لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۳۵

جاسوسی برای ایران و ای میل علیه امنیت اسراییل


متهم تلاش کرده بود تا با فرستادن ای میل با دولت ایران تماس بگیرد.

سرگرد داويد شامير درحالی به دادگاه تل آويو برده شد تا به اتهام جاسوسی برای ايران محاکمه شود که تا پيش از آن هيچ خبری درباره دستگيری و بازجوئی از وی دررسانه های اسراييلی منتشر نشده بود.

دادستانی اسراييل نظر تيم بين المللی بازجويان پليس اين کشور را پذيرفته است که براساس آن، سرگرد داويد شامير، «درچارچوب تلاش های شديد و پيگير خود برای دريافت مبالغ کلان پول، ابراز آمادگی کرده بود که با جمهوری اسلامی ايران، حماس و سازمان اطلاعات و جاسوسی روسيه، همکاری کند.»


سرگرد شامير، دکترروانشناس در واحد پزشکی ارتش اسراييل بوده، ولی به مطالبی نيز که «بسيارحساس» توصيف شده، دسترسی داشته است.


دادستان اسراييل درکيفرخواست خود مدعی شده است که سرگرد شامير، از طريق کامپيوترشخصی خود و ازمنزل خويش، با اسامی مستعار، ای میل هایی برای شماری از نمايندگی های جمهوری اسلامی ايران – ازجمله درترکيه و بريتانيا فرستاد و ابراز آمادگی کرد که دربرابر دريافت پول، با ايران همکاری کند.


پليس اسراييل مدعی شده بود که درتحقيقات «ثابت شده که شامير از دولت ايران پاسخ گرفته است»، ولی او تلاش کرد با سازمان حماس و نيز تشکيلات اطلاعاتی و امنيتی روسيه نيز درتماس باشد.


دادستانی اسراييل درکيفرخواست مدعی شده که سرگرد شامير از بهار امسال تماس های خود را با دفاتر نمايندگی جمهوری اسلامی ايران و تشکيلات اطلاعاتی روسيه آغاز کرد و نيز برای نيروهای وابسته به حماس دردانشگاه اسلامی غزه نیز ای میل هایی ارسال کرده است.

دادستانی اسراييل مدعی شده که «شامير درجريان بازجوئی های طولانی، اعتراف کرد که آماده بوده مطالب حساس مربوط به نقل و انتقالات نظامی اسراييل و نقاط استراتژيک پشت جبهه اسراييل را به ايران، حماس و روسيه بدهد.»


سرگرد شامير درنبرد ۳۳ روزه تابستان سال گذشته ارتش اسراييل با حزب الله لبنان شرکت داشته و از استقرار واحدهای پزشکی در جبهه و امکانات اين واحد آگاهی داشته و نيز طرح های اضطراری برای بيرون بردن مردم ازمراکز زندگی خود - درصورت حملات موشکی حزب الله - زير نظر وی بوده است.دادستانی اسراييل درکيفرخواست مدعی شده که سرگرد شامير از بهار امسال تماس های خود را با دفاتر نمايندگی جمهوری اسلامی ايران و تشکيلات اطلاعاتی روسيه آغاز کرد و نيز برای نيروهای وابسته به حماس دردانشگاه اسلامی غزه نیز ای میل هایی ارسال کرده است.


پليس و دادستانی اسراييل حاضر نشده اند بگويند که اين سرگرد دوره ذخيره را چه هنگام بازداشت کرده اند و او اکنون درکدام زندان اسراييل نگاهداری می شود.


خانواده سرگرد شامير نيز گويا نتوانسته اند با رسانه های اسراييل وبين المللی سخن بگويند يا شايد داوطلبانه سکوت برگزيده اند.


هنگامی که سرگرد دکتر داويد شامير به دادگاه تل آويو برده شد، عکاسان توانستند از او عکس و فيلم بگيرند. سرگرد شامير پرغضب به نظر می رسيد، اما با هيچ خبرنگاری سخن نگفت.


درحالی که پليس دستبند را از دستان او بازمی کرد تا برای شنيدن کيفرخواست درجايگاه متهم قرارگيرد، وی درحالی که کيف بزرگی را باخود حمل می کرد، با خشم، ساکت نشست بود.


قاضی اين دادگاه نگفت که نشست اصلی محاکمه چه هنگام آغاز خواهد شد. سرگرد شاميربرای دفاع ازخود دربرابر اتهامات وارده ازياری تيم وکلا برخوردار است. سخنگوی اين تيم اعلام کرد، برای تبرئه موکل خود تلاش خواهد کرد.


دوسال پيش نيز دادستانی اسراييل، يک شهردار عرب تابع اسراييل را به تلاش برای جاسوسی به سود جمهوری اسلامی ايران متهم کرده بود، اما درپی ارائه کيفرخواستی تند عليه وی، دادگاه حکم داد که دادستانی نتوانسته است بطور کامل اتهامات را ثابت کند.


اين شهردار شهر «جوليس» که درگذشته ازوابستگان جنبش فتح بود، از سوی دادگاه اسراييل تبرئه شد.


سازمان امنيت داخلی اسراييل مدعی است «درچند سال اخير، جمهوری اسلامی ايران غير از تلاش برای گرفتن همکاری فلسطينی ها، برای برخوردارشدن از همکاری اطلاعاتی اعراب تابع اسراييل نيز به کوشش گسترده ای دست زده است.»دوسال پيش نيز دادستانی اسراييل، يک شهردار عرب تابع اسراييل را به تلاش برای جاسوسی به سود جمهوری اسلامی ايران متهم کرده بود، اما درپی ارائه کيفرخواستی تند عليه وی، دادگاه حکم داد که دادستانی نتوانسته است بطور کامل اتهامات را ثابت کند.

سازمان امنيت اسراييل درماه های اخير از سفرشماری از يهوديان ايرانی زاده تابع اسراييل به ايران نيز ابرازناخرسندی کرده و خواهان محاکمه آنها شده است، زيرا مدعی بود که اين افراد برای جاسوسی به سود جمهوری اسلامی ايران بسيج شده اند.


البته اتهاماتی از اين دست عليه يهوديان ايرانی، دو جابنه است چرا که وزارت اطلاعات ايران نيز چند سال پيش سيزده نفر از يهوديان اهل شيراز و اصفهان را به تلاش برای جاسوسی برای اسراييل متهم کرده بود.


درپی آزاد شدن اين گروه نيز مقامات امنيتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی اتهاماتی را به افرادی ناشناس درمورد جاسوسی برای اسراييل مطرح کردند، اما هيچ گاه نام اين افراد منتشر نشد و غير ازاتهامات، هيچ جزئياتی درباره محاکمه احتمالی آنان مطرح نشد.


به گزارش رسانه های اسراييل، بازنشسته شدن صدها نفراز افسران ارتش اسراييل درسنين ۴۰ سالگی به بالا و درحالی که نمی توانند دراين سن، شغل مناسب ديگری به دست آورند، می تواند يک «خطر امنيتی» باشد و برخی از آنان را برای گرفتن پول به همکاری با گروه های مخالف اسراييل سوق دهد.


ارتش اسراييل درماه های اخير صدها نفر از افسران خود را درحالی که هنوز به ميان سالگی نرسيده اند، درچارچوب طرح هائی برای کوچک کردن ارتش، بازخريد کرده است.


اکثر اين سربازان سابق خانه نشين شده اند و شغلی به دست نياورده اند. بسياری از آنها نيز برای خروج ازاسراييل و زندگی درکشور ديگری – به ويژه امريکا- تمايل نشان می دهند.


XS
SM
MD
LG