لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۴۹

دفاع رهبر جمهوری اسلامی از نظامی گری


رهبر جمهوری اسلامی می گويد مخالفت با نظامی گری، تقکری انحرافی است.

آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، در سخنانی در دانشگاه امام حسين سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نظامی گری در نظام اسلامی را باعث افتخار دانست.


رهبر جمهوری اسلامی، که در عين حال فرماندهی کل قوا را نيز بر عهده دارد، آنچه را که برخی تفکرات شبه روشنفکری مبنی بر مخالفت با نظامی گری توصيف کرد، تفکری انحرافی دانست.


سخنان رهبر جمهوری اسلامی درمورد نظامی گری موجب بروز بحث هايی در اين ارتباط شده است. از جمله، مصطفی پورمحمدی، وزير کشور جمهوری اسلامی، از فعاليت بسيج در عرصه انتخابات دفاع کرد وگفت: بسيج به جامعه، نشاط سياسی می دهد.


اين سخنان در حالی ابراز شد که برخی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری سال گذشته درايران، بويژه اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی، از فعاليت های بسيج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن انتخابات به شدت انتقاد کردند و آن را در تعارض با قوانين موجود و نيز دستورات آيت الله روح الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران، مبنی بر دخالت نظاميان در انتخابات دانستند.


دليل حمايت رهبر جمهوری اسلامی از نظامی گری


محسن سازگارا، تحليلگر سياسی و از بنيانگذاران اوليه سپاه پاسداران، اعتقاد دارد که رهبر جمهوری اسلامی ايران، متوجه بار کلماتی که ادا می کند نيست، زيرا نظامی گری يا ميليتاريسم، بار معنايی ويژه خود را دارد و به زيان کشورها تمام می شود.


وی در گفت وگو با راديو فردا گفت:«اين گونه تبليغ نظامی گری و دفاع از آن، آن هم با قيد اين موضوع که نظامی اسلامی با نظامی غيراسلامی فرق دارد، حرف اشتباهی است، که آقای خامنه ای متوجه معنای آن نيست.»


آقای سازگارا با نقل سخن برتراند راسل، که نظامی قدرت برهنه در دست خود دارد، افزود: «ورود نظامی با قدرت اسلحه به عرصه سياست و اقتصاد، فاجعه به بار می آورد. همان طور که سوء تدبير آقای خامنه ای در وارد کردن نظاميان به عرصه های سياست و اقتصاد،اين فاجعه را برای ايران به بار آورده است.»


محسن سازگارا در پاسخ به اين پرسش که انگيزه رهبر جمهوری اسلامی ايران از دفاع از نظامی گری اظهار داشت: «برای اعمال قدرت سياسی، بايد پايگاه قدرت داشت. اگر پايگاه قدرت، آرای آزاد مردم باشد، در آن صورت، يک نظام سياسی دموکراتيک وجود دارد.»


او در ادامه گفت و گو با راديو فردا افزود اگر طبقات اجتماعی شکل يافته ای مانند کارگر، سرمايه دار و متوسط و يا روحانيت، حامی شما باشند، جای شما را در آن آرای آزاد نشان می دهند.


اما به گفته اين تحليلگر سياسی و از بنيانگذاران اوليه سپاه پاسداران، آيت الله خامنه ای به رای آزاد مردم، چنانچه در انتخابات پيش روی مجلس خبرگان مشاهده می شود، تن نمی دهد.


وی اضافه کرد:«آقای خامنه ای حتی حاضر نيست روحانيت را به عنوان پايگاه قدرت خود انتخاب کند، زيرا روحانيت او را قبول ندارد.»


محسن سازگارا گفت: «رهبر جمهوری اسلامی از حدود هشت سال پيش تصميم خود را گرفته و در اين شرايط ، سپاهی ها و امنيتی ها را به عنوان پايگاه قدرت خود برگزيده است.»


XS
SM
MD
LG