لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ تهران ۰۶:۵۱

«ارتش» خصوصی «جی ۴ اس» و امنيت بازی های المپيک لندن


دو هفته پيش از گشايش بازی های المپيک لندن، ضمن فرا خواندن ۳۵۰۰ نيروی مسلح تازه، امنيت بزرگترين جشنواره ورزشی جهان همچنان عمده ترين نگرانی برگزار کنند گان بازی ها است.

مسئوليت اصلی مقابله با تهديد های تروريستی خارجی و داخلی برعهده موسسه «جی ۴ اس » واگذار شده که با در اختيار داشتن ۶۵۷ هزار پرسنل ، بزرگترين ارتش خصوص جهان محسوب ميشود.

در کنار ارتش خصوص «جی ۴ اس»، کليه سازمان ها امنيت خارجی و داخلی بريتانيا، منجمله «ام آی-۵» و «ام آی-۶»، پليس اسکاتلند يارد و نيرو های مسلح آن کشور طی دو سال گذشته بزرگترين شبکه اطلاعاتی ممکن را بمنظور پيشگيری از نفوذ عوامل القاعده، نيرو های انتحاری، افراطيون مسلمان عرب از سوريه و لبنان، تروريسم دولتی، و همچنين شاخه جدا شده از ارتش جمهوری خواهان ايرلند بوجود آورده اند.

علاوه بر ايجاد آمادگی جنگ سايبری بمنظور پيشگيری از تخريب در برگزاری بازيها، شبکه دفاع موشکی نيروی دريايی بريتانيا بمنظور مقابله با حمله احتمالی موشکی عليه محل اصلی بازيها در رودخانه تايمز لندن مستقر شده است.

سازمان های جاسوسی بريتانيا، همکاری های اطلاعاتی خود را در رابطه با امنيت بازی های المپيک لندن با کشور های عضو ناتو، و همچنين ۱۲۵ کشور ديگر جهان طی ماههای گذشته افزايش داده اند.

نقش سازمان های اطلاعاتی

شنود مکالمات تلفنی در سراسر جهان، کنترل پيامهای راديويی و اينترنتی و خواندن ايميل ها بخشی از وظايف شبکه بزرگی است که با استفاده از خدمات ماهواره ای مسئوليت پيشگيری از تهديدات تروريستی و خرابکاری احتمالی در جريان بازی ها عهده دار شده است.

در جريان بازی های المپيک لندن علاوه بر نيروهای مسلح رسمی، هزاران نيروی تعليم ديده در لباس معمولی تردد افراد پياده، منجمله ورزشکاران شرکت کننده از مناطق خاص جهان را زير نظر خواهند داشت.

در اطراف و درون مجموعه بازيها و همچنين دهکده المپيک سگ های تعليم ديده مامور ان امنيتی را همراهی ميکنند. طی دو هفته زمان برگزاری های بازی ها و همچنين بازيهای المپيک معلولين تدارکات امنيتی شديد در فرودگاهها، ايستگاههای مترو و ترن و خيابانهای لندن جريان خواهد داشت.

دانشجويان خارجی، ورزشکاران اعزامی از کشور های خاص، و حتی کادرهای همراه گروههای ورزشی بعضی از کشورها در شعاع مراقبت های ويژه امنيتی قرار خواهند داشت.

با توجه به همين ملاحظات امنيتی صدور رواديد ورود به بريتانيا برای پاره ای از همراهان و حتی ورزشکاران با مشکلاتی روبرو شده و در ادامه ممکن است به محروميت پاره ای از ورزشکاران از شرکت در بازيهای لندن بيانجامد.

ارتش خصوص جی۴اس

موسسه نظامی امنيتی جی۴ اس که مسئوليت اصلی امنيت بازی های المپيک را عهده دار شده در ۱۲۵ کشور جهان دارای کادر های استخدام شده است.

موسسه ياد شده که بر اساس اطلاعات منتشر شده در سال ۲۰۱۱ خدمات فروش خود را به بيش از ۱۰ ميليارد دلار افزايش داده در جنگ افغانستان و مسئوليت های امنيتی عراق هم اکنون در گير است.

اين موسسه از دو سال پيش ضمن تامين ۱۰.۰۰۰ نيروی مسلح برای حفظ امنيت بازی ها، بيش از ۳۵.۰۰۰ نيروی مسلح پليس و ارتش بريتانيا را به همين منظورآموزش داده است.

ارتش خصوصی جی ۴ اس علاوه بر حضور در ميدانهای جنگ و عرضه خدمات امنيتی در مناطق بحران زده، طراحی، ساخت و اداره زندانها، تدارک مراکز پليس و قرارگاه های پناهندگان را نيز در بريتانيا بر عهده دارد.

بازيهای استثنايی

بازی های المپيک ۲۰۱۲ سومين فرصتی است که لندن برای برگزاری اين جشنواره جهانی بدست آورده. پيشتر در سال های ۱۹۰۸ و ۱۹۴۸ نيز بازی های المپيک در پايتخت بريتانيا برگزار شد.

بازی های المپيک ۲۰۱۲ از ۲۷ ماه ژوئيه جاری در لندن آغاز و تا ۱۲ ماه اوت، بمدت دو هفته ادامه خواهد يافت. بازی های موسوم به پارا المپيک ( بازی های معليولين) از ۲۹ اوت تا ۹ سپتامبر جريان خواهد داشت.

انتظار ميرود ۲۰۵ کشور جهان در ۳۰۰ رشته بازی های المپيک لندن و ۱۴۷ جهان در بازی های پارا المپيک شرکت کنند. تنوع و تعداد شرکت کنند گان در بازی های لندن نگرانی های امنيتی برگزار کنند گان بازی ها را افزايش داده است. با اين وجود مسئولان امنيتی اطمينان ميدهند که بازيها بدون بروز حادثه بزرگی برگزار خواهد شد. طی دو هفته زمان برگزاری بازی های المپيک، لندن به داغترين نقطه امنيتی جهان تبديل خواهد شد.
XS
SM
MD
LG