لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۱۱:۳۸

شماری از روزنامه های آمريکا در روزهای اخیر به جايگاه مسئله هسته ای ايران در سياست خارجی دولت آينده آمريکا پرداخته و پيشنهادهای متفاوتی را برای حل فوری اين مسئله مطرح کرده اند.


يکی از روزنامه ها خواستار آن است که دولت آينده آمريکا، سياست دولت جرج بوش را با شدت و حدت بيشتری دنبال کند، در حالي که روزنامه ديگری « گفت و گوی بدون پيش شرط» را راهگشای مسئله هسته ای ايران مي داند، و سرانجام، يک روزنامه ديگر « گفت و گوی پيش شرط» را مشکل تر از آن مي داند که شماری از مقام های آمريکایی تصور مي کنند.« سياست کلی آمريکا بايد بر پنج اصل استوار باشد»روزنامۀ آمريکایی « واشینگتن پست» با اشاره به اينکه موضوع هسته ای ايران و امکان دسترسی اين کشور به سلاح هسته ای٬ اولين و ضروری ترين مسئلۀ امنيت ملی آمريکا است که ریيس جمهوری آيندۀ اين کشور بايد به آن پردازد٬ نوشت: سياست کلی آمريکا بايد بر پنج اصل استوار باشد. اول اينکه ايران هسته ای از نظر استراتژيک پذيرفتنی نيست٬ زيرا ايران مجهز به جنگ افزار هسته ای٬ منافع ملی آمريکا٬ صلح و ثبات منطقۀ خاورميانه و امنيت انتقال نفت و گاز منطقۀ خليج فارس به غرب را به طور جدی به خطر خواهد انداخت.دومين اصل از دید این روزنامه آن است که برنامۀ غنی سازی بايد به طور کامل قطع شود٬ زيرا بازرسی های آژانس بين المللی انرژی اتمی٬ نمی تواند به غرب اطمينان کامل دهد که ايران به دنبال سلاح هسته ای نيست.


واشینگتن پست در مورد سومین اصل نوشت: گفت و گو با ايران بايد از موضع قدرت باشد و اينکار بدون همکاری کشورهای قدرتمند و اعمال تحريم های شديد امکان پذير نيست و گفت و گوی با ايران احتمالا بی اثر خواهد بود٬ مگر اينکه کشورهای اروپایی رابطۀ تجاری خود را با ايران قطع کنند.


اصل چهارم به اعتقاد این روزنامه، اين است که ریيس جمهوری آيندۀ آمريکا بايد اسرائيل را کاملا متقاعد کند که به ايران اجازه نخواهد داد به سلاح هسته ای دسترسی پيدا کند و تنها در اين صورت است که اسرائيل از حملۀ نظامی يک جانبه عليه ايران خود داری خواهد کرد.


سرانجام، به نوشته واشینگتن پست، اگر راه های ديپلماتيک به نتيجه نرسد٬ آمريکا باید از گزينۀ نظامی عليه ايران استفاده کند و لازم است ریيس جمهور آينده به منظور تشديد فشار بر ايران دستور دهد تا ارتش آمريکا آمادگی های لازم را برای استقرار قوا و تجهيزات انجام دهد.


« نیاز به همکاری ایران»
  • «اگر راه های ديپلماتيک به نتيجه نرسد٬ آمريکا باید از گزينۀ نظامی عليه ايران استفاده کند و لازم است ریيس جمهور آينده به منظور تشديد فشار بر ايران دستور دهد تا ارتش آمريکا آمادگی های لازم را برای استقرار قوا و تجهيزات انجام دهد.»
روزنامه واشینگتن پست

در مقابل، روزنامۀ « هرالد تريبيون» آمريکا٬ با نگاهی کاملا متفاوت٬ به مسئلۀ هسته ای ايران و برجسته کردن سخنان باراک اوباما که گفته بود « صحبت نکردن آمريکا با ايران٬ منطقی نيست» نوشت: « با توجه به اوضاع و احوال کل منطقۀ خاورميانه٬ آمريکا برای تأمين امنيت و برقراری ثبات دراز مدت در عراق و افغانستان به همکاری ايران نياز دارد و علاوه بر اين٬ حل مسئلۀ فلسطين و اسرائيل و برقراری صلح در لبنان٬ بدون همياری ايران٬ مشکل خواهد بود.»


اين روزنامه افزود: « وقت آن رسيده است که تعليق غنی سازی ايران٬ به عنوان پيش شرط برای گفت و گوی مستقيم با اين کشور کنار گذاشته شود، بايد از راه های ديپلماتيک بهره گرفت و از ايران خواست به ميز مذاکره بيايد.»


به نوشته هرالد تریبیون، « اگر ايران چنين کند٬ ولی از خواسته های جهانی سر باز زند٬ آنوقت آمريکا اهرم های فشار بهتری در دست خواهد داشت تا چين و روسيه را به اعمال تحريم های سخت تری عليه ایران متقاعد کند.»


به نوشتۀ این روزنامه، با توجه به واقعيات سياسی در خاورميانه، درسی که بايد از سياست خارجی دولت بوش در اين منطقه گرفت٬ اين است که توهمات کمکی به قضايا نمی کند. ايران و آمريکا در بعضی زمينه ها٬ منافع مشترک دارند؛ بدين معنا که هر دو کشور مايل نيستند عراق تجزیه شود.»


هرالد تریبیون اضافه کرد: « هر دو کشور نمی خواهند طالبان دوباره در افغانستان به قدرت برسند؛ و ايران می خواهد از امنيت نظامی٬ سياسی و اقتصادی بهتری برخوردار باشد و روابط ديپلماتيک با آمريکا برقرار کند.»


روزنامۀ هرالد تريبيون از مقامات آمريکایی خواسته است که از سخنرانی٬ موعظه و درس اخلاق دادن پرهيز کنند و از ايران نخواهند که برنامۀ غنی سازی اش را متوقف کند و از دخالت در لبنان و نوار غزه دست بردارد٬ مگر اينکه وسيله و امکانات برای عملی کردن خواسته های خود داشته باشند.


اين روزنامه در پایان نوشت: « اينها اشتباهات و ناکامی های دولت بوش بود و دولت آيندۀ آمريکا بايد به واقعيات توجه کند . ايران هنوز سلاح هسته ای ندارد٬ لذا بايد با اين کشور به گفت و گو نشست.»


« دشوارترین مسئله سیاست خارجی آمریکا»


اما روزنامۀ آمريکایی « وال استريت ژورنال» در نگاهی کاملا متفاوت به مسئلۀ هسته ای ايران نوشت که « ايران نيز پيش شرط هایی برای گفت و گو با آمريکا دارد و از قول مهدی کلهر٬ مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد٬ نوشت : « ايران می خواهد نيروهای نظامی آمريکا از خاورميانه خارج شوند ودولت آمریکا از پشتيبانی اسرائيل نيز دست بردارد.»


اين روزنامه در پایان نتيجه گرفت که ايران دشوارترين مسئلۀ سياست خارجی دولت آمريکا خواهد بود و باراک اوباما٬ درصورت برنده شدن در انتخابات پیش روی٬ متوجه خواهد شد که گفت و گوی بدون پيش شرط با ايران٬ مشکل تر از آن است که او تصور می کند.


XS
SM
MD
LG