سخت درتب و تابند تا نشان دهند که نبض کنفرانس بدون هيچ اشکالی دقيق می زند.


ازهمه خوشحال تر احتمالا مغازه داران بيت لحم هستند که با لبخند عميق رضايت برلب، ميهمانان خارجی را به خريد ازمغازه های خود که اکثرا عکس ها و اشيای يادگاری اماکن مقدس ميسحی واسلامی است، دعوت می کنند.


بزرگترين رخداد ساليانه برای مردم بيت لحم تا کنون حضور زائران مسيحی جهان درآئين های زاد روز عيسی مسيح بوده و اين دوره از اوائل زمستان، به قولی «بره کشان» بازارسنتی و مغازه داران دلخسته بيت لحم است.


دردو دوره انتفاضه؛ يکی درفاصله سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳ و ديگری ازسال ۲۰۰۰ تا همين چندی پيش، بيت لحم بيشتر ازبسياری ديگر ازنقاط فلسطينی بار سنگين رخدادهای امنيتی و درگيری های خونين را بر دوش می کشيد.

سلام فياض نخست وزيرتشکيلات خودگردان فلسطينی پنجشنبه به ميهمانان همآيش بزرگ اقتصادی دربيت لحم گفت: «سرمايه گذاری شما درسرزمين های فلسطينی، سرمايه گزاری در راه صلح است. با اين کار، به ثبات منطقه کمک می کنيد و به فلسطينی ها اميد می دهيد.»


سلام فياض تاکيد کرد که عليرغم تمامی وضعيت ناگواری که گلوی فلسطينی ها را می فشارد، اقتصاد فلسطينی از پتانسيل عظيمی برای جذب سرمايه گزاری برخوردار باشد.


سلام فياض که خود تحصيلکرده رشته اقتصاد ازدانشگاههای آمريکاست و يک سياستمدار پرقدرت دراداره امور اقتصادی ساحل غربی محسوب می شود، قول داد که اقتصاد فلسطينی ها براساس بازار آزاد و به دور ازکنترل ای بی مورد دولتی باشد.

سلام فياض تاکيد کرد که ساحل غربی ازوضعيت نسبتا مناسبی برخورداراست و سيستم بانکی مدرنی برپا شده که می تواند تکيه گاه خوبی برای اقتصاد فلسطينی ها باشد.

دردو روز نخست همآيش بزرگ بيت لحم اين خبر دهان به دهان نقل می شد که دو سرمايه دار بزرگ عرب دو قرارداد کلان ر ابرای برپائی زيربناهای يک شهرک جديد فلسطينی و يک مرکز بزرگ و مدرن خريد مانند مراکز بزرگ دوبی و آمريکائی، به مبلغ ۵۵۰ ميليون دلارامضا کرده اند.


ازميان هزارو دويست بازرگان و سرمايه گزاری که دربيت لحم گرد آمده اند، اکثريت اعراب هستند اما گروه چشمگيری ازاسرائيلی ها را نيز می توان ديد که با اميد به رسيدن به دورانی که بتوان همکاريها را ازسرگرفت، طرح های ارائه شده ازسوی فلسطينی ها را بررسی می کنند.

ساحل غربی به رغم همه تنش ها، دريک سال اخير با شکوفائی اقتصادی نيز روبروست و مردم آن هرچه بيشتر يک زندگی عادی را تجربه می کنند.


برپائی کنسرت ها و جشنواره های هنری و فرهنگی ازجمله رقص و موسيقی کلاسيک، ازنشانه های آرام شدن اوضاع درکرانه باختری است.اين درحالی است که فلسطينی های غزه در زير سخت گيريهای حماس، به دليل تحريم اقتصادی از سوی اسرائيل و حملات گاه و بی گاه ارتش اين کشور، دردی مضاعف را تحمل می کنند.

ازميان هزارو دويست بازرگان و سرمايه گزاری که دربيت لحم گرد آمده اند، اکثريت اعراب هستند اما گروه چشمگيری ازاسرائيلی ها را نيز می توان ديد که با اميد به رسيدن به دورانی که بتوان همکاريها را ازسرگرفت، طرح های ارائه شده ازسوی فلسطينی ها را بررسی می کنند.


شيمون پرز رئيس جمهوری اسرائيل نيز ازکنفرانس بيت لحم استقبال شايانی کرده و تاکيد دارد که «بايد به اقتصاد فلسطينيان کمک کرد تا آنان سرپای خود بايستند و نمی توان تا ابد با گداپروری، آنها را چشم براه کمک مالی ديگران باقی گذاشت.»

شيمون پرز خود با سرمايه داران اسرائيلی و جهانی برای سرمايه گزاری درساحل غربی ديدارهايی به عمل آورده است.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG