لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۰۳:۱۳

اسرائيل: مبادله زندانيان با حزب الله به زودی انجام می شود


اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل به همراه همسر اهود گلدواسر، سرباز اسرائیلی که در اسارت حزب الله است. (عکس از EPA)

درحاليکه رسانه های اسرائيل و برخی رسانه های عربی – بويژه لبنانی- انجام مبادله ای ميان اسرائيل با سازمان لبنانی حزب الله را «امری تمام شده» توصيف کرده اند، وزيردفاع اسرائيل جمعه با خانواده های دو سربازاسرائيلی اسيردردست حزب الله لبنان ديدارکرد.


رسانه های اسرائيل اعلام کردند که دراين ديدار، اهود باراک تصميم دولت اسرائيل را به انجام مبادله اسيران با حزب الله به آگاهی والدين اين دوسرباز رسانده است.


پيشتر رسانه های اسرائيل خبرداده بودند، آقای عوفردکل، مقام ارشد اسرائيلی، که مامور تنظيم معامله با حزب الله با ميانجی دولت آلمان بوده، درديدار با خانواده های دو سرباز اسرائيلی به آگاهی آنها رسانده است که فرزندان آنها درقيد حيات نيستند و درجريان مبادله ای که «بزودی انجام خواهد شد»، اسرائيل جسد اين دو سرباز را تحويل خواهد گرفت و دربرابر، سميرالقنطار و چهار زندانی امنيتی ديگرلبنان را آزاد خواهد کرد.


اهود گلدواسر و الداد رگب دوسرباز دوره احتياط ارتش اسرائيل درجريان حمله چريکی گسترده شبه نظاميان حزب الله به يک مقرنظامی ارتش اسرائيل دررخداد تيرماه سال ۲۰۰۶ ربوده شدند.


درنتيجه آن حمله بود که اسرائيل نبرد وسيعی را عليه حزب الله آغاز کرد که به نبرد «سی و سه روزه» شهرت يافت و با قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنيت به پايان رسيد.


يک کميته تحقيق داخلی ارتش اسرائيل ازمدتها پيش ارزيابی کرده بود که اين دو سرباز درروز حمله بشدت زخمی شدند و امکان دارد که براثرشدت جراحات وارده فوت شده باشند.


خانواده های اين دو سرباز اين نظريه را رد کرده و ازدولت اسرائيل خواسته بودند تا آگاهی قطعی ازسرنوشت آنها به تلاش ادامه دهد.


در خواست از احمدی نژاد


همسرجوان اهود گلدواسر سال گذشته درجريان سفرمحمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، به مقرسازمان ملل درنيويورک، درنشست خبری او حضور يافت و دولت جمهوری اسلامی ايران را متهم کرد که اهود گلدواسر و سرباز اسيرديگر را دراختياردارد و خواهان آن شد که احمدی نژاد به صليب سرخ امکان دهد که درمورد وضعيت اين دوسرباز تحقيق کند.


اما احمدی نژاد با زدن لبخندی، واکنشی نشان نداد و گفت: «خبرنگار بعدی سووال خود را مطرح کند».


ریيس مجلس سنای ايتاليا چند هفته پس ازجنگ سی و سه روزه اعلام کرده بود که نامه ای ازعلی لاريجانی، رييس وقت شورای عالی امنيت ملی ايران، دريافت کرده و درآن، وی نوشته است که دوسربازاسرائيلی دروضعيت خوبی نيستند و به درمان فوری نيازدارند.


میانجیگری آلمان


دولت آلمان ازسال گذشته اعلام کرده بود که تلاشهای گسترده ای را درپشت پرده برای تنظيم معامله ای ميان اسرائيل و حزب الله لبنان دنبال می کند. دولت آلمان گرهارد کونارد را مامور پيشبرد اين تلاشها کرده و وی درماههای اخيرسفرهای متعددی به منطقه داشته است.


اسرائيل درزمان نخست وزيری ارئيل شارون، رهبر پيشين، معامله ديگری را با حزب الله اجرا کرد که براساس آن يک سرهنگ دوره احتياط ارتش خود را که توسط حزب الله ربوده شده بود، به طور زنده همراه با جسد سه سربازديگرخود که چند سال قبل ازآن کشته شده بودند، ازحزب الله تحويل گرفت و دربرابرآن، دهها زندانی عرب را آزاد کرد و نيز جسد شماری ازشبه نظاميان حزب الله را که دراختيارداشت، به لبنان برگرداند.


ارئيل شارون موافقت کرده بود که مرحله ديگری ازمبادله اسيران دربرابر دريافت اطلاعات قطعی ازسرنوشت رون آراد کمک خلبان اسيراسرائيلی انجام شود.


رون آراد سال ۱۹۸۷ به اسارت نيروهای لبنانی درآمد و اسرائيل بارها مدعی شده بود که چريکهای لبنانی او را دربرابر نيم ميليون دلار به جمهوری اسلامی ايران فروخته اند.


بنيادی با نام «برای آزادی زاده شد» با سرمايه دهها ميليون دلار ازسالها پيش برای يافتن ردپای رون آراد برپا شد و به فارسی نيز بيانيه و تبليغهای تلويزيونی منتشرکرد و ازايرانيان دردرون ايران وخارج دعوت کرد که اگر اطلاعاتی درمورد رون آراد دارند، دربرابر پاداش ده ميليون دلاری اين اطلاعات را به اين بنياد منتقل کنند. اين آگهی ها هنوز نيز ازشبکه های تلويزيون فارسی زبان درلوس آنجلس به سوی ايران پخش می شود.


يک مقام آلمانی که ميانجی اسرائيل و حزب الله لبنان است، اخيرا اعلام کرد که حزب الله به او اطلاع داده که همه تلاشهايش برای يافتن رد پای رون آراد ناکام مانده است. دريافت اين خبرازسوی ميانجی گر آلمانی، دولت اسرائيل را به تنظيم معامله جديد با حزب الله لبنان تشويق کرد.


حزب الله ازمدتها پيش خواهان آزادی سميرالقنطاربود. سميرالقنطار حدود سه دهه است درزندان اسرائيل به سرمی برد. او درحمله ای به شمال اسرائيل اعضای يک خانواده اسرائيلی را به قتل رساند و پس ازدستگيری و محاکمه ای دراوائل دهه هشتاد ميلادی، به حبس ابد محکوم شد. القنطار با حزب الله لبنان ارتباطی ندارد و سالها پيش ازبرپائی حزب الله لبنان به صفوف سازمانهای مسلح پيوسته بود.


شيخ حسن نصرالله دبيرکل حزب الله درآخرين سخنرانی خود ماه گذشته با اطمينان گفت: «سميرالقنطار به زودی به ميهن بازمی گردد».


روزنامه لبنانی «الديار» جمعه نوشت: «اگراسرائيل اصراربيشتری درمورد سرنوشت رون آراد به عمل نيآورد، انجام معامله ميان اين کشور و حزب الله، قريب الوقوع است».


گزارشها ازلبنان حاکيست که درروستای محل زندگی خانواده القنطار، مردم خود را برای استقبال ازاو آماده کرده و تدارکات زيادی برای برپائی «جشن بازگشت» به عمل آمده است.


مبادله و افکار عمومی اسرائیل


نتايج يک نظرسنجی که جمعه ازسوی روزنامه اسرائيلی «يديعوت آخرونوت» منتشرشد، نشان می دهد که ۶۱ درصداسرائيليها با انجام معامله جديد با حزب الله موافقت دارند بويژه آنکه اطمينان بيشتری حاصل شده است مبنی براينکه دو سرباز اسرائيلی اسيردردست حزب الله ديگر زنده نيستند.


دولت اسرائيل اعلام کرده که درروزهای آينده امر معامله با حزب الله را به رای گيری وزيران می گذارد. رسانه های اسرائيل اعلام کرده اند که اکثريت وزيران پيشاپيش با اين معامله موافقت کرده اند.


گزارشهای «قريب الوقوع بودن» انجام معامله ميان حزب الله با اسرائيل درحالی است که آتش بس ميان اسرائيل با تشکلهای فلسطينی درنوارغزه نيز ازپنجشنبه نوزدهم ژوئن به مرحله اجرا گذاشته شده و ازسوی ديگر، تلاشها برای پيشبرد گفتگوهای صلح اسرائيل و سوريه نيز ادامه دارد.


واگذاری مزرعه شبعا


همزمان، دولت اسرائيل اعلام کرده که آماده است مزارع شبعا را پس دهد و با لبنان به پيمان صلح برسد.


یئيس جمهوری سوريه نيز اعلام کرده که ازمذاکرات صلح لبنان با اسرائيل حمايت خواهد کرد.
اسرائيل اعلام کرده که درپی استرداد مزارع شبعا، حزب الله ديگر حربه ای برای داشتن زرادخانه بزرگ خود نخواهد داشت. حزب الله همواره مدعی بوده که «سلاح خود را برای آزادی سرزمين لبنان» حفظ کرده است.


يک سخنگوی حزب الله پنجشنبه به طور ضمنی با درخواست خلع سلاح حزب الله حتی پس ازاسترداد مزارع شبعا مخالفت کرد.


حسن فضل الله يک مقام فراکسيون حزب الله درپارلمان لبنان گفت: «بازگردان شبعا به لبنان، ارتباطی با نياز لبنان به ادامه مقاومت حزب الله ندارد».


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG