لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۰۶:۵۸

«قاضی بی طرف به پرونده مکرمه رسيدگی کند»


اجرای اين حکم برای مکرمه ابراهيمی ديگر متهم پرونده محکوم به سنگسار از سوی رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی متوقف و برای رسيدگی دقيق تر به دفتر نظارت و پيگيری قوه قضاييه ارسال شده است

خبر اجرای حکم جعفر کيانی يکی از متهمان پرونده ای که به پرونده سنگسار تاکستان مشهور شده در اواسط تيرماه که با تاخير از سوی مقام های قضايی جمهوری اسلامی اعلام شد.


اجرای اين حکم برای مکرمه ابراهيمی ديگر متهم اين پرونده از سوی رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی متوقف و برای رسيدگی دقيق تر به دفتر نظارت و پيگيری قوه قضاييه ارسال شده است.


همچنين همزمان با اين اقدام قضايی، شادی صدر نيز به تيم وکلای مدافع خانم ابراهيمی اضافه شده است .


اجرای حکم سنگسار برای اين دو متهم پس از گذشت ۱۱سال از بازداشتشان صادر شده بود که همزمان با هفته قوه قضاييه به دستور آيت ا... شاهرودی متوقف شد، اما به نظر می رسد قوه قضاييه با ناديده گرفتن اين دستور حکم سنگسار متهم مرد اين پرونده را اجرا کرد.


در همين زمينه، در گفت وگويی با سعيد اقبالی يکی از وکلای مدافع خانم ابراهيمی آخرين تحولات در جريان پرونده این متهم محکوم به سنگسار مورد بررسی قرار گرفته شده است.


در حال حاضر با توجه به صدور دستور توقف حکم در باره خانم ابراهيمی پرونده درچه مرحله ای قرار دارد؟


نظر ما اين بود که يکی از خانم ها به تيم وکلا اضافه شوند تا بهتر بتوانند با مکرمه صحبت کنند که خوشبختانه خانم صدر هم پذيرفتند.هفته گذشته من به همراه خانم صدر به دادگستری تاکستان مراجعت کرديم.


بعد از چندين ساعت بالا و پايين رفتن وصحبت با دادستان در حالی که قاضی پرونده باز هم تشريف نداشتند، موفق شديم فقط پرونده اجرای احکام را که حاوی مطالب جالبی بود مطالعه کنيم. ولی اصل پرونده به دفتر آقای شاهرودی ارسال شده بود و ما هنوز هم موفق به مطالعه نشديم.


با مطالعه پرونده اجرای احکام به چه مطالب تازه ای دست پيدا کرديد؟


يکی از دادياران اجرای احکام که اخيرا معاون دادستان بوده اند و در اجرا دست داشتند،ايشان نامه نگاری های زيادی کردند با دفتر آقای شاهرودی و کميسيون عفو و بخشودگی و مانع ايجاد کردند در عفو و بخشودگی و زمينه اجرا را فراهم کردند و برای ما سئوال است که آيا قوه قضاييه ايشان را مورد بازخواست قرار خواهد داد؟!


وضعيت جسمی مکرمه ابراهیمی معمولی است اما وضعيت روحی با توجه به اينکه به جعفر علاقه داشته است و او را شوهر خودش و پدر فرزندانش می دانسته متاسفانه وضعيت روحی مناسبی ندارد و اينکه می داند حکم جعفر اجرا شده و متاسفانه اخباری هم به او داده اند درباره نحوه اجرای حکم که خيلی ناراحتش کرده بود
سعید اقبالی یکی از وکلای مدافع مکرمه ابراهیمی

در تازه ترين اخباری که درباره اين پرونده منتشر شده سخن از طلاق غيابی خانم ابراهيمی از همسر سابقشان به ميان آمده و عنوان شده آقای کيانی خانم مکرمه ابراهيمی را صيغه شرعی کرده بودند اماچرا از ازدواج دايم امتناع می کردند؟


طلاق غيابی که جعفر ادعا می کرده در واقع وجود خارجی نداشته ولی جعفر برای اينکه خيال مکرمه را راحت کند و مکرمه را به شروع زندگی مشترک تشويق کند اين ادعا را کرده است اما اينکه چرا ازدواج موقت کرده اند ؟!


ببينيد جعفر يک همسر ديگر هم داشته که ممکن است اين موثر بوده باشد، چون در آن زمان ازدواج دوم جرم محسوب می شده و گذشته ازآن جعفر و مکرمه در روستا زندگی می کردند و تا جايی که ما اطلاع داريم يک روحانی محلی صيغه موقت را منعقد کرده است.


پس چرا تا به حال اين مسايل از سوی خانم ابراهيمی بيان نشده بود؟


تا وقتی در پرونده نبينيم که در صورت جلسه ها عنوان کرده اند يا نه، نمی توانيم تصميم بگيريم ودر واقع جواب اين سئوال را بدهيم ولی به نظر می رسد يک سری از اين مطالب حتی عنوان هم شده ولی مورد توجه قاضی قرار نگرفته است.


شايد وکلای جديد مکرمه بتوانند واقعيت هايی را که در خصوص اين مدارک بوده و مورد توجه قرار نگرفته بيان کنند که بتوانند در يک جريان رسيدگی جديد و يک قاضی بی طرف به اين موضوع رسيدگی بکنند.


در صورتی که مساله صيغه شرعی اثبات بشود آيا می توان اميدوار بود که مجازات سنگسار دراين باره متوقف بشود؟


قطعا اگر بی طرفانه به اين پرونده رسيدگی شود. چون مکرمه تحت تاثير جعفر کيانی و آنچه که او منتقل می کرده قرار داشته است،ضمنا اگر دو نفر قصد رابطه نا مشروع داشته باشند هيچ وقت نمی آيند مراجعه کنند به يک روحانی و صيغه نامه تنظيم کنند، هيچ وقت نمی آيند در يک محيط اجتماعی زندگی کنند دارای دو فرزند شوند.


حتی مکرمه پس از اينکه بار اول دستگير می شوند و مدتی در حبس بوده اند و با نقض رای توسط ديوان عالی کشور آزاد می شوند ماجرا را اين گونه بيان می کند که جعفر کيانی به او می گويد :«ديدی گفتم ما هيچ مشکلی نداريم» و بعد می روند و دوباره زندگی می کنند.


اين ها به ما نشان می دهد که قطعا مکرمه گمان می کرده که زن شرعی و قانونی جعفر است اگر غير از اين بود چگونه مکرمه به همراه جعفر کيانی بر می گردد به همان شهری که شوهر سابقش زندگی می کرده، جعفر کيانی به مکرمه گفته بود من به طور غيابی طلاق تو را گرفته ام.


با توجه به اينکه شما وخانم صدر چندی پيش با خانم مکرمه ابراهيمی در زندان قزوين ملاقات داشتيد وضعيت عمومي او چگونه است؟


وضعيت جسميشان معمولی بود اما وضعيت روحی با توجه به اينکه به جعفر علاقه داشته است و او را شوهر خودش و پدر فرزندانش می دانسته متاسفانه وضعيت روحی مناسبی نداشت و اينکه می داند حکم جعفر اجرا شده و متاسفانه اخباری هم به او داده اند درباره نحوه اجرای حکم که خيلی ناراحتش کرده بود.


XS
SM
MD
LG