لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ تهران ۲۱:۳۹

وال استریت ژورنال: سپاه مهدی، تغییر رویه یا تصفیه داخلی؟


ارتش مهدی اعلام کرده است که قصد دارد سلاح را زمین بگذارد. (عکس از AFP)

روزنامه وال استريت ژورنال، در مقاله ای به تصميم تازه مقتدی صدر، روحانی تندروی شيعه در عراق، پرداخته است.


به نوشته اين روزنامه، سپاه مهدی که تحت رهبری مقتدی صدر قرار دارد، چندی پيش با انتشار اعلاميه ای اعلام کرده است که از اين پس به جای مبارزه با آمريکا، معنويات شيعه راهنمای فعاليت اين گروه خواهد بود.


این روزنامه چاپ آمریکا، در شماره روز سه شنبه ۱۵ مرداد ماه خود با اشاره به ميزان نفوذ مقتدی صدر و سپاه مهدی در حومه بغداد و شهرهای شيعه نشين ديگر در گذشته و معضلی که اين نيرو برای آمريکا و دولت عراق ايجاد می کرد، نتيجه می گيرد که بروز اين تغيير ساختار بسيار مهم است.

هر چند در ادامه مطلب اشاره می شود که اين گروه در ماه های اخير بر اثر عمليات موفق ارتش آمريکا و نيروهای عراقی ضربه های شديدی خورده و از ميزان محبوبيت مقتدا الصدر نيز به شدت کاسته شده است.


تمرکز بر فعالیت های اجتماعی

بر اساس اعلاميه تازه سپاه مهدی، از اين پس، فعاليت های اين گروه روی آموزش، امور مذهبی و عدالت اجتماعی تمرکز خواهد يافت و مشخصا ذکر شده است که اين گروه ديگر حق استفاده از اسلحه را ندارد.

همچنين تابلوهايی در سطح شهر بغداد نصب شده که خبر می دهد جمعه اين هفته در نماز جمعه، ارتش مهدی اهداف جديد خود را اعلام می کند.


  • «تغيير ساختار و عملکرد سپاه مهدی يک گام منطقی است چون پس از شکست اين گروه شبه نظامی در بصره، بغداد و عماره مقتدی صدر راه ديگری جز کنار گذاشتن اسلحه ندارد . اگر در دوره آينده دولت عراق نتواند نيازهای اساسی مردم را تامين کند در آن صورت سپاه مهدی با فعاليت خيريه و اجتماعی خود می تواند محبوبيت از دست رفته را بازيابد».
کنت پولاک، يکی از پژوهشگران ارشد در مرکز تحقيقاتی بروکينگز،

شيخ صالح ال عبيدی، سخنگوی ارشد اين گروه، به وال استريت ژورنال گفته است که هدف مبارزات ارتش مهدی خروج ارتش آمريکا بوده و از زمانی که آمريکا و دولت عراق در مذاکرات امنيتی خود در مورد جدول زمانی برای خروج ارتش آمريکا به توافق رسيده اند سپاه مهدی وظيفه خود را کمک به مردم عراق از طرق صلح آميز می داند.


به نوشته وال استريت ژورنال در عراق هنوز کسی از تغيير سياست اين گروه مطمئن نيست. همچنين شايع شده است که درارتش مهدی اختلافات درونی به شدت حاد شده و مقتدی صدر اکنون عمدتا درايران است.


از سوی ديگر، سخنگوی ارتش آمريکا از چنين تغيير سياستی استقبال کرده ولی تاکيد کرده است که آمريکا هر تغييری را درعمل محک خواهد زد، نه دراعلاميه و شعار.

وال استريت ژورنال می افزايد يکی از دلائل تغيير سياست ارتش مهدی کاهش شديد محبوبيت اين گروه است چون در ماه های اخير بسياری از مردم که سابقا طرفدار اين گروه بودند، از رفتار بد و اعمال تبهکارانه آن مثل آدم ربايی و قاچاق به تنگ آمده اند.


همچنين برخی از صاحب نظران اين احتمال را مطرح کرده اند که اين تغيير ساختار، تلاشی باشد از سوی مقتدی صدر برای جلب مجدد پايه های حمايتی اين گروه و منزوی کردن عوامل ياغی و تبهکار که در درون اين تشکيلات هستند.

وال استريت ژورنال به مشکلات بزرگ مقتدی صدر برای اجرای اين تغيير اشاره می کند و می نويسد بخش تندروی سپاه مهدی از هم اکنون تهديد و ترور آن بخش از اين گروه را که طرفدار آتش بس است آغاز کرده و بعيد است که به سادگی به سياست جديد مقتدا الصدر تن در دهد.


اما اگر چنين تغيير سياستی با موفقيت پيش برود می تواند باعث تحکيم موقعيت و گسترش نفوذ مقتدی صدر در صحنه سياسی عراق شود.


کنت پولاک، يکی از پژوهشگران ارشد در مرکز تحقيقاتی بروکينگز، به وال استريت ژورنال گفته است که تغيير ساختار و عملکرد سپاه مهدی يک گام منطقی است چون پس از شکست اين گروه شبه نظامی در بصره، بغداد و عماره مقتدی صدر راه ديگری جز کنار گذاشتن اسلحه ندارد .


وی می افزايد:« اگر در دوره آينده دولت عراق نتواند نيازهای اساسی مردم را تامين کند در آن صورت سپاه مهدی با فعاليت خيريه و اجتماعی خود می تواند محبوبيت از دست رفته را بازيابد».

با همه اين توضيحات سخنگوی ارشد مقتدی صدر به وال استريت ژورنال گفته است که اين روحانی شيعه به مبارزه مسلحانه محدود با آمريکا ادامه خواهد داد ولی برای اين کار هسته های ويژه ای سازماندهی می شود.


اين سخنگو افزود جزييات تشکيل اين گروه ها و چگونگی تشخيص آنها از اعضای ياغی ارتش مهدی در آينده انتشار خواهد يافت.

روزنامه وال استريت ژورنال می نويسد:« اقدامات و سياست سپاه مهدی همواره تاثير مهمی بر اوضاع سياسی عراق داشته است. بنابراين بيانيه ها و تصميمات مقتدی صدر از نزديک دنبال می شود».

فرماندهان ارشد آمريکا و بريتانيا در عراق معتقدند که ارتش مهدی اکنون بسيار ضعيف و پراکنده است. ظاهرا خود مقتدا الصدر ماه هاست که به گفته خودش برای ادامه تحصيلات دينی در ايران است.


اين روزنامه ادامه می دهد که با وجود ادعای مقتدی صدر برای تشکيل گروه های جديد برای جنگ با آمريکا، مقامات نظامی اين کشور می گويند هيچ نشانی از تجديد سازمان يا فعال شدن اين گروه ها در دست نيست.


وال استريت زورنال می نويسد: مقتدی صدر ماه اوت سال گذشته پس از وقوع زد و خورد بين پيروانش با نيروهای دولتی در شهر کربلا و در جريان يک مراسم مذهبی، اولين بار دستور آتش بس صادر کرد و اوايل سال جاری ميلادی نيز، آتش بس را برای شش ماه ديگر تمديد کرد.


از آن زمان چند تن از پيروان ميانه رو مقتدی صدر که طرفدار آتش بس بوده اند به قتل رسيده و تعداد ديگری نيز مخفی شده اند.


XS
SM
MD
LG