لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۱۴

پایان بی نتیجه مذاکرات اتا با دولت اسپانیا


سازمان «اتا» در آخرين بيانيه اش، دولت سوسياليست اسپانيا و نخست وزير اين کشور خوزه لوئيس زاپاترو Jose Luis Zapatero را به «عمل نکردن به وعده هايشان» متهم ساخته و تهديد کرده که پاسخ آنها متناسب با عملکردهای دولت خواهد بود.
انفجارخودرويی که در داخل آن ۲۰۰ کيلو مواد منفجره قرار داده شده بود در روز شنبه ۳۰ دسامبر در پارکينگ ترمينال ۴ فرودگاه مادريد ، به شش ماه مذاکرات بی نتيجه دولت سوسياليست اسپانيا و جدائی طلبان باسک پايان داد.

مقامات دولتی اسپانيا، سازمان جدایی طلب «اتا» Eta را که مسووليت اين انفجار را به عهده گرفته است، «مسئول شکست مذاکرات برای پايان دادن به خشونت در ايالت باسک» نامیده اند.

در مقابل، سازمان «اتا» در آخرين بيانيه اش، دولت سوسياليست اسپانيا و نخست وزير اين کشور خوزه لوئيس زاپاترو Jose Luis Zapatero را به «عمل نکردن به وعده هايشان» متهم ساخته و تهديد کرده که پاسخ آنها متناسب با عملکردهای دولت خواهد بود.

در محافل مطلع اسپانيا گفته می شود در جريان آتش بس يک جانبه ای که جدايی طلبان باسک در اوايل تابستان گذشته اعلام کرده بودند، جناح راديکال «اتا» که هواداراقدام نظامی است، توانست جناح طرفدار گفت و گو با دولت مرکزی را در اقليت قرار دهد و بمب گزاری در پارکينگ فرودگاه مادريد را بايد نشان «پيروزی جناح نظامی بر جناح سياسی اين سازمان» تلقی کرد.

پرز روبال کابا Perez Rubalcaba ، وزير کشور اسپانيا، دقايقی پس از انفجار اين بمب گفت مذاکرات به پايان رسيده است و آتش بس ديگر وجود ندارد و آنچه تا کنون در رابطه با گفت و گو با جدائی طلبان گفته شده بود ديگرمعنايی ندارد.

يک مقام اسپانيايی که در مذاکرات ماه های گذشته با جدايی طلبان باسک فعال بوده است به روزنامه «ال موندو"El Mundo» چاپ مادريد می گويد: «تا زمانيکه اتا دست از خشونت برندارد و اسلحه به زمين نگذارد ، امکان بازگشت مجدد به مذاکرات وجود ندارد.»

در اسپانيا بسياری از مفسرين، دولت را متهم به «خوش بينی بيش از حد» می کنند. اين مفسرين معتقدند که نشانه هايی از بازگشت «اتا» به بمب گزاری از هفته ها پيش ديده می شد اما مقامات امنيتی به دليل «خوش بينی بيش از حد به مذاکره با جدايی طلبان باسک» قادر به رويت آنها نبودند.

ايگناسيو آستارلوا Ignacio Astarloa از رهبران حزب خلق اسپانيا که مهم ترين نيروی اپوزيسيون به حساب می آيد، در پاسخ به دعوت دولت، مبنی بر اتحاد عمل کليه نيروهای دموکراتيک جهت مقابله با تروريسم، می گويد: «تا زمانی که سوسياليست ها مخالفت های لازم را در زمينه جديت در مبارزه با جدايی طلبان ارائه ندهند، اين همکاری امکان پذير نيست. از جمله شرايط حزب خلق برای همکاری با دولت در زمينه مبارزه با تروريسم در ايالت باسک ، مخالفت با به رسميت شناختن گروه های افراطی هوادار جدايی طلبان و شرکت دادن آنها در انتخابات بهار آينده است.»

آستارلوا می گويد: «اگر حتی يکی از هواداران خشونت در ايالت باسک نيز اجازه شرکت در انتخابات بيابد، ما دعوت به هرگونه همکاری با دولت را رد خواهيم کرد.»

در اسپانيا، در شهرهای مختلف، تظاهرات در مخالفت با جدايی طلبان باسک ادامه دارد.

سازمان AVT که بازماندگان قربانيان تروريسم را در برمی گيرد معتقد است بايد با اجتماع در خيابان ها، به خرابکاران نشان داد که ملت اسپانيا يکپارچه مخالف هرگونه مذاکره ای با گروه های مسلح است.
XS
SM
MD
LG