لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۰۶:۱۶

منشه امیر؛ از روزنامه کیهان تا دولت اسراییل


پس از بخش فارسی وب سايت وزارت امور خارجه آمريکا، تارنمای فارسی وزارت امور خارجه اسراييل، دومين وب سايت مهم دولت های خارجی است که به زبان فارسی منتشر می شود.

گزارش يک خبرنگار اسراييلی از مناطق کردنشين شمال عراق، معرفی کتاب های شعر و آشپزی ايرانی تبارهای اسراييل به زبان فارسی، گزارش هايی درباره جشنواره های ادبی، فرهنگ و هنری در اسراييل، معرفی ايرانی تبارهای اسراييل در کنار گزارش های سياسی اوضاع اسراييل، فلسطينی ها، ايران و ساير نقاط منطقه خاورميانه، بخش هايی از مطالبی هستند که در وب سايت وزارت امور خارجه اسراييل به زبان فارسی به چشم می خورند.


وب سايت وزارت امور خارجه اسراييل با نام «همدمی» (hamdami.com) از اواسط ماه ژوئيه سال جاری ميلادی – اواخر تيرماه - کار خود را آغاز کرد و سرپرستی آن به منشه امير، رييس پيشين بخش فارسی راديو اسراييل سپرده شد.


پس از بخش فارسی وب سايت وزارت امور خارجه آمريکا، تارنمای فارسی وزارت امور خارجه اسراييل، دومين وب سايت مهم دولت های خارجی است که به زبان فارسی منتشر می شود.


اما در شکل و محتوای انتشار اين وب سايت ها به زبان فارسی، ميان وب سايت وزارت امور خارجه آمريکا و معادل اسراييلی آن، تفاوت هايی جدی وجود دارند.


وب سايت وزارت امور خارجه اسراييل درکنار مطالب سياسی متعدد، گزارش های فرهنگی، هنری و ادبی بسياری نيز منتشر می کند و به بيانيه ها و اخبار رسمی وزارت امور خارجه اسراييل بسنده نمی کند. به بيان ديگر، وب سايت فارسی وزارت امور خارجه اسراييل، تلاش می کند تا در دنيای اينترنت فارسی زبانان، نقش يک رسانه کامل را بازی کند.


سردبير معروف!


منشه امير که کار روزنامه نگاری را از سن ۱۶ سالگی درروزنامه کيهان تهران آغاز کرده و از آن هنگام تاکنون بی وقفه در حرفه روزنامه نگاری در ابعاد بين المللی فعال بوده، بيش از ۴۸ سال است که امور ايران، اسراييل و منطقه را دنبال می کند.  • «درحالی که سياست های جمهوری اسلامی ايران از روز نخست روی کار آمدن اين نظام سياسی، بر عداوت با اسراييل بنيان نهاده شد، رسانه های گروهی ايران و روزنامه نگاران ايران نيز نمی توانند ديدگاه های متفاوتی در باره اسراييل ارائه کنند و شديدترين سانسورها و خود سانسوری ها در رسانه های ايران درباره امور اسراييل وجود دارد.»
منشه امیر

او از ايرانيان يهودی است که به اسراييل مهاجرت کرده و البته علاقه اش به ايران و زبان فارسی، تنها به دهه ها فعاليت در دنيای روزنامه نگاری فارسی خلاصه نمی شود؛ او حتی از واژه انگليسی «وب سايت» نيز برای کار تازه اش استفاده نمی کند و در عوض، معادل فارسی اين واژه را که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی ساخته شده، به کار می برد.


بر پيشانی وب سايت فارسی وزارت امور خارجه اسراييل نوشته شده است: «تارنمای وزارت امور خارجه اسراييل»


منشه امير درمصاحبه ای با راديو فردا تاکيد می کند که وب سايت وزارت امور خارجه، «يک تارنما با اهداف تبليغی نيست بلکه حقايق را منعکس می کند» و وظيفه خود را، خبررسانی در موارد مربوط به دو کشور ايران و اسراييل توصيف می کند.


پلی ميان ايران و اسراييل


او تاکيد دارد که دليل برپايی اين وب سايت به زبان فارسی، کمبود شديد کانال های ارتباطی ميان ايران و اسراييل است.


منشه امير می گويد، مردم درايران امروز دسترسی زيادی به منابع خبری بی طرف درباره اسراييل ندارند و جمهوری اسلامی ايران نيز حقايق را در مورد اسراييل «وارونه» نشان می دهد و هر آنچه که درراديو و تلويزيون جمهوری اسلامی ايران درباره اسراييل بازتاب می يابد، «غرض ورزانه» است.


منشه امير می گوید: «درحالی که سياست های جمهوری اسلامی ايران از روز نخست روی کار آمدن اين نظام سياسی، بر عداوت با اسراييل بنيان نهاده شد، رسانه های گروهی ايران و روزنامه نگاران ايران نيز نمی توانند ديدگاه های متفاوتی در باره اسراييل ارائه کنند و شديدترين سانسورها و خود سانسوری ها در رسانه های ايران درباره امور اسراييل وجود دارد.»


بسياری از روزنامه نگارنی که سابقه فعاليت در رسانه های ايران را داشته اند نيز می گويند که موضوع اسراييل، از جدی ترين خط قرمزهای رسانه های ايران است و نزديک شدن به آن، به هيچ وجه کار ساده ای نيست.


منشه اميز نيز معتقد است که رسانه های ايران، موظف به حمايت از سياست های نظام، به ويژه در پشتيبانی از سازمان های فلسطينی وحزب الله لبنان هستند.


او می گويد که حاضر به شنيدن ديدگاه ها و رهنمودها و انتقادهای کاربران اينترنت درباره سايت «همدمی» است.


کيهان مصباح زاده - کيهان شريعتمداری


منشه امير زاده تهران است. او که بيش از ۴۵ سال از عمر خود را دراسراييل گذرانده، با تاکيد بر مهر قلبی خويش در قبال ايران می گويد، هم به ايران عشق می ورزد هم به اسراييل و مانند فرزندی است که «نمی تواند ميان مهر به مادر يا پدر يکی را برگزيند.»


منشه امیر در دفتر کاری که در منزلش قرار دارد.

او که درسال های پيش از انقلاب سفرهايی به ايران داشته، در سال های پس از انقلاب، همواره سوژه ای هميشگی برای رسانه های تندروی جمهوری اسلامی بوده است.


روزنامه کيهان، پيوسته به اين روزنامه نگار با سابقه اتهاماتی گوناگون نسبت می دهد و حتی او را «سرپرست واقعی شماری از ايستگاه های تلويزيونی فارسی زبان درامريکا» معرفی می کند.


به بيان ديگر، هر چند که منشه امير سال ها پيش موسسه کيهان را ترک کرده، اما نامش کماکان، هرازگاهی در اين روزنامه پرسابقه ديده می شود!


منشه امير دراين مورد می گويد: «آقای حسين شريعتمداری (مدير مسئول کيهان) به من لطف دارند. من کار را در کيهان تهران و هنگامی که ۱۷ ساله بودم با دکتر مصطفی مصباح زاده آغاز کردم. آن زمان که محصل دبيرستان بودم و به فرانسه تسلط داشتم، همواره روزنامه ها ونشريات فرانسه زبان را می خواندم و مقالات مهم آنها را ترجمه می کردم.»


«پسرک ۱۷ ساله لاغر اندام»


آقای امير درباره چگونگی ورودش به روزنامه کيهان و دنيای روزنامه نگاری می افزايد: «روزی شماری از ترجمه ها را به دفتر کيهان تهران بردم. زنده ياد مصباح زاده هنگامی که ترجمه های روان و نثر غنی را ديد، و نگاهی به قد و قواره لاغر من به عنوان پسرکی ۱۷ ساله انداخت، گفت: پسر جان اين مطالب را حتما از پدرت کش رفته ای، کارش بسيار خوب است و ما به چنين مترجم توانايی احتياج داريم، برو به پدرت بگو بيايد با او صحبت کنم. اما من به زنده ياد مصباح زاده پاسخ دادم که پدر من در ارتش ايران خدمت می کند. او فرانسه نمی داند. اگر می خواهيد همين اينجا خودتان از من امتحان کنيد.»

منشه امير به خاطر می آورد که درآن روز و روزهای بعد چند بار به دفتر موسسه مطبوعاتی کيهان می رفته و تلکس های خبری فرانسه زبان را ترجمه می کرده است.


او بعد از چند روز، درحالی که هنوز دانش آموز بود، در روزنامه کيهان، استخدام شد.


آقای امير می گويد: «حقوقی که به من می دادند، چند برابر حقوق پدرم در ارتش بود و اين امر به بهبود وضعيت مالی خانواده ما کمک کرد.»


مصطفی مصباح زاده اندکی پيش از درگذشت خود درسال های اخير، در نواری که برای مراسم چهل و پنجمين سال کار روزنامه نگاری منشه امير ضبط کرد، خاطراتی را از اين «جوان سال های دهه سی خورشيدی» در ايران و کار او در موسسه مطبوعاتی کيهان، بازگو کرد.


«اين صدای اسراييل است»!


منشه امير دراواخر دهه ۵۰ ميلادی از ايران به اسراييل مهاجرت کرد.


وی بلافاصله دربخش فارسی راديو اسراييل به کار پرداخت و تا امروز بيش از ۴۶ سال است که در اين راديو، با شنونده های راديو اسراييل در ايران، در ارتباط روزانه بوده است.


اين روزها، هر چند که صدای منشه امير، روزانه از راديو اسراييل پخش نمی شود، اما تفسيرهای سياسی او و مصاحبه هايش با ايرانيان دربرنامه های مختلف اين راديو کماکان ادامه دارد.

او که به مدت ۱۷ سال رياست راديو اسراييل را نيز به عهده داشته، از سال ۲۰۰۴ به درخواست خود بازنشسته شده است، اما می گويد که به دليل درخواست های بسيار شنوندگان، مسئولان راديو اسراييل از او درخواست کردند که به کار در اين راديو ادامه دهد.


اين روزها، هر چند که صدای منشه امير، روزانه از راديو اسراييل پخش نمی شود، اما تفسيرهای سياسی او و مصاحبه هايش با ايرانيان دربرنامه های مختلف اين راديو کماکان ادامه دارد.


«قتل فلسطينی های بی گناه و پاسخ های امير»در وب سايت فارسی وزارت امور خارجه اسراييل، منشه امير مقالاتی نيز درباره ديدگاههای خود ازمسائل مربوط به اسراييل وايران را منتشر می کند.


در سلسله مطالبی با عنوان «پرسش و پاسخ» او سئوالاتی را مطرح می کند که کمتر انتظار طرح آنها در وب سايتی چون وب سايت رسمی وزارت امور خارجه اسراييل وجود دارد.


«اسراييل نبايد به خود افتخار کند، زيرا با پول آمريکا ارتش خود را برپا کرده است»، «اسراييل با هليکوپتر، بی گناهان فلسطينی را به خاک وخون می کشد»، «اسراييل مسئول ذلت ملت فلسطين است»، چرا اسرييل عليخ فلسطينی ها رژيم آپارتايد برقرار ساخته است؟» و «چرا اسراييل، فلسطينی ها را بدون محاکمه می کشد؟»؛ اين گوشه ای از موضوعات بسياری هستند که آقای امير تا امروز در وب سايت «همدمی» به آنها پرداخته است.


منشه امير درباره اين مضامين که يکی از جذاب ترين بخش های وب سايت وزارت امور خارجه اسراييل را شکل داده می گويد: «اينها ديدگاههايی است که معمولا دررسانه های جمهوری اسلامی ايران مطرح می شود، و من به اين پرسشها پاسخ می دهم.»


در ستايش دوستی تاريخی


مسئول وب سايت فارسی وزارت امور خارجه اسراییل می گويد که اين وب سايت، در فاصله کوتاهی که فعاليت خود را آغاز کرده، با استقبال زياد کاربران ايرانی اينترنت رو به رو شده و دليل آن را در «غير رسمی بودن و صميمی بودن گزارش های آن» می داند.در وب سايت فارسی وزارت امور خارجه اسراييل، منشه امير مقالاتی نيز درباره ديدگاههای خود ازمسائل مربوط به اسراييل وايران را منتشر می کند.

منشه امير می گويد، ای ميل های زيادی از سوی ايرانيان به اين سايت رسيده که برخی از آنها حتی درخواست پناهندگی از اسراييل را مطرح می کنند.


وب سايت «همدمی» در برگيرنده سلسله مطالبی درباره «دموکراسی اسراييل، هولوکاست، انکارگران هولوکاست، مردم اسراييل، اسراييل و جهان، روند صلح، سرگذشت يهود، فرهنگ وعلم، تاريخ معاصر، اقتصاد وصنعت، اورشليم و وزارت امور خارجه» است.


در يکی از گزارش های اخير اين وب سايت، اعتراض هايی که از سوی مردم ايران در تماس با روزنامه های تهران نسبت به کمک های مالی جمهوری اسلامی ايران به حزب الله لبنان و گروه های فلسطينی منتشر شده، گرد آوری شده است.


در بخش معرفی کتاب هايی که از ايرانی تباران مقيم اسراييل منتشر شده، کتاب شعری به نام «کشکول»، مجموعه سروده های يک ايرانی يهودی که حدود ۶۰ سال است در اسراييل زندگی می کند و هنوز با دلتنگی از زادگاه خود، کرمانشاه سخن می گويد، معرفی شده است.


«مسرور» که هشتاد ساله است، به اين وب سايت گفته است که در آرزوی روزی است که بتواند به کرمانشاه بازگردد و بر خاک آن بوسه بزند.


در گزارشی ديگر درباره يک نمايشگاه ويژه يونيسف که اين روزها در اورشليم در جريان است، آمده است که خرس های شادی آور، سمبل ايران و اسراييل در محوطه اين نمايشگاه در کنار يکديگر قرار گرفته اند، به اين اميد که به زودی تنش های ميان ايران و اسراييل برطرف شود و بين دو ملت روابط عادی برقرار گردد.

در يکی از گزارش های اخير اين وب سايت، زندگی محمود درويش با عنوان «شاعر ملی فلسطين» نيز معرفی شده و برنامه اخير شعرخوانی او در زادگاهش در بندرحيفا، به تفصيل شرح داده شده است.گزارشی درباره سفر دو روزنامه نگار و شخصيت اسراييلی به شمال کردنشين عراق و مشاهدات آنها از اين منطقه و گفت و گوهايشان با مقامات و مردم يکی ديگر از آخرين مطالب اين سايت است.


همچنين گزارشی درباره يک گفت و گوی بی سابقه ويدئويی ميان جوانان اسراييلی از اديان مختلف اسلام، يهوديت و مسيحيت با جوانان عراقی کرد، شيعه وسنی در اين وب سايت قراردارد.


منشه امير به راديو فردا می گويد: خصومتی ميان مردم اسراييل و ايران احساس نمی کند و سياست های خصومت آميز کنونی را «فصلی گذرا در مناسبات ديرينه دو ملت باستانی منطقه» می داند.


به گفته او، به همين دليل است که بخشی از تورات که به وصف نيکی های کوروش کبير، پادشاه قدرتمند امپراطوری ايران در دروه هخامنشايان اختصاص دارد، زينت بخش دائمی صفحه اصلی اين وب سايت است: «و اکنون درباره کوروش می گويم: او شبان من است و آنچه من می گويم عملی خواهد ساخت و دوباره اورشليم را بنا خواهد کرد و خانه خدا را بنياد خواهد نهاد.» (اشعيای نبی، باب ۴۴، آيه های ۲۷ و ۲۸)


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG