لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۲۲:۲۶
به فاصله کوتاهی پس از آنکه ماموران دفتر کار «سرگئی گوريف» يکی از اقتصاددان های سرشناس روسيه را بازرسی کرده و تحت عنوان ادامه تحقيقات در مورد «ميخائيل خودورکوفسکی» تعداد زيادی از ای ميل های وی را ضبط کردند، وی تصميم گرفت به سرعت از روسيه بگريزد.

خبر فرار وی به پاريس که روز سی ام ماه آوريل روی داد هفته پيش برملا شد. اين خبر باعث شده که باری ديگر نگرانی ها در مورد تعقيب و بازداشت نخبگان دگرانديش و ليبرال روسيه که با سياستهای حکومت ولاديمير پوتين مخالف اند، تشديد شود.

با وجوديکه ولاديمير پوتين چند روز پيش از وی دعوت کرد به روسيه بازگردد آقای گوريف می گويد ترجيح می دهد که در خارج زندگی کند و آزاد باشد. وی اخيرا درمصاحبه ای با صدای آمريکا گفت: «من به اين خاطر روسيه را ترک کردم که نمی خواستم به زندان بيافتم و به نظر من خطر زيادی وجود داشت که مرا بازداشت کنند.»

«سرگئی گوريف» در ماههای اخير چندين بار در ارتباط با پرونده ميلياردر زندانی « ميخائيل خودورکوفسکی» بازجويی شده بود. در سال ۲۰۱۱ دميتری مدودف رييس جمهور وقت روسيه دستور انجام تحقيقاتی در مورد پرونده خودروفسکی و اتهام اختلاس و کلاهبرداريهای مالياتی توسط وی را صادر کرد.

«سرگئی گوريف» يکی از اعضای هيئت تحقيقاتی بود که در گزارش خود اعلام کرد اعلام جرم دادستانی عليه خودورکوفسکی جعلی است و خواستار لغو حکم زندان وی شد.
اما با بازگشت ولاديمير پوتين به مقام رياست جمهوری فشار بر مقامات و نخبگانی که گرايشهای ليبرالی دارند افزايش يافته و به نظر می رسد که اين موضوع شکاف در ميان مقامات و کارشناسان ارشد دولت روسيه را تشديد کرده است.

آقای گوريف که تاکنون در اين تحقيقات به عنوان شاهد مورد بازجويی قرار گرفته می گويد از آن می ترسيد که در ادامه ماجرای تحقيقات وی را نيز بازداشت کنند. به گفته وی در آخرين جلسه بازجويی و به جای سوال و جواب ماموران به وی حکم دادگاه را نشان دادند که براساس آن دفتر وی بايد مورد بازرسی قرار می گرفت و تمام ای ميل های از سال ۲۰۰۸ به اين سو ضبط می شد.

وی می افزايد که پس از اين اقدام وی متوجه شد که در ادامه تحقيقات ممکن است نقش وی به عنوان شاهد به يکی از متهمان پرونده بدل شود. به اين خاطر تصميم گرفت که چند روز پس از اين جلسه روسيه را به قصد پاريس ترک کند. همسر و فرزندان آقای گوريف ساکن پاريس هستند.

«سرگئی گوريف» نمی خواهد در مورد انگيزه بازجويی ها و اعمال فشار ماموران به وی گمانه زنی کند. وی می گويد که شايعاتی شنيده حاکی از آنکه دستگاه قضايی روسيه قصد دارد مدت زندان « ميخائيل خودورکوفسکی» و شريک تجاری وی « پلاتون لبدف» را طولانی تر کند. دوره زندان هر دو نفر سال آينده به پايان خواهد رسيد.

بسياری معتقدند که مورد « سرگئی گوريف» نمونه برجسته ای از سياست تشديد فشار و سرکوب دگرانديشان و نخبگانی است که از سياست های ولاديمير پوتين تبعيت مطلق ندارند. وی سال گذشته چند صد دلار به گروه مبارزه با فساد مالی که توسط يکی از شخصيت های اپوزيسيون به نام « الکسی ناوالنی» تشکيل شده است، کمک مالی کرده است.

وی می گويد هدف از دادن اين کمک مالی دفاع از تعدد گرايی و تشويق رقابت های سياسی در روسيه بوده است. وی پس از آن نيز به اشکال مختلف از « الکسی ناوالنی» حمايت کرده است. او می افزايد:« من با بسياری از افکار سياسی آقای ناوالنی موافق نيستم. ولی به نظر من وی يک فرد شجاع و صادق است که در سياست فعلی روسيه يک نمونه و سرمشق منحصر به فرداست . با وجوديکه وی را از نزديک نمی شناسم ولی معتقدم که بايد از فعاليت های وی حمايت کرد.»

دولت روسيه سعی کرده است ک فرار « سرگئی گوريف » را يک « موضوع شخصی» جلوه دهد و بسياری از رسانه های وابسته به حکومت وی را متهم کرده اند که در توضيح وضعيت خود و خطراتی که ممکن بود با آن مواجه شود اغراق کرده است.

با اين همه به نظر می رسد که هنوز هم گروهی از چهره های سرشناس و با نفوذ در عرصه سياست و اقتصاد روسيه نسبت به وی نظر مثبتی دارند.
XS
SM
MD
LG