لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۱۸:۲۸

آمادگی اسرائیل برای مذاکرات احتمالی آمریکا و ایران


درآستانه انتخابات رياست جمهوری ايالات متحده آمريکا، اسرائيل خود را برای احتمال گشايش مذاکرات ميان دولت جديد آمريکا با جمهوری اسلامی ايران آماده می کند.

درآستانه انتخابات رياست جمهوری ايالات متحده آمريکا، اسرائيل خود را برای احتمال گشايش مذاکرات ميان دولت جديد آمريکا با جمهوری اسلامی ايران آماده می کند.


به نوشته روزنامه «هاآرتص»، دولت اسرائيل نگران است که با روی کارآمدن احتمالی سناتور باراک اوباما، وی هيچ پيش شرطی برای آغاز گفت و گو با ايران قائل نشود.


سناتور اوباما در نخستين مناظره خود با سناتور جان مک کين در اواخر ماه سپتامبر گفت: «ما بايد وارد مذاکرات جدی و مستقيم با ايران شويم. اين شيوه که با آنها حرف نمی زنيم و آنها را مجازات می کنيم، بيفايده است.»


وی همواره تاکيد کرده است که «هرچند به مذاکره ايمان دارد، اما گزينه نظامی را نيز به عنوان آخرين راه حل رد نمی کند.»


از اين رو، دولت اسرائيل تدارکات لازم را برای گفت و گو با مقامات دولت جديد آمريکا به عمل آورده است.


به نوشته هاآرتص، در اين ارتباط، چهار گروه کاری در وزارت امور خارجه اسرائيل تعيين شده اند. اين گروه های کاری پس ازآن تشکيل شدند که اخيرا سلسله نشست هايی با حضور مقامات دستگاه های امنيتی در وزارت امور خارجه اسرائيل برگزار شد.


این روزنامه افزود: وزارت امور خارجه اسرائيل در انواع سناريوها، واکنش های احتمالی ايران را نيز به حساب آورده است. يکی از احتمالات اين است که پس از انتخابات آمريکا و حتی پيش از ورود رييس جمهوری بعدی به کاخ سفيد، ايران برای پذيرش بسته مشوق های گروه پنج به علاوه يک، چراغ سبز نشان دهد و يا حتی آن را بپذيرد.


دراين صورت، اسرائيل احتمال می دهد که در يک دوره موقت، غرب ناچار به تعليق مجازات ها وتحريم ها عليه ايران خواهد شد و در عرض ۴۵ روز، مذاکرات غرب وايران با هدف تعليق هميشگی غنی سازی اورانيوم آغاز خواهد شد.اما اسرائيل، قطع کامل غنی سازی اورانيوم را پيش شرط تماس های اوليه تعيين کرده است و تعليق موقت را نخواهد پذيرفت.


در اين زمينه، اسرائيل تاکيد دارد که آمريکا و غرب بايد متقاعد شوند که هر گونه مذاکرات خود را با ايران به قطع کامل و هميشگی غنی سازی اورانيوم ازسوی تهران مشروط کنند.


چهار تيم اسرائيلی برای ايران


چهارگروه کاری تشکيل شده در وزارت امور خارجه اسرائيل شامل تيم های « اتمی»، « انزوای اقتصادی»، « انزوای سياسی» و «ديپلماسی علنی» هستند.


«تيم اتمی» شامل نيروهای وزارت امور خارجه، دستگاه های امنيتی واطلاعاتی و سازمان انرژی اتمی اسرائيل است که ازطريق فعاليت درسازمان ملل متحد و آژانس بين المللی انرژی اتمی و از راه تماس با دولت ها برای فلج کردن برنامه های اتمی ايران تلاش خواهد کرد.


«تيم انزوای اقتصادی» برای متقاعد کردن کشورها به کاهش سرمايه گذاری ها درايران، فسخ قراردادها با تهران بويژه در زمينه انرژی، تحريم هرچه بيشتر بانک های ايرانی و افزايش نظارت بر ذخاير ايران دربانک های جهان تلاش خواهد کرد.


اهداف تعيين شده برای «تيم انزوای سياسی» ازاين قرار هستند: به چالش کشيدن اهداف دولت ايران درصحنه بين المللی درعرصه های غيراتمی مانند مداخله ايران درعمليات تروريستی درجهان و حمايت تهران ازسازمان های تروريستی و ارتباطات آنها، نظارت پيگير بر کارنامه حقوق بشردولت ايران، ترتيب دادن تظاهرات درخارج عليه مقامات ارشد جمهوری اسلامی و تشويق دولت ها به کاهش هرچه بيشتر مناسبات ديپلماتيک با ايران.


  • « اسرائیل نمی تواند با ايران اتمی کنار آيد، ولی اسرائيل براين باور است که هنوز فرصت ها کاملا از دست نرفته است و اينگونه نيست که حمله در سه ماه آينده عملی شود».
روزنامه هاآرتص

«تيم ديپلماسی علنی» وظيفه توجيه ديدگاه ها و مواضع اسرائيل را در برابر تهران را برعهده دارد و اطلاعات لازم را به رسانه های جهانی، دانشگاه ها و محققان آکادميک درخارج می رساند.


«آمادگی اسرائيل به معنی پيروزی حتمی اوباما نيست»


به نوشته هاآرتص، اگر چاره ای نباشد، اسرائيل خود را برای احتمال حمله نيز آماده می کند، زيرا « نمی تواند با ايران اتمی کنار آيد، ولی اسرائيل براين باور است که هنوز فرصت ها کاملا از دست نرفته است و اينگونه نيست که حمله در سه ماه آينده عملی شود.»


بنا به ارزيابی ژنرال دوره احتياط، ايتسخاک بن ييسرائيل، که مشاور خانم تسيپی ليونی است، ايران يکسال و نيم تا دوسال ديگر برای غلبه بر تمامی مشکلات فنی فاصله دارد و اولين بمب هسته ای ايران دو تا سه سال ديگر توليد خواهد شد و تا آن هنگام، فشارها بايد شديدا افزايش يابد.


ژنرال بن ييسرائيل، ازطراحان اصلی بمباران کوره اتمی « عصيراک» عراق درتابستان ۱۹۸۱ و درسال های اخير، ازمشاوران نزديک اهود اولمرت، نخست وزير کنونی اسرائيل، بود.


تارنمای فارسی وزارت امور خارجه اسرائيل روز يکشنبه نوشت: تنظيم برنامه برای روياروئی با هراحتمالی، يک امر عادی در دولت ها است و اگرهم وزارت امور خارجه اسرائيل به چنين اقدامی دست زده، وظيفه خود را انجام داده است و به آن معنی نيست که پيروزی سناتور اوباما را حتمی می داند.


XS
SM
MD
LG