لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۱۰:۳۴

تاريخچه ديدار های دوتيم استقلال و پرسپولیس از ابتدا تاکنونپرسپوليس صفر- استقلال صفر-۱۶ فروردين سال۱۳۴۷

پرسپوليس صفر- استقلال صفر- ۲۰ دی سال ۱۳۴۷
پرسپوليس يک - استقلال ۳- ۱۳ مرداد سال ۱۳۴۸
گلهای تيم استقلال : احمد منشی زاده دقيقه ۸ ، علی جباری۴۴، کارو حق ورديان ۸۸
گل تيم پرسپوليس : کاظم گنجاپور دقيقه ۷۲
پرسپوليس صفر- استقلال يک(۳برصفر استقلال برنده اعلام شد) -۱۷ بهمن ۱۳۴۸
گل تيم استقلال : غلامحسين مظلومی ۹ اين بازی تادقيقه ۸۲ ادامه يافت اما در اين لحظه تيم پرسپوليس ميدان را به دليل اعتراض به نحوه قضاوت ترک کرد و فدراسيون فوتبال نتيجه را ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام کرد.
پرسپوليس ۲- استقلال ۳ - ۳ مهر ۱۳۴۹
گل‌‏های استقلال : جواب قراب۷۳ ، کارو حق ورديان ۸۷ ، عباس مژدهی ۸۸
گل‌‏های تيم پرسپوليس : علی پروين ۷ ، حسين کلانی ۲۳
پرسپوليس يک - استقلال يک(۳بر صفر استقلال برنده شد) ۲۷ دی ۱۳۴۹
گل استقلال : عباس مژدهی۷۵
گل پرسپوليس : حسين کلانی ۲
اين بازی تا دقيقه ۷۵ يک بر يک مساوی در جريان بود تا اينکه بازيکنان تيم پرسپوليس به دليل اعتراض به نحوه قضاوت داور زمين را ترک کردند. براساس رای صادره از سوی فدراسيون فوتبال تيم استقلال با نتيجه ۳ برصفر برنده بازی شد.

پرسپوليس يک - استقلال يک - ۲۸ خرداد ۱۳۵۰
گل تيم استقلال :غلامحسين مظلومی ۳۰
گل تيم پرسپوليس : صفر ايرانپاک ۹۰
پرسپوليس ۴- استقلال يک -۱۵ بهمن ۱۳۵۰
گل تيم استقلال :علی جباری ۷۵
گلهای تيم پرسپوليس :حسين کلانی ۴۳و۹۰ صفر ايرانپاک ۵۶ ، محمودخوردبين ۷۵
پرسپوليس ۲- استقلال صفر- ۳فروردين ۱۳۵۱
گلهای تيم پرسپوليس : صفر ايرانپاک ۵۰ ، حسين کلانی ۸۹


پرسپوليس صفر- استقلال ۲ - ۱۱ اسفند ۱۳۵۱
گلهای تيم استقلال :علی جباری ۸۷و۴۰
پرسپوليس صفر- استقلال يک -۲۵ خرداد ۱۳۵۲
گل تيم استقلال : رضا عادلخانی ۳
پرسپوليس ۶ - استقلال صفر- ۱۶ شهريور ۱۳۵۲
گلهای تيم پرسپوليس : همايون بهزادی ۵۰ ،۹۰ ، ۸۶ ، ايرج سليمانی ۴۵ و ۵۶ و
حسين کلانی ۳۲

پرسپوليس يک - استقلال يک - ۱۸ آذر ۱۳۵۲
گل تيم استقلال : علی جباری ۷۰
گل تيم پرسپوليس : همايون بهزادی ۴۶
پرسپوليس صفر- استقلال يک - ۴ خرداد ۱۳۵۳
گل تيم استقلال : حسن روشن ۸۸

پرسپوليس ۲ - استقلال يک -۲۷ آذر ۱۳۵۳
گل تيم استقلال : غلامحسين مظلومی ۶۰
گلهای تيم پرسپوليس : صفر ايرانپاک ۵۰ و اسماعيل حاج رحيمی پور
پرسپوليس يک - استقلال ۳ - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۵۴
گلهای تيم استقلال : غلامحسين مظلومی۱۱ و ۶۲ ، مسعود مژدهی ۴۷
گل تيم پرسپوليس :صفر ايرانپاک ۵۳

پرسپوليس ۲ - استقلال صفر- ۲۵ مهر ۱۳۵۴
گلهای تيم پرسپوليس : جهانگير فتاحی ۲۲ ، اسماعيل حاج رحيمی پور ۳۸
پرسپوليس يک - استقلال يک - ۲۷ اسفند ۱۳۵۴
گل تيم استقلال : مسعود مژدهی ۲۰
گل تيم پرسپوليس : محمود خوردبين ۸۵
پرسپوليس يک - استقلال يک - ۲ مهر ۱۳۵۵
گل تيم استقلال : هادی نراقی ۲۶
گل تيم پرسپوليس : علی پروين ۴۰


پرسپوليس صفر- استقلال۳ - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۵۶
گلهای تيم استقلال : محرم عاشوری ۴۵ , حسن روشن ۸۳ ، سعيد مراغه چيان ۸۸
پرسپوليس ۲- استقلال يک - ۱۸ آذر ۱۳۵۶
گل تيم استقلال : حسن روشن ۸۵
گلهای تيم پرسپوليس : صفر ايرانپاک ۱۵ و۳۴
پرسپوليس صفر- استقلال يک - ۲۵ آبان ۱۳۵۸
گل تيم استقلال :غلامرضا فتح آبادی ۴۲
اين بازی دوستانه بوده و به مناسبت برزگداشت مرحوم علی دانايی فرد برگزار شد، ديداری که در دقيقه ۷۵ به دليل هجوم تماشاگران به داخل زمين نيمه تمام ماند.
پرسپوليس صفر- استقلال صفر -۱۳ تير ۱۳۵۹


پرسپوليس صفر استقلال صفر- ۱۶ مهر ۱۳۶۰


پرسپوليس يک - استقلال يک - ۱۷ دی ۱۳۶۱
گل تيم پرسپوليس : غلامرضا فتح آبادی ۱۰
گل تيم استقلال : بهتاش فريبا ۸۷
پرسپوليس صفر- استقلال يک - ۱۵ مهر۱۳۶۲
گل تيم استقلال : پرويز مظلومی ۵۹


پرسپوليس ۳ -استقلال صفر -۲۵خرداد ۱۳۶۵
گلهای تيم پرسپوليس: شاهرخ بيانی۱۲- پنالتی و ۵۲ , ناصر محمد خانی ۶۲


پرسپوليس صفر- استقلال صفر- ۷ فروردين ۱۳۶۶
پرسپوليس يک- استقلال يک - ۱۸ شهريور۱۳۶۷
گل تيم استقلال: جعفر مختاری فر۶۰
گل تيم پرسپوليس: فرشاد پيوس ۴۶

پرسپوليس۴ -استقلال۲ -(وقت معمول صفربرصفر) -۱۹ اسفند۱۳۶۷
گلهای تيم استقلال ( پنالتی): جعفرمختاری فرو رضاحسن زاده
گلهای تيم پرسپوليس ( پنالتی): مجتبی محرمی، رحيم يوسفی، محسن آشوری، مرتضی کرمانی مقدم اين ديدار در چارچوب جام حذفی باشگاه های کشور برگزار شد.
پرسپوليس يک - استقلال صفر- ۱۷آذر ۱۳۶۸
گل تيم پرسپوليس: رضا عابديان ۱۸
پرسپوليس يک - استقلال۴- ۲ خرداد۱۳۶۹
گلهای تيم استقلال: عباس سرخاب ۴۶ و صمد مرفاوی۷۲
گل تيم پرسپوليس: نادر ميراحمديان ۱۲

پرسپوليس يک- استقلال يک - ۲۸ دی۱۳۶۹
گل تيم استقلال: شاهرخ بيانی۶۲- پنالتی
گل تيم پرسپوليس: فرشاد پيوس ۷۵
پرسپوليس صفر- استقلال صفر-۴ بهمن ۱۳۷۰
پرسپوليس صفر- استقلال۲- ۱۵ اسفند ۱۳۷۰
گلهای تيم استقلال: صمد مرفاوی۸ و صادق ورمزيار۱۵
پرسپوليس صفر- استقلال يک - ۸ خرداد۱۳۷۱
گل تيم استقلال: صمد مرفاوی۴۸
پرسپوليس صفر- استقلال صفر-۱۱ دی۱۳۷۱


پرسپوليس ۲ -استقلال۲ (۳برصفر)-۳۰ دی۱۳۷۳
گلهای تيم استقلال : صادق ورمزيار۷۹-پنالتی ، ادموند اختر۸۷
گلهای تيم پرسپوليس: فرشاد پيوس۲۱- پنالتی، بهزاد داداش زاده ۵۶
اين بازی تا دقيقه ۸۸ دو بر دو مساوی دنبال اما به دليل درگيری کاپيتان های دوتيم و هجوم تماشاگران منستب به تيم پرسپوليس به داخل زمين نيمه تمام ماند. پس ازيک روز کميته انضباطی فدراسيون رای به پيروزی سه بر صفرتيم استقلال داد.
پرسپوليس صفر- استقلال صفر- ۷ بهمن۱۳۷۳
پرسپوليس يک - استقلال۳ - ۶ مرداد۱۳۷۴
گلهای تيم استقلال: ادموند اختر ۷ صادق ورمزيار۱۶- پنالتی، محمد تقوی ۳۶
گل تيم پرسپوليس: مرتضی کرمانی مقدم ۴۹
پرسپوليس صفر- استقلال صفر- ۸ دی۱۳۷۴
پرسپوليس يک - استقلال صفر- ۲۷ مهر۱۳۷۵
گل تيم پرسپوليس: ادموند بزيک ۸۷
پرسپوليس ۳ - استقلال صفر-۲۰ تير۱۳۷۶
گلهای تيم پرسپوليس: ادموند بزيک ۳۰, مهدی مهدوی کيا۷۱, بهنام طاهرزاده ۸۷
پرسپوليس يک- استقلال صفر- ۲۲ آبان ۱۳۷۷
گل تيم پرسپوليس: مهدی هاشمی نسب۴۵
پرسپوليس يک - استقلال يک - ۲۰ فروردين ۱۳۷۸
گل تيم استقلال: فرد ملکيان ۴۳
گل تيم پرسپوليس: مهدی هاشمی نسب۳
پرسپوليس ۲ -استقلال يک -۲۰ تير۱۳۷۸
گل تيم استقلال: سهراب بختياری زاده۵۰
گلهای تيم پرسپوليس: مهدی هاشمی نسب۱۲- پنالتی، افشين پيروانی ۸۵
پرسپوليس صفر- استقلال صفر- ۲ مهر ۱۳۷۸

پرسپوليس ۲- استقلال صفر- ۸ اسفند ۱۳۷۸
گلهای تيم پرسپوليس: مهدی هاشمی نسب۷, پايان رافت ۸۰
پرسپوليس ۲ - استقلال۲ - ۹ دی ۱۳۷۹
گلهای تيم استقلال: محمد نوازی۶۷, مهدی هاشمی نسب۸۶
گلهای تيم پرسپوليس: بهروز رهبری فرد۵۷- پنالتی , علی کريمی۸۹
پرسپوليس صفر- استقلال يک - ۵ اسفند۱۳۷۹
گل: عليرضا اکبرپور دقيقه ۷۲

پرسپوليس يک - استقلال يک - ۲۸ اسفند۱۳۸۰
گل پرسپوليس: رضا جباری دقيقه ۲۵
گل استقلال: محمد نوازی دقيقه ۳۸- پنالتی
پرسپوليس صفر- استقلال صفر-۱۹ ارديبهشت۱۳۸۱
پرسپوليس يک - استقلال يک -۲۰ دی ماه ۱۳۸۱
گل استقلال: علی سامره دقيقه يک
گل پرسپوليس: علی انصاريان دقيقه ۷۰- پنالتی
پرسپوليس ۲ -استقلال يک - ۲۳ خردادماه۱۳۸۲
گلهای تيم پرسپوليس: يحيی گل محمدی ۱۱ و بهنام ابوالقاسم پور۵۰
گل تيم استقلال: عليرضا اکبرپور۶۳
پرسپوليس يک - استقلال ۲- ۲۵ مهرماه ۱۳۸۲
گل پرسپوليس: عيسی ترائوره ۷۰
گلهای تيم استقلال: علی سامره ۸ و محمود فکری۵۷

پرسپوليس يک - استقلال يک - ۱۳بهمن ماه۱۳۸۲
گل تيم پرسپوليس : حامد کاويانپور۲۰
گل تيم استقلال: داود سيد عباسی۳

پرسپوليس صفر استقلال صفر- اول آبان ماه۱۳۸۳
استقلال ۳- پرسپوليس۲ - هفتم اسفند ماه ۱۳۸۳
گلهای پرسپوليس:شيث رضايی۸۴ و سهراب انتظاری۷۷
گلهای استقلال: رضاعنايتی۶۸،محمود فکری۸۳ و پيروز قربانی ۹۳
سال ۱۳۸۴
پرسپوليس صفر-استقلال يک - چهاردهم آبان ۱۳۸۴
گل استقلال : رضا عنايتی ۵۶
استقلال صفر- پرسپوليس صفر - ۲۰ اسفند ۱۳۸۴
پرسپوليس ۲ - استقلال يک - ۱۲ آبان ۱۳۸۵
گلهای پرسپوليس: مهرزاد معدنچی ۲۲ و مهرداد اولادی ۷۱
گل استقلال: اميرحسين صادقی


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG