لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۱:۱۱

قطعه «دماونديه» از ملک الشعرای بهار


ای ديو سپيد پای در بند


ای گنبد گيتی ای دماونداز سيم به سر يکی کله خود


ز آهن به ميان يکی کمربندتا چشم بشر نبيندت روی


بنهفته به ابر چهر دلبندتا وارهی از دم ستوران


وين مردم نحس ديو مانندبا شير سپهر بسته پيمان


با اختر سعد کرده پيوندچون گشت زمين ز جور گردون


سرد و سيه و خموش و آوندبنواخت ز خشم بر فلک مشت


آن مشت تويی ، تو ای دماوندتا درد و ورم فرونشيند


کافور بر آن ضماد کردندمن بند دهانت برگشايم


ور بگشايند بندم از بندمن آتش دل برون فرستم


برقی که بسوزد آن دهان بندآزاد شوی و بر خروشی


مانندة ديو جسته از بندهرّای تو افکند زلازل


از نيشابور تا نهاوندو زبرق تنوره ات بتابد


ز البرز اشعه تا به الوندبر کن زبن اين بنا که بايد


از ريشه بنای ظلم برکندزين بيخردان سفله بستان


داد دل مردم خردمند


XS
SM
MD
LG