لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ تهران ۱۵:۵۳

مقاله جنجالی نخست وزیر و خشم نصرالله


شيخ حسن نصرالله، دريک مصاحبه تلويزيونی، آنانی را که «رهبران ضعيف کشورهای عربی» ناميد، متهم کرد که «درحال ياری دادن به اهود اولمرت، نخست وزير اسراييل»، برای بيرون آوردن او از بحرانی هستند که درآن گرفتارشده است.

هر چند که به نظر می رسد، لبنان اين روزها از تنش های اخير، اندکی فاصله گرفته است، اما تنها انتشار يک مقاله، بار ديگر به آتش اختلافات سياسی در اين کشور دامن زد.


ساعاتی پس ازانتشار مقاله ای به قلم نخست وزيرلبنان درروزنامه آمريکايی نيويورک تايمز، که درآن تاکيد کرده بود، ديگرهيچ کشورعربی درجهان مايل به نابودی اسراييل نيست واسراييل بايد برای صلح واقعی با کشورهای عرب، صداقت بيشتری نشان دهد، شيخ حسن نصرالله، دبيرکل حزب الله، واکنش تندی نشان داده و نخست وزيرلبنان و نيزسران کشورهای عربی را به دليل تصويب طرح صلح اخير، مورد انتقاد شديد قرار داد.


شيخ حسن نصرالله، دريک مصاحبه تلويزيونی، آنانی را که «رهبران ضعيف کشورهای عربی» ناميد، متهم کرد که «درحال ياری دادن به اهود اولمرت، نخست وزير اسراييل»، برای بيرون آوردن او از بحرانی هستند که درآن گرفتارشده است.


حسن نصرالله گفت: «حالی که انتشارگزارش کميسيون تحقيق داخلی اسراييل درمورد جنگ ۳۳ روزه تابستان گذشته، دولت اولمرت رابا تلاطمی بزرگ روبه رو کرده و اين دولت در مسير فروپاشی قرار گرفته است، رهبران ضعيف عرب به ياری اوشتافته اند.»


فواد سنيوره، نخست وزير لبنان در مقاله اخير خود که روز جمعه در روزنامه نيويورک تاميز منتشر شد، نوشته بود: «هيچ کشورعربی، ديگردر انديشه نابودی اسراييل نيست. هيچ کشورعربی فکر پاک کردن نام اسراييل را ازنقشه جغرافيا درسرنمی پروراند.»«هيچ کشورعربی، ديگردر انديشه نابودی اسراييل نيست. هيچ کشورعربی فکر پاک کردن نام اسراييل را ازنقشه جغرافيا درسرنمی پروراند.»
نخست وزیر لبنان

دراين مقاله، آقای سنيوره به بررسی درس عبرت ازنبرد ۳۳ روزه پرداخته بود و يادآوری کرده بود که اين جنگ ضمن وارد کردن خسارات عظيم به لبنان به مرگ بيش ازيک هزارو دويست لبنانی انجاميد.


نخست وزيرلبنان دراين مقاله، دراشاره ای غيرمستقيم به برخی رويکردهای گروه حزب الله لبنان نوشته بود: «جنگ تابستان گذشته ثابت کرد که چريک بازی و رويکرد نظامی و انتقام گيری، موجب ثبات و آرامش نخواهد شد، بلکه تنها ازراه ديپلماسی، تفاهم و سازش می توان ثبات وصلح را برقرار کرد.»


نخست وزيرلبنان دراين مقاله، اسراييل را فراخوانده که طرح صلح اتحاديه عرب را بپذيرد و يادآورشده که هر ۲۲ کشورعضو اتحاديه عرب آماده اند که طبق اين طرح، به ابتکارپادشاه عربستان سعودی، به عادی سازی مناسبات با اسراييل روی آورده و با اين کشور، پيمان صلج کامل برقرارکنند و سفير به اسراييل بفرستند.


حسن نصرالله درمصاحبه تلويزيونی که درآن، به اين مقاله نخست وزيرلبنان پاسخ داد، ازطرح صلح اتحاديه عرب و نيزتصميم اخير اين اتحاديه برای اعزام هيات نمايندگی صلح به اسراييل ابراز نارضايتی کرد.


درملاقاتی که پنجشنبه بين وزير امور خارجه اسراييل با رييس جمهوری مصر و وزيران امور خارجه مصر و اردن، و نيز با دبير کل اتحاديه عرب، عمرموسی، درقاهره برگزارشد، اعلام شد که برای نخستين


«حالی که انتشارگزارش کميسيون تحقيق داخلی اسراييل درمورد جنگ ۳۳ روزه تابستان گذشته، دولت اولمرت رابا تلاطمی بزرگ روبه رو کرده و اين دولت در مسير فروپاشی قرار گرفته است، رهبران ضعيف عرب به ياری اوشتافته اند.»

بار، به زودی يک هيات سياسی مهم برای گفت و گو درباره طرح صلح اين اتحاديه به اسراييل اعزام خواهدشد.


تصميم به برپايی کميسيون های کاری، به منظورتهيه راهکارهايی برای اجرای طرح صلح پادشاه عربستان، درنشست ماه گذشته وزيران امور خارحه اتحاديه عرب به تصويب رسيده بود.


حسن نصرالله درمصاحبه تلويزيونی شامگاه جمعه گفت: «چرا کشورهای عربی حال بايد به ياری اسراييل بشتابند؟»


وی افزود: «طرح صلح اتحاديه عرب اکنون که دولت اولمرت دراين بحران داخلی گرفتارشده، چيزی جز نجات دادن وی نيست.»


نصرالله همچنين گفت، حزب الله برای نبردی ديگر در برابر اسراييل، ازآمادگی کامل برخورداراست.


وی از کشورهای عربی انتقاد کرد وگفت: «شما با ميليون ها سربازتان نتوانسته ايد کاری را که چند هزار چريک حزب الله کرده اند، انجام دهيد.»


واکنش شديد دبيرکل حزب الله به آمادگی نخست وزيرلبنان برای صلح با اسراييل، دراختلافات عميق درصحنه داخلی لبنان نيز ريشه دارد. حزب الله حدود يک سال است که برای ساقط کردن دولت فواد سنيوره تلاش می کند.


XS
SM
MD
LG