لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۵۹

هشدار درباره سیر نزولی ذخایر ماهيان خاوياری در خزر


محمد پورکاظمی ، رييس انستيتو تحقيقات بين المللی ماهی های خاوياری در ايران می گويد نتايج تحقيقات نشان ميدهد که سير نزولی ذخاير ماهی های خاوياری در دريای خزر همچنان ادامه داشته و ميزان ذخاير اين گونه ماهی ها نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پيدا کرده است.

وی در گفت و گو با خبرگزاری ايسنا، علت عمده کاهش ذخاير ماهيان خاوياری را، صيد بيرويه آن ها به خصوص توسط کشورهای حاشيه دريای خزر و عدم جديت آن کشورها در حفظ ذخاير و مقابله با صيد غيرمجاز دانسته است.

به گفته رييس انستيتو تحقيقات بينالمللی ماهيان خاوياری، با ادامه اين روند و محاسبات انجام شده ، ميزان خاويار دريای خزر تا سال ۱۴۰۰ به صفر خواهد رسيد.


XS
SM
MD
LG