لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تهران ۱۶:۱۹

آزادی در ايران؟ «- بدتر از هميشه»


ساسان قهرمان، سردبير نشريه گذار، وابسته به خانه آزادی يا فريدم هاوس، در گفت و گو با راديو فردا در باره اين رده بندی سخن گفت.

سازمان مدافع حقوق بشر «خانه آزادی» يا «فريدوم هاوس» در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه منتشر شد، اعلام کرد که آزادی سياسی در بخش های بزرگی از دنيا از جمله ايران، پاکستان، چين و ونزوئلا رو به کاهش است.


در اين گزارش آمده است اگرچه تعداد کشورهای آزاد، نسبت به سال ۲۰۰۶ تغييری نيافته نکرده، ولی در کشورهای غير آزاد و يا نسبتا آزاد، شاهد فاصله گرفتن هر چه بيشتر از دموکراسی بوده ايم.


در گزارش خانه آزادی گفته شده که تحت رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، ايران فشارهايی بر تمام کسانی که برای تغيير وضع موجود تلاشی کرده اند، از جمله احزاب دموکراتيک، دانشجويان، اتحاديه کارگری و فعالان حقوق زنان وارد کرده است .


ساسان قهرمان، سردبير نشريه گذار، وابسته به خانه آزادی يا فريدم هاوس، در گفت و گو با راديو فردا در باره اين رده بندی سخن گفت.در گزارش خانه آزادی، ايران از نظر آزادی های سياسی، کشوری غير آزاد محسوب شده است. چرا؟


ساسان قهرمان: چند رده بندی وجود دارد که شامل کشورهای آزاد، نيمه آزاد و غير آزاد می شود. بر اساس اين رده بندی، چند سال است، که پی در پی، از ايران به عنوان کشور غيرآزاد نام برده می شود.


جنبه های مختلفی که باعث می شوند تعدادی از کشورها در رده غيرآزاد قرار گيرند، عبارتند از مسئله انتخابات، تشکل ها، آزادی مذهب، آزادی اقليت ها، آزادی بيان، آزادی مطبوعات و تمام چيزهايی که باعث می شود يک کشور از نظر سيستم سياسی و قضايی، حقوق و آزادی های مدنی را برای شهروندان خود قائل شود.


همچنين از نظر پاسخگو بودن دولت به مردم و يا پاسخگو بودن سران حکومت در برابر مردم. بنابر جنبه های بررسی شده و بر اساس گزارش موجود ، ايران در ردۀ غيرآزاد قرار گرفته است.


در اين رده بندی، ايران در ميان چند کشور به عنوان کشور غيرآزاد انتخاب شده و آيا مشخص است ايران از نظر آزادی های سياسی، چندمين کشور جهان است؟


در مجموع ۱۹۳ کشور، مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان غير آزاد ارزيابی شده اند. در مجموع، سه ميليارد و ۲۸ ميليون و ۱۹۰ هزارنفر در اين کشورها زندگی می کنند که بيش از نصف جمعيت جهان را تشکيل می دهند.


در اين رده بندی، شماره گذاری انجام نمی شود که بگوييم کدام بهتر است يا بدتر و کشورهای بررسی شده در يکی از سه رده قرار می گيرند. ايران، يکی از ۱۹۳ کشور غيرآزاد جهان است.


در گزارش «خانi آزادی» بيان شده است که در ايران، پس از آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، بر روی تمام کسانی که از تغيير،صحبت يا در جهت آن اقدام کرده اند، ازجمله احزاب دموکراتيک، دانشجويان، اتحاديه های کارگری وفعالان حقوق زنان فشارهايی وارد می شود.


می توانيد در اين باره بيشتر توضيح دهيد ؟گزارش منتشر شده ، بيشتراشاره دارد به برخوردهای دولت آقای احمدی نژاد با مواردی مانند مطبوعات و وبلاگ نويس ها، دانشجويان ستاره دار که از ادامه تحصيل محروم شده اند، دانشجويان زندانی، دستگيری زنان فعال در جنبش يک ميليون امضاء، بازداشت سران اتحاديه های کارگری از جمله اتحاديه کارکنان شرکت واحد، برخورد با مردم عادی تحت عنوان طرح ارتقای امنيت اجتماعی، دستگيری های گسترده تحت عنوان بد حجابی و بی حجابی، سرکوب شديد و اعدام تحت عنوان مبارزه با اراذل و اوباش.


در اين گزارش همچنين به برخورد دولت آقای احمدی نژاد با اقليت های ملی و قومی در آذربايجان، خوزستان و بلوچستان اشاره شده است.


آقای قهرمان! وضعيت آزادی سياسی در ايران نسبت به سال گذشته چطور بوده است؟


در گزارش منتشر شده، وضعيت جهان، نسبت به سال گذشته وخيم تر اعلام شده که ايران نيز، مشمول همين وضعيت است.


آيا کشورهايی بوده اند که پيش از اين در رده غيرآزاد جای داشته اند، اما اکنون به رده نيمه آزاد يا آزاد رسيده باشند؟


تنها دو کشور اندونزی و کلمبيا هستند که قبلا در رده نيمه آزاد بودند و اکنون وضعيت آنها بهتر شده است .


در همین زمینه

XS
SM
MD
LG