لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۴۲

حاتم نامه، دموکراسی و فهم جامعه مدرن: کتاب در هفته گذشته


آثار متاخرتری چون امير ارسلان نامدار، که با تصحيح دکتر محمد جعفر محجوب چاپ شده است، حسين کرد شبستری و رستم نامه، نشانه هایی از تداوم سنت غنی قصه گویی شفاهی منثور را در ژانر ادبيات عامه به دست می دهند.

حاتم نامه در دو جلد


با انتشار مجموعه دو جلدی حاتم نامه در هفته گذشته يکی از زيباترين آثار ادبيات عاميانه کلاسيک ايران در دسترس فرهنگ شاسان، مردم شناسان و پژوهشگران قرار گرفت.


ادبيات کلاسيک فارسی از منظر آثار مکتوب عاميانه چندان غنی نيست.


مکتوب کردن خلاقيت های ادبی مطلوب عامه تا دوران مشروطه در ايران مرسوم نبود و استعداد داستان گوئی نيز، به دليل سرآمدی هزار ساله شعر در فرهنگ ايرانی، خود را در قالب نظم ها و شعرهای خلاقانه ای چون آثار نظامی گنجوی تحقق می بخشيد.


با اين همه اثر درخشانی چون سمک عيار، که با تصحصح دکتر پرويز ناتل خانلری منتشر شده است، به دوران تعالی فرهنگ ايرانی و آثار متاخرتری چون امير ارسلان نامدار، که با تصحيح دکتر محمد جعفر محجوب چاپ شده است، حسين کرد شبستری و رستم نامه، نشانه هایی از تداوم سنت غنی قصه گویی شفاهی منثور را در ژانر ادبيات عامه به دست می دهند.


مجموعه دوجلدی حاتم نامه که با تصحيح دکتر حسين اسماعيلی منتشر شده است، قصه هایی را در بر می گيرد که در ميان اعراب پيش از اسلام و در تمدن اسلامی ــ ايرانی سده های بعد در باره حاتم بن عبدالله بن سعد طايی، خلق و پرداخته شده است.


قهرمان اين حکايت ها که در ادب فارسی و عرب سمبل گشاده دستی، جود، سخاوت و بخشش است در سده های ششم ميلادی می زيسته و از شعرای عرب پيش از اسلام بوده است


دکتر حسين اسماعيلی خاتم نامه را بر اساس مقايسه تطبيقی دو روايت از اين اثر در دو جلد با عنوان های هفت سيره حاتم و هفت انصاف حاتم، تصحيح و تدوين کرده است.


دکتر حسين اسماعيلی پيش از اين مجموعه چهار جلدی ابومسلم نامه را نيز تصحيح و منتشر کرده است.


مجموعه دوجلدی حاتم نامه که با تصحيح دکتر حسين اسماعيلی منتشر شده است، قصه هایی را در بر می گيرد که در ميان اعراب پيش از اسلام و در تمدن اسلامی ــ ايرانی سده های بعد در باره حاتم بن عبدالله بن سعد طايی، خلق و پرداخته شده است

ايدئولوژی‌های سياسی و آرمان دموکراسی


با انتشار کتاب ايدئولوژی‌های سياسی و آرمان دموکراسی اثر مشترک ريچارد گر و ترنس بال، يکی از مطرح ترين آثار نظری معاصر در محافل آکادميک، در زمينه نسبت ايدئولوژی‌ و دموکراسی، در دسترس علاقمندان مباحث نظری قرار خواهد گرفت.


ايدئولوژی‌های سياسی و آرمان دموکراسی، که با ترجمه احمد صبوری منتشر می شود، زمينه های مکاتب و تفکرات سياسی مطرح در جوامع غربی را در تحولات نظری و فلسفی اين جوامع، از يونان باستان تا اواخر قرن بيستم، جست و جو و تبيين کرده و پيوستگی نحله های ذهنی سياسی جوامع غربی را با پيش زمينه های فرهنگی و نظری اين جوامع نشان می دهد.


احمد صبوری که پيش از اين آثار ارزشمندی چون آناتومی ويران‌سازی انسان، اثر اريک فروم و تطور اجتماعی اثر ورگوردن چايلد را ترجمه و کتاب های چون نگرش علمی و انديشه و زبان را ترجمه و تاليف کرده است، ترجمه فارسی کتاب مردم‌شناسی هنر، اثر ژل آلفرد را نيز در دست چاپ دارد.


فهم جامعه مدرن به جلد چهارم رسيد


جلد چهارم مجموعه شش جلدی فهم جامعه مدرن، از مهم ترين متون پژوهشی معاصر، در هفته گذشته به بازار کتاب عرضه شد.


اين مجموعه را استوارت هال پژوهشگر و ويراستار معتبر ويراستاری کرده است.


جلد اول اين مجموعه: روشنگری و تکوين علم اجتماعی، نوشته پيتر هميلتون را محمد نبوی، جلد دوم : شکل گيری دولت مدرن، تاليف ديويد هلد را عباس مخبر، جلد سوم : پيرايش اقتصاد مدرن نوشته ويوين براون را حسن مرتضوی و جلد چهارم: دگرگونی ساختارهای اجتماعی، طبقه و جنسيت، تاليف هريت بردلی را محمود متحد ترجمه کرده اند.


جلد پنجم و ششم اين مجموعه: صورت بندی های فرهنگی جامعه مدرن تاليف رابرت باکاک با برگردان مهران مهاجر و غرب و بقيه، گفتمان و قدرت، نوشته استوارت هال با ترجمه محمود متحد نيز در دست انتشار است.


فيه ما فيه فروزانفر


هفته گذشته متن تازه ايی از فيه مافيه، گفتارهای منثور مولانا جلال الدين محمد بلخی، با تصحيح و حاشيه نويسی استاد بديع الزمان فروزانفر منتشر شد.


جهان عاطفی و ذهنی مولوی در مثنوی و ديوان کبير شمس به گويايی و زيبايی تصوير شده است اما فيه مافيه، که گفتارهای عرفانی او را در بر دارد، دريچه ای غنی به جهان پر رمز و راز مولوی می گشايد.


فروزانفر که از معتبرترين اديبان و استادان دانشگاه های ايران بود، همراه با گردآوردی و تصحيح ديوان شمس، فيه و مافيه را نيز تصحيح و حاشيه نويسی کرد.


حواشی و تعليقات فروزانفر همراه با فهرست احاديث، کلمات بزرگان و امثال، اشعار عربی و فارسی و فهرست لغات، تعبيرات و نمايه ها، که بر نسخه تازه افزوده شده است، پژوهشگران و خوانندگان را در فهم کتاب ياری می دهد.


XS
SM
MD
LG