لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۰۸

ديدار و گفتگوي گزارشگر ويژه آزادي بيان و عقيده سازمان ملل با نمايندگان جنبش دانشجويي


(rm) صدا |
نمايندگان تشكيلات سراسري دفتر تحكيم وحدت با امبئي ليگابو، نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در زمينه آزادي عقيده بيان ديدار و گفتگو كردند. اين ديدار كه در محل دفتر سازمان ملل در تهران انجام شد، نخستين ديدار رسمي نمايندگان جنبش دانشجويي ايران در تمام سالهاي بعد از انقلاب با نماينده اعزامي سازمان ملل به ايران بود. امبئي ليگابو به دانشجويان گفته است: از حكومت ايران براي عدم تعرض به دانشجويان ايران تضمين گرفته است. عبدالله مومني، دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت، در گفتگو با بهمن باستاني، درباره موضوعات مطرح شده در ديدار با آقاي ليگابو توضيح مي دهد. عبدالله مومني: مشخصا مسائلي كه مطرح شد، اين بود كه در طول سالهاي گذشته، مخصوصا در سال 78 ، چيزي قريب به صد روزنامه و نشريه به خاطر اطلاع رساني متفاوت با خواست و نظر حاكميت، بسته و توقيف شدند و همينطور روزنامه نگاران و نويسندگاني نظير آقايان گنجي، باقي، نبوي، زيدآبادي، شمس الواعظين و ديگر عزيزاني كه در طي سالهاي گذشته به خاطر ابراز عقايدشان بدون اينكه محاكمه شوند در زندانهاي انفرادي بودند، همينطور بحث محكوميت روشنفكران و انديشمنداني كه به خاطر ابراز عقايدشان محكوم به دريافت حكم اعدام مثل آقاي دكتر آغاجري و حبسهاي طولاني مدت شدند و همينطور ممانعتهايي كه در راه تجديدهاي اجتماعي و آزاديهاي آكادميك وجود دارد، در اين راستا آقايان عبدي، قاضيان پژوهشهايي كردند كه در وضعيتهاي نامعلوم و مبهمي به سر مي برند و مشخصا دستگيريهاي تابستان گذشته كه ناآراميهايي را به همراه داشت و موضوع آن نامه اي از طرف اين اتحاديه به كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل در نقض موارد حقوق بشر نوشته شد كه به تبع آن هزينه هاي سنگيني در پيكره جنبش دانشجويي و دفتر تحكيم وحدت وارد شد، به طوري كه تمامي اعضاي جنبش دانشجويي در تابستان گذشته محبوس شدند و همه اين هزينه هايي كه جنبش دانشجويي متحمل شد، در راستاي دفاع از آزادي بيان و عقيده و تحقق حقوق بشر و دموكراسي در كشور است. بهمن باستاني (راديو فردا): آقاي مومني شما اشاره كرديد به نامه اخير جنبش دانشجويي به آقاي كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل متحد. آقاي ليگابو، فرستاده ويژه كميسيون سازماني هستند كه آقاي كوفي عنان، دبير كل آن هستند و نامه شما به كوفي عنان، مانيفست آزاديخواهي جنبش دانشجويي در ايران تفسير شده بود. آيا شما پيگيري كرديد كه سرنوشت اين نامه چه شد و دبير كل سازمان ملل و كميسيون حقوق بشر سازمان ملل آيا اين نامه و مفاد آنرا پيگيري مي كنند و يا كرده اند؟ عبدالله مومني: نامه نوشته شده به سازمان ملل، رسما تقديم به آقاي ليگابو شد و در همانجا اعلام شد كه به خاطر نگارش اين نامه، دفتر تحكيم وحدت و جريان دانشجويي ايران، چه هزينه هايي نپرداخته است و چه هزينه هايي كه بعد از اين خواهد پرداخت. بحثهايي كه شد در آنجا، نهايتا منجر به طرح مبحثي از سوي آقاي ليگابو شد كه ايشان گفتند: جنبش دانشجويي در پيشبرد آرمانهاي بشري همواره پيشتاز بوده است و گفتند كه تلاشها و كوششهاي زيادي صورت گرفته تا اين ديدار برقرار شود، شرايط سخت شما را درك مي كنم و من گارانتي و تضمين عدم برخود از سوي حاكميت ايران براي شما دانشجويان را گرفته ام كه آزادانه بتوانيد به طرح نظرات و مباحثتان بپردازيد. ب . ب : آيا در مورد ملاقات آقاي ليگابو با دانشجويان زنداني از جمله آقاي باطبي و منوچهرمحمدي، در اين جلسه صحبتي شد؟ عبدالله مومني: بحثهايي كه صورت گرفت در اين جلسه، برخوردهاي قضايي كه از سال 75 با دانشجويان شده. در اين مورد مشخصا از علي ... و آقاي باطبي و آقايان محمدي، لهراسبي بحث شد و اطلاعات لازم از اين دانشجويان در اختيار نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل گرفت و اميدوار شديم كه يك بهبودي در وضعيت زندانيان سياسي و آزادي آنان بي انجامد. ب . ب : آقاي مومني با توجه به اينكه اولين بار بود كه نمايندگان جنبش كنوني و موجود دانشجويي ايران با نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل رسما ديدار و گفتگو مي كردند در تمام سالهاي گذشته، انتظار و ارزيابي شما از نتايج اين ديدار چيست؟ عبدالله مومني: ما معتقديم چالش اصلي حاكميت ايران، چالش حقوق بشر است و دوست داريم كه بحث حقوق بشر به مثابه يك فشار خارجي و يك اهرم و يك ابزاري به آن نگاه نشود كه متاسفانه حاكميت در اثر اين اعمال فشار تن بدهد به رعايت حقوق بشر و رعايت حقوق شهروندان. ما دوست داريم كه نتايج اين گونه گزارشها و اين ديدارها منجر به اين شود كه حاكميت خودش بيايد در مقابل خواست ملت تمكين كند و حقوق شهروندانش را رعايت كند و حقوق بشر را بپذيرد و تن بدهد به اين خواست جهاني و خواست ايراني و خواست دانشجويي. نمايندگان تشكيلات سراسري دفتر تحكيم وحدت با امبئي ليگابو، نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در زمينه آزادي عقيده بيان ديدار و گفتگو كردند. اين ديدار كه در محل دفتر سازمان ملل در تهران انجام شد، نخستين ديدار رسمي نمايندگان جنبش دانشجويي ايران در تمام سالهاي بعد از انقلاب با نماينده اعزامي سازمان ملل به ايران بود. امبئي ليگابو به دانشجويان گفته است: از حكومت ايران براي عدم تعرض به دانشجويان ايران تضمين گرفته است. عبدالله مومني، دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما معتقديم چالش اصلي حاكميت ايران، چالش حقوق بشر است و دوست داريم كه بحث حقوق بشر به مثابه يك فشار خارجي و يك اهرم و يك ابزاري به آن نگاه نشود كه متاسفانه حاكميت در اثر اين اعمال فشار تن بدهد به رعايت حقوق بشر و رعايت حقوق شهروندان. ما دوست داريم كه نتايج اين گونه گزارشها و اين ديدارها منجر به اين شود كه حاكميت خودش بيايد در مقابل خواست ملت تمكين كند و حقوق شهروندانش را رعايت كند و حقوق بشر را بپذيرد و تن بدهد به اين خواست جهاني و خواست ايراني و خواست دانشجويي.
XS
SM
MD
LG