لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۰:۴۸

رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ حفاظت از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﺮان در قاهره ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺼﺮ اﺣﻀﺎر شد


مجتبی امانی، رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره به وزارت خارجه مصر احضار شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع ﻣﺼﺮی، مجتبی اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ مصر ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه است ﺗﺎ درﺑﺎره "اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﺮف دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ" ﮐﺎرﮐﻨﺎن این دﻓﺘﺮ، توضیح دهد.
این خبرگزاری همچنین بنقل از منابع مصری می گوید وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﭙﻠﻤﺎت های اﯾﺮاﻧﯽ در ﻗﺎھﺮه، ﺑﻪ وﯾﮋه دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، اعتراض کرده است.
مصر و ایران از پس از انقلاب سال ۵۷ رابطه دیپلماتیک ندارند.
XS
SM
MD
LG