لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ تهران ۱۲:۳۱

صدای دیگر؛ «کمپين يک ميليون امضا» پس از دو سال


تظاهرات مسالمت آمیز زنان برای برابری حقوق با مردان، بارها در ایران سرکوب شده است. (عکس: کسوف)

هشتمين برنامه صدای ديگر، برنامه ای که صدای زنان را منعکس می کند اما منحصر به زنان نمی شود، به مناسبت همزمانی با دومين سالگرد اعلام موجوديت «کمپين گردآوری يک ميليون امضا يا کمپين برای برابری»، به اين کمپين اختصاص يافته است.


با اين حال پيش از پرداختن به اين جنبش زنان ايرانی، به روال برنامه های گذشته، تاريخ جنبش فمينيسم را در بستر زمان دنبال می کنيم.


فمينيسم به مثابه جنبش آگاهانه و متشکل زنان برای داشتن حقوق برابر با مردان درمفهومی مدرن، توانسته است در طول زمان به دستاوردهايی بی سابقه دست يابد و موقعيت زنان را درجهان تغيير دهد و آنان را از قلمرو خصوصی و کنج خانه ها و وضعيت موجودات دست دوم، وارد عرصه اجتماع کند و در موقعيتی برابر با مردان قرار دهد.


در هشتمين برنامه صدای ديگر در ادامه بررسی افکار مری وولستن کرافت،-زنی که پايه گذار فمينيسم به معنای مدرن آن شناخته شده - مهم ترين نظرات او رادر کتاب مهمش، احقاق حقوق زن می شنويد. کتابی که در سال ۱۷۹۲ منتشر شد و بی درنگ پرفروش ترين کتاب دوران خود گرديد.


مری وولستن کرافت بنياد نظرات خود را درباره زنان بر آموزش و تربيت زنان قرارداد. او عقيده داشت که زنان برابر با مردان به دنيا می آيند اما ضعيفه و سبکسر بار می آيند.


او زنانگی را امری اکتسابی می دانست و يقين داشت که زنان درسايه آموزش همگانی و برابر با مردان می توانند به بالاترين درجات علمی و تخصصی و هم رديف با مردان دست يابند.


او خواستار رفع تفاوت های جنسيتی در همه زمينه ها، سوای عشق زن و مرد، بود. مری نظرات و افکار خود را از افکارو آرای نخستين فيلسوفان و متفکران عصر روشنگری اخذ کرده بود و در عين حال آنها را بر تجربه های شخضی خود وفق داده بود.


تجربه هايی که از زندگی خصوصی اش به مثابه زنی که می خواست مستقل و برابر با مردان زندگی کند، زنی که عضو حلقه متفکران و فيلسوفان دوران خود در فرانسه و انگلستان بود، مايه می گرفت.


در بخش بعدی صدای ديگر، کمپين معروف به يک ميليون امضا معرفی می شود.


کمپينی که می خواهد با گردآوری يک ميليون امضا از معترضان به قوانين تبعيض آميز جنسيتی، صدای حق طلبی يک ميليون نفر را به گوش نمايندگان مجلس که حقوق مردم را نمايندگی می کنند، برساند.


در اين برنامه سيمين بهبهانی، شيرين عبادی، خديجه مقدم، مريم زندی ، نفيسه آزاد، و کاوه مظفری، کمپين برای برابری را از جنبه های گوناگون آن می بينند و معرفی می کنند و از فکر پيدايش آن تا شيوه های کار در کمپين ، و از تاکيد آن بر آموزش جهره به چهره و گسترش افقی می گويند.


در اين برنامه شعر سيمين بهبهانی را که به مناسبت دومين سال تولد کمپين سروده می شنويم. از مريم زندی عضو کميته مادران، نفيسه آزاد عضو کميته رسانه ها و شهرستان ها، و کاوه مظفری عضو کميته مردان کمپين درباره اين کميته ها آگاه می شويم.


خديجه مقدم ما را از جنبه های گوناگون کمپين آگاه می کند و شيرين عبادی از قوانين تبعيض آميز می گويد.


در اين برنامه می شنويم که فکر کمپين از «الگوی مراکش» گرفته شد با اين تفاوت که در مراکش فکر گردآوری يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز جنسيتی را پادشاه مراکش در برابر مجلس اين کشور، که در برابر تغيير مقاومت می کرد، ارائه داد و در گردآوری امضا ها دولت و رسانه ها و نهاد های قضايی بازنان همراه بودند.


آموزش چهره به چهره نيز جايی در آن نداشت. حال آن که در ايران سه نسل از زنان و مردان زير سرکوب شديد امنيتی و انتظامی حکومتی به گردآوری امضا و گسترش افقی جنبش از طريق آموزش چهره به چهره و روش توضيحی می پردازند.


اعضای کمپين اهميت کار خود را بيشتر در آگاه کردن زنان و نيز مردان از حقوق خود در قوانين کنونی ايران می دانند.


آنان اميدوارند که پس از گردآوری يک ميليون امضا که به معنای آگاه سازی يک ميليون نفر زن است، بتوانند حاصل تلاش خود را به نمايندگان مردم در مجلس عرضه دهند و خواستار حمايت آنان از تغيير قوانين شوند.


تغييری با پشتوانه ای محکم به قدرت خواست يک ميليون نفر از مردم ايران در تهيه اين برنامه از اطلاعاتی که در سايت کمپين آمده است استفاده کرده ايم .


سرودهای زنان نيز که برای کمپين ساخته شده از همين سايت برگرفته شده است.


«صدای ديگر» را روزهای يکشنبه بعد از خبرهای ساعت ۷ و نيم شب به وقت تهران از راديو فردا می شنويد. اين برنامه در مجله نيمه شب پس از خبرها (نيم بامداد) و در مجله نيمروزی پس از خبرهای ساعت ١٣ تکرار می شود.


نشانی ايميل برنامه «صدای ديگر»: zan@radifarda.com
شماره پيامک گير راديو فردا: ۰۰۴۲۰۶۰۳۸۷۴۱۵۰


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG