لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۲۸

نشست سراسری دفتر تحکیم برگزار می شود


اين گروه دانشجویی، به ويژه بعد از روی کار آمدن دولت نهم، در نامه های سرگشاده، انتقادات صريحی از دولت محمود احمدی نژاد و سياست های او مطرح کرده است.

شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت - بزرگترین تشکل دانشجویان ایرانی - اعلام کرد که با هدف همبستگی با دانشجویانی که در زندان هستند، روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری، نشست سراسری برگزار می کند.


در نشست های سراسری دفتر تحکیم وحدت، نمایندگان جنبش دانشجویی از سراسر ایران شرکت می کنند و در سه سال اخیر، این تشکل دانشجویی هیچ گاه اجازه نیافته است تا چنین نشست هایی برگزار کند.


در حال حاضر نیز به گفته يکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، هنوز مشخص نيست که آيا وزارت علوم به این تشکل اجازه دهد که اين نشست را در يکی از دانشگاه ها برگزار کند يا نه.


وی که خواست نامی از او برده نشود به راديو فردا گفت که حتی در صورت مخالفت وزارت علوم با اين درخواست، دانشجویان مکان ديگری را در بيرون از فضای دانشگاه برای اين نشست انتخاب خواهند کرد.


دفتر تحکيم وحدت در بيانيه ای که در همین زمینه منتشر کرده، ضمن اشاره به آنچه «فضای بسته حاکم بر دانشگاهها و برخورد حاکميت با خواسته های دانشجويی و ساير فعالان جامعه مدنی» خوانده، آورده است: «دفتر تحکيم وحدت، ضمن دفاع از مواضع بر حق دانشجويی خود و تاکيد بر اينکه همچنان مشی منتقدانه در برابر دولت و ساير نهاد های قدرت را دنبال خواهد کرد، اعلام می کند که حضور در عرصه دانشگاه و برگزاری نشست های سراسری اين اتحاديه را از بديهی ترين حقوق خود می داند.»


در بخش ديگری از اين بيانيه با اشاره به «ضرورت اتخاذ شيوه مسالمت آميز برای پيگيری مطالبات دانشجويی» آمده است: «اگر چه دولت و حاکميت بر اساس معيار هايی مجعول، ايران را کشوری آزاد و دموکرات می دانند، وليکن با توجه به تمايل تماميت خواهانه و اقتدار طلبانه ای که تا به حال از خود به نمايش گذاشته اند، اعلام می کنيم که اگر اين بار هم طبق ساليان اخير وزارت علوم ما را از حق خود محروم کند، با استفاده از امکانات ساير نيروهای تحولخواه اين نشست را برگزار می کنيم.»


تلاش برای یکپارچگی بیشتر


نشست سراسر دفتر تحکيم وحدت در حالی برگزار می شود که به گفته يکی از اعضای اين دفتر، برخورد «حذفی حاکميت با جريان دانشجويی» به اوج خود رسيده است.


  • «از سال ۱۳۸۳، تا به حال به هيچ وجه اجازه برگزاری نشست به ما داده نشد، به همين دليل در شرايط فعلی انتظار زيادی هم نمی رود در يکی از دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم نشست را برگزار کنيم.»
یک عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

این عضو شورای مرکزی تحکیم وحدت، به راديو فردا گفت: «در ماه های اخیر به ويژه بعد از بازگشايی دانشگاه ها، همچنان شاهد نوع برخورد حذفی حاکميت با جريان دانشجويی بوديم و نقطه اوج آن بازداشت های اخير اعضای دفتر تحکيم وحدت است.»


وی با اشاره به ضرورت اتخاذ تصميم گيری يک پارچه برای «برون رفت از فضای ملتهب کنونی»، گفت: «از سال ۱۳۸۳، تا به حال به هيچ وجه اجازه برگزاری نشست به ما داده نشد، به همين دليل در شرايط فعلی انتظار زيادی هم نمی رود در يکی از دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم نشست را برگزار کنيم.»


به گفته اين فعال دانشجويی، محور اصلی نشست روز بيست و هشتم و بيست و نهم آبان ماه اين دفتر، «بحث و تحليل درباره شناخت از فضای سياسی و مسايل اجتماعی کشور و تبادل نظر انجمن های سراسر کشور به منظور تصميم گيری برای پيدا کردن راهکار مناسب خواهد بود.»


در نشست سراسری دفتر تحکيم وحدت، نمايندگان اتحاديه های دانشجويی از دانشگاههای سراسر کشور که طبق اساسنامه اين شورا حق رای دارند، شرکت خواهند کرد.


اتحاديه انجمن های اسلامی دانشگاههای سراسر کشور که با نام دفترتحکيم وحدت شناخته شده است، در سال های اخير بيشتر فعاليت های خود را به انتقاد از حاکميت جمهوری اسلامی و سازماندهی حرکت های اعتراضی دانشجويی متمرکز کرده است.


اين گروه دانشجویی، به ويژه بعد از روی کار آمدن دولت نهم، در نامه های سرگشاده، انتقادات صريحی از دولت محمود احمدی نژاد و سياست های او مطرح کرده است.


به گفته فعالان جنبش دانشجويی، اعضای اين تشکل در سال جاری، بيشتر فعاليت های خود را به مبارزه برای کسب آزادی های دانشجويی، دفاع از حقوق شهروندی، دفاع از ساير جنبش های اجتماعی از جمله جنبش زنان، جنبش های کارگری و اعتراضات صنفی معلمان معطوف کرده اند.


به گفته يکی از اعضای شورای مرکزی این تشکل، فعالان دانشجويی وابسته به دفتر تحکيم وحدت، در حوزه فعاليت های سياسی، «به نقد ارکان قدرت، چه قدرت مطلقه و چه کسانی که در تلاش برای پيدا کردن جايی در درون حاکميت هستند»، می پردازند.


نشست سراسری دفتر تحکيم وحدت در حالی برگزار می شود که فضای دانشگاههای سراسر کشور همچمان در اعتراض به شيوه برخورد مسئولان دانشگاه با دانشجوبان و آنچه که آنها، «فضای پليسی» می نامند، ملتهب است.


به گفته فعالان جامعه دانشجويی، اين برخوردها که با روی کار آمدن دولت نهم، شکل جدی تری به خود گرفته و بعد از اعتراض دانشجوبان دانشگاه اميرکبير در مراسم سخنرانی محمود احمدی نژاد، شتاب بيشتری يافته است.


XS
SM
MD
LG