لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۱۱:۱۸

«یکی از مسيحيان شيرازهمچنان در زندان بسر می برد»


آقای مولر می گوید هر چند حقوق مسيحيان در ايران در قانون اساسی جمهوری اسلامی پذيرفته شده، اما آنها از حقوق برابر با ديگر شهروندان ايرانی برخوردار نيستند.

کارل مولر می گويد روز يازدهم ماه مه جاری، نيروهای انتظامی جمهوری اسلامی هشت تن را در شيراز به اتهام ارتداد بازداشت کردند. بيشتر اين بازداشت شدگان آزادی خودرا باز يافته اند، اما دست کم يک تن از آنان، مجتبی حسينی ۲۱ ساله، همچنان در بند است و از همکاری با مسئولين امنيتی جمهوری اسلامی سر باز می زند.


به گفته آقای مولر، رييس سازمان «درهای باز»، سازمانی بين المللی مستقر در آمريکا، که وظيفه خود را پيکار با آزار و ايذاء مذهبی در سراسر جهان می داند، «مجتبی ۲۱ ساله احتمالا" حاضر نشده نام مسلمانان ديگری را که از اسلام گسسته و به آئين ديگری گرويده اند به ماموران جمهوری اسلامی بدهد. خود او نيز نمی خواهد به چشم پوشيدن از آئين جديدش تن در دهد».


به گزارش کريستشن تودی، کريسکارل مولر می گويد: «با نمايندگان جمهوری اسلامی در آمريکا بارها تماس تلفنی گرفته شده،اما هيچ کدام از آنها حاضر به گفت وگو در اين زمينه نشده اند».


رييس سازمان «درهای باز» می افزايد:«هر چند حقوق مسيحيان در ايران در قانون اساسی جمهوری اسلامی پذيرفته شده، اما آنها از حقوق برابر با ديگر شهروندان ايرانی برخوردار نيستند. آنها نمی توانند آزادانه به امور مذهبی خود بپردازند و همزمان هيچگونه شغل دولتی هم به آنان واگذار نمی شود».


در همين زمينه، پل مارشال، عضو ارشد مرکزی بنام« آزادی دين و آئين» در موسسه هادسن، می گويد: «مسيحيان حتی اگر درباره مسيحيت با مسلمانان حرف بزنند با خطر بازداشت روبرو خواهند شد».


آقای مارشال يادآوری می کند که در دهه ۱۹۹۰، شماری از مسلمانانی که در ايران به مسيحيت گرويدند، کشته شدند.


  • «مجتبی ۲۱ ساله احتمالا" حاضر نشده نام مسلمانان ديگری را که از اسلام گسسته و به آئين ديگری گرويده اند به ماموران جمهوری اسلامی بدهد. خود او نيز نمی خواهد به چشم پوشيدن از آئين جديدش تن در دهد».
کارل مولر، رييس سازمان «درهای باز»،

اشاره آقای مارشال از جمله به کشيش مهدی ديباج است که در پی چندين ماه زندانی بودن، آزادی خود را باز يافت، اما چندی بعد به طرز مرموزی با ضربات متعدد کارد کشته شد.


کشيش ديباج در دادگاهی که به حکم اعدام او رسيدگی می کرد گفته بود: «من ناچيز مسيحی هستم. به من تهمت ارتداد زده اند. خدای يکتا و بی همتا ،که عارف قلوب ما است، به ما مسيحيان اطمينان بخشيده که از مرتدان نيستيم تا هلاک شويم، بلکه از ايمان داران هستيم. در فقه اسلامی هم مرتد به کسی گفته می شود که به خدا، انبياء و معاد ايمان ندارند. ما مسيحيان به هر سه ايمان داريم».


از سوی ديگر به گفته روزنامه کريستشن تودی و شبکه تلويزيونی فاکس، بسياری از مسلمانان گرويده به مسيحيت در ايران، از بيم ماموران جمهوری اسلامی، ناگزير به زيرزمين پناه برده و کليساهای به اصطلاح خانگی به راه انداخته اند.


فاکس نيوز به نقل از پل مارشال می افزايد: «هرچند که اقليتهای مذهبی ديگر مانند عاشوريان و ارامنه همچنان می توانند در ايران کليسا داشته باشند».


فاکس نيوز به نقل از پل مارشال می افزايد:«با رسيدن محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری، حکومت تهران جنبه های دينی و مذهبی خودرا شدت بخشيده است و نگرانی از تلاشهای دولت محمود احمدی نژاد در راه آنچه، پاکسازی دينی خوانده می شود، در عرض دو يا سه سال گذشته افزايش يافته است».


پل مارشال معتقد است که اين سياست دولت آقای احمدی نژاد کمانه کرده و نتيجه معکوس داده است و در ماههای اخير شمار ايرانيانی که از اسلام به مسيحيت روی می آورند، روز به روز بيشتر می شود و حتی آماری دريافت شده، حاکی از دو برابر شدن اين عده در طول شش ماه گذشته است.


آقای مارشال اين ايرانيان نومسيحی را به مسيحيان اوليه در امپراطوری روم تشبيه کرده است.


در اسلام هر مسلمانی که از دين خود برگردد و به آئين ديگری روی آورد، مرتد شناخته می شود و او را بايد اعدام کرد. اما بر سر اين که چه کسی مسلمان است اختلاف نظر وجود دارد. از جمله شماری معتقد هستند هر که فرزند پدر يا مادری که مسلمان باشد، رسما" مسلمان بشمار می آيد.


در حاليکه به اعتقاد عده ديگری يک فرد را زمانی می توان مسلمان شناخت که به سن تکليف رسيده و خود اقرار به مسلمانی کرده باشد.


XS
SM
MD
LG