لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ تهران ۱۴:۳۰

پایان تحصن دانشجویان دانشگاه سهند تبریز


تحصن دانشجویان دانشگاه سهند تبریز به پایان رسید.

تحصن و اعتصاب غذای يک هفته ای دانشجويان دانشگاه سهند تبريز صبح روز چهارشنبه در حالی خاتمه يافت که متحصنين موفق شدند به چهار خواسته از پنج خواسته خود برسند.


روز سه شنبه بعدازظهر مسوولان دانشگاه سهند تبريز درخواست مذاکره با دانشجويان متحصن را دادند و شرط دانشجويان مبنی بر حضور نداشتن آقای حسينی، رييس حراست دانشگاه و آقای زاهد، معاونت فرهنگی دانشگاه پذيرفته شد.


يکی از دانشجويان دانشگاه سهند تبريز که نخواست نامش فاش شود، در گفت و گو با راديو فردا می گويد:« دانشجويان و رييس دانشگاه سهند تبريز با هم مذاکره کرده و رييس دانشگاه قول داده چهار خواسته از پنج خواسته دانشجويان را برآورده کند. تمام اين پنج مورد نوشته شده و رييس دانشگاه زير آن را امضاء کرد.»


استعفای معاونت دانشجويی رياست حراست دانشگاه، عذرخواهی رسمی معاونت آموزشی، عدم تفکيک جنسيتی، لغو احکام کميته های انضباطی، عدم تبعيض جنسيتی ميان تشکل ها، از خواسته های دانشجويان اعتصاب کننده بود.


وی درباره درخواست برکناری رييس حراست دانشگاه سهند که از سوی مسوولان اين دانشگاه برآورده نشد، می گويد:« در جلسه درباره پنج بند درخواست دانشجويان بحث شد. درباره استعفای رييس حراست دانشگاه به نتيجه ای نرسيديم. مسوولان دانشگاه گقتند که رييس حراست از سوی وزارت اطلاعات تعيين می شود و مسوولان دانشگاه اختيار تعيين يا عزل او را ندارند.»


اين دانشجو که خود از متحصنين بود، در ادامه درباره خواسته دانشجويان مبنی بر استعفای دکتر زاهد، معاونت فرهنگی دانشگاه سهند، می گويد:« قرار شد هياتی سه نفره متشکل از رييس دانشگاه بوجود آيد و تا پايان ترم بر عملکرد او نظارت شود. بعد از پايان ترم هم درمورد ادامه کار وی يا عزل وی اين هيات نظر خواهد داد. در واقع درباره استعفای معاونت فرهنگی دانشگاه سهند ما در دراز مدت به نتيجه رسيديم.»


اين دانشجوی دانشگاه سهند تبريز همچنين درباره خواست دانشجويان مبنی بر عذرخواهی دکتر قاليچی، معاونت آموزشی دانشگاه در ادامه گفت:« قرار شد وی به طور شفاهی از دانشجويانی که به آنها توهين کرده بود، عذرخواهی کند. هفته گذشته ما در دانشگاه جشن فارغ التحصيلی داشتيم . يک روز قبل از برگزاری جشن معاونت آموزشی برای نظارت بر کار دانشجويان به محل برگزاری جشن رفت. مجری مراسم يک خانم بود. ايشان اين خانم را به بهانه اينکه حجاب مناسبی ندارد، به صورت اهانت آميزی از مجری گری مراسم عزل کرد. »


او در ادامه می افزايد:« بعد از اينکه در اين باره بحث در می گيرد، آقای دکتر قاليچی دانشجويان را تهديد به احضار توسط کميته های انضباطی می کند. به هرحال قرار شد معاونت آموزشی دانشگاه سهند از دانشجويانی که می گويند به انها توهين شده است، عذرخواهی کند.»


  • « در جلسه درباره پنج بند درخواست دانشجويان بحث شد. درباره استعفای رييس حراست دانشگاه به نتيجه ای نرسيديم. مسوولان دانشگاه گقتند که رييس حراست از سوی وزارت اطلاعات تعيين می شود و مسوولان دانشگاه اختيار تعيين يا عزل او را ندارند.»
یکی از دانشجویان دانشگاه سهند تبریز

تجديد نظر در احکام کميته های انضباطی از ديگر خواست های دانشجويان متحصن دانشگاه سهند تبريز بود.


يکی دیگر از دانشجويان اين دانشگاه در گفت و گو با راديو فردا درباره نتيجه ای که در مذاکره بين رييس دانشگاه سهند و دانشجويان متحصن در اين باره گرفته شد، می گويد:« قرار شد که از اين پس دو عضو دانشجو که در کميته هستند و مستقيما از طرف دانشگاه انتخاب می شدند، از سوی دانشجويان انتخاب شوند و اين هيات سه نفر شود. يک نماينده از طرف انجمن اسلامی، يک نماينده از طرف بسيج دانشجويی و يک نفر نماينده شورای صنفی انتخاب خواهند شد. به اين ترتيب در جلسات کميته انضباطی به اين دليل که انجمن اسلامی و شورای صنفی معمولا حامی دانشجويان هستند، حمايت از دانشجويان بيشتر خواهد بود.»


وی در ادامه درباره احکام ديگر کميته های انضباطی برای دانشجويان دانشگاه سهند تبريز می گويد:« قرار شد احکام صادر شده درباره يک سری از دختران دانشجو که به خاطر مساله حجاب به کميته های انضباطی احضار شده و تعهد داده بودند، بازگردانده شود. همچنين دو تن از دانشجويان پسر هم که به دلايل غير منطقی حکم يک ترم تعليق خورده بودند، رييس دانشگاه قرار شد موضوع آنها را از طريق وزارت علوم پيگيری کند تا اين حکم تا هفته آينده برگردد.»


دانشجويان دانشگاه سهند تبريز به تفکيک جنسيتی نيز اعتراض داشتند. در همين زمينه قرار شد بحث محدوديت های پوششی که برای دانشجويان دختر وجود داشت که به گفته دانشجويان حتی در حريم شخصی و خوابگاه های آنها هم برايشان ايجاد می شد، تعديل شود.


يکی از دانشجويان دانشگاه سهند تبريز در اين باره می گويد:« حتی آقايی که مدير خوابگاه است و در بلوک خوابگاه خانم ها زندگی می کند، قرار شد به خارج از اين ساختمان منتقل شود.»


تبعيض بين تشکل ها از ديگر مواردی بود که دانشجويان سهند تبريز به آن اعتراض داشتند. اين دانشجوی دانشگاه سهند تبريز در اين باره می گويد:« قرار شد در زمينه برخورد با تشکل ها يکسان سازی شود. يعنی تشکل های انجمن اسلامی و کانون های دانشجويی که نسبت به بسيج دانشجويی امکانات کمتری دارند، قرار شد يک سری از امکانات به آنها داده شود.»


دانشجويان دانشگاه سهند تبريز پنج روز در اعتراض به سياست های اين دانشگاه در اعتصاب غذا بودند. در اين مدت تعداد زيادی از دانشجويان اعتصاب کننده به دليل وضعيت بد جسمی و نرسيدن غذا به آنها، به بيمارستان منتقل شدند.


اين دانشجوی دانشگاه سهند تبريز می گويد اعتصاب غذا کنندگان هم اکنون در شرايط مناسبی بسر می برند و می افزايد:« پس از پايان تحصن، تعداد کسانی که به بيمارستان منتقل شده بودند، به ۲۷ نفر رسيده بود. برخی از دانشجويان دو بار و يکی از دانشجويان سه بار به بيمارستان منتقل شده بودند. هم اکنون همه دانشجويان اعتصاب کننده در وضعيت خوبی بسر می برند.»


اين دانشجوی دانشگاه سهند تبريز که نخواست نامش فاش شود، درباره دلايلی که موجب شد مسوولان دانشگاه سهند خواسته های دانشجويان را بپذيرند، می گويد:«مسلما بحث اعتصاب غذا به دليل حساسيتی که دارد و در نتيجه برد فوق العاده زيادی که در خبرگزاری های داخلی و خارجی داشت، فشار زيادی را به مسوولان دانشگاه تحميل کرد. تحصن و اعتصاب غذای دانشجويان سهند تبريز در زمان دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد . مسوولان جمهوری اسلامی می خواهند اوضاع سياسی ايران در اين زمان آرام باشد».


او می افزاید:«چون خيلی از خبرگزاری ها و رسانه ها اين تحصن را پوشش داده بودند و به دليل اينکه دانشگاه های محتلفی در ايران از دانشجويان دانشگاه سهند حمايت کرده بودند، اين ها همه موجب شد از طرف وزارت علوم و استانداری فشار زيادی روی رييس دانشگاه سهند آورده شود تا هر چه زودتر مساله را با مسالمت و آرامش حل کند.»


دانشگاه سيستان، دانشگاه بوعلی سينا همدان، دانشگاه آزاد تبريز، دانشگاه نوشيروانی بابل از دانشجويان متحصن دانشگاه سهند حمايت کرده بودند.


صبح روز چهارشنبه حدود ساعت ۶ و سی دقيقه صبح تحصن يک هفته ای دانشجويان دانشگاه سهند تبريز به پايان رسيد. . مذاکره از ساعت ۷ و سی دقيقه شب سه شنبه آغاز شد و تا ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ادامه داشت .


تحصن و اعتصاب غذای دانشجويان اين دانشگاه ابتدا در اعتراض به «قصد يکی از مسوولان دانشگاه سهند به تجاوز به يک دختر دانشجو» آغاز شد.


فعالان دانشجويی دانشگاه سهند تبريز می گويند که يکی از مسوولان دانشگاه سهند تبريز قصد داشته است به صورت اجباری با يکی از دختران اين دانشگاه رابطه جنسی برقرار کند.


اين دختر دانشجو به دلايل ظاهرا اخلاقی نمی خواهد نامی از وی برده شود. اين مسايل باعث شد تا هم دانشگاهی های اين دختر برای کمک به او در دانشگاه دست به تحصن و اعتصاب غذا بزنند


  • 16x9 Image

    فرین عاصمی

    فرین عاصمی از دبیران، خبرنگار و مجری رادیو فرداست. او از سال ۱۳۸۲ به رادیو فردا پیوسته و پیش از آن در بعضی از روزنامه‌های داخلی از جمله روزنامه ایران کار می‌کرد. او بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ مدتی در بی‌بی‌سی فارسی مشغول به کار بود و از سال ۱۳۸۹ تاکنون هم در رادیو فردا مشغول است.

    فرین عاصمی را در تلگرام در این کانال دنبال کنید: ​https://telegram.me/Fareenassemi

XS
SM
MD
LG