لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ تهران ۱۲:۰۱

تشویق به مهاجرت یهودیان ایران؛ کمک ها دو برابر شد


به نوشته روزنامه معاريو، چاپ اسراییل، يهوديان ايران چندان اشتياقی به خروج از ميهن خود ندارند.

دراسرایيل گزارش هایی در مورد تشويق هرچه بيشتر يهوديان ايران به مهاجرت دائمی به اسراییل يا دست کم خروج هرچه زودتر از ايران منتشر شده است.


روزنامه اسراییلی معاريو در شماره روز يکشنبه خود، هشتم ژوئيه، نوشته است که « سازمان های مهاجرت يهوديان در اسراییل برای تشويق يهوديان ايران به خروج از آن کشور تصميم گرفته اند به هر خانواده يهودی ده ها هزار دلار کمک نقدی بلاعوض اعطاء کنند.»


روزنامه معاريو می نويسد: برنامه هایی که دولت اسراییل و آژانس يهود در گذشته برای تشويق يهوديان ايران به مهاجرت به اسراییل ترتيب داده بود، چندان موفقيت آميز نبوده و در ماه های اخير، برای دادن انگيزه بيشتر به يهوديان ايرانی به ترک ايران، مبلغ کمک های نقدی اهدایی به آنان را دو برابر کرده است.برنامه هایی که دولت اسراییل و آژانس يهود در گذشته برای تشويق يهوديان ايران به مهاجرت به اسراییل ترتيب داده بود، چندان موفقيت آميز نبوده و در ماه های اخير، برای دادن انگيزه بيشتر به يهوديان ايرانی به ترک ايران، مبلغ کمک های نقدی اهدایی به آنان را دو برابر کرده است.
روزنامه معاریو

طبق جدول کمک هایی که تهيه شده، هر فرد يهودی ايرانی که به اسراییل مهاجرت کند، افزون بر مزايایی مانند تحصيل رايگان در دانشگاه، و وام های چشمگير برای خريد منزل و اتومبيل صفر کيلومتر، ده هزار دلار نيز پول نقد خواهد گرفت.


اين مبلغ شامل حال فرزند يک روزه تا هر سنی مي شود. اگر يک خانواده با يکديگر مهاجرت کنند، از کمک ۶۰ هزار دلاری بلاعوض برخوردار خواهند شد و در کنار آن پول های ديگری برای زندگی روزانه دريافت خواهند کرد.


به نوشته روزنامه معاريو، اين کمک ها تنها برای يهوديان ايرانی در نظرگرفته شده و شامل حال يهوديان از کشورهای اروپایی و آمريکایی نخواهد شد. يهوديان از ساير کشورها از سبد کمک عادی که سال ها در اسراییل برقرار بوده بهره مند مي شوند .


با وجود اين، روزنامه معاريو می نويسد: يهوديان ايران چندان اشتياقی به خروج از ميهن خود ندارند و ترجيح مي دهند که با فرهنگ ايرانی و در کنارهم ميهنان مسلمان خود زندگی کنند و زندگی در ايران را به رفتن به اسراییل برتری مي دهند.


معاريو می نویسد که یهودیان ایرانی حتی نان سنگک و لواش ايرانی و سلام وعليک روزانه با همسايگان مسلمان را بر زندگی در کشوری ديگر ترجيح مي دهند، هرچند که به نوشته اين روزنامه، يهوديان ايران در مدارس ويژه خود زبان عبری را نيز می آموزند و به عبری نيز آشنائی دارند و کنيساهای يهوديان ايران نيز آزادانه به فعاليت ادامه می دهند.


امکان مسافرت یهودیان اسراییل به ایران


معاريو، سخنان مقامات و افرادی از جامعه يهوديان ايرانی مقيم اسراییل را نقل کرده که گفته اند، يهوديان ايرانی که در دهه گذشته بدون مشکلات زيادی به اسراییل برای ديدن اقوام خود سفر مي کردند، عليرغم روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد نيز هنوز از امکان سفر به اسراییل برخوردار هستند و حتی سفارتخانه جمهوری اسلامی ايران درترکيه نيز به شماری از يهوديان ايرانی زاده مقيم اسراییل امکان داده است که برای ديدن بستگان خود از طريق ترکيه به ايران سفر کنند و در پايان سفر، باز از راه ترکيه به اسراییل باز گردند.


روزنامه معاريو به نقل از افرادی در جامعه يهوديان ايرانی می نويسد: در سال های اخير شمار زيادی از يهوديان ايرانی نيزکه اکنون سال هاست در ايالات متحده زندگی مي کنند، برای بازديد از وطن خود آزادانه به ايران سفر کرده اند و کسی مزاحم آنها نشده وسپس با سهولت، به محل کار و زندگی خود در آمريکا بازگشته اند.رشته برنامه هایی برای گردشگری در اسراییل تنظیم شده که هدف آن، تشويق بيشتر يهوديان ايرانی به خروج هرچه سريعتر از ايران است.

روزنامه معاريو در ادامه می افزاید: اخبار مربوط به اعطای کمک های مالی بلاعوض و چشمگير برای يهوديان ايرانی به منظور رفتن آنها به اسراییل، از طريق بخش فارسی راديو اسراییل پخش شده و نيز يک سايت ويژه فارسی که از سوی دولت اسراییل برپا شده، جزئيات اين امر را در اختيار علاقمندان قرار مي دهد.در اين سايت، همچنين رشته برنامه هایی برای گردشگری در اسراییل که ويژه يهوديان ايرانی تنظيم شده، برای تابستان کنونی در نظرگرفته شده است.


در اين سفرهای دسته جمعی، يهوديانی که از ايران موقتا به اسراییل سفر مي کنند، با شهرها و اماکن اسراییل آشنا مي شوند. هدف اين برنامه های گردشگری نيز تشويق هرچه بيشتر يهوديان ايرانی به خروج هرچه سريعتر از ايران است.


جمعیت یهودیان ایران


بنا به نوشته معاريو، مقامات ايران و اسراییل تاييد مي کنند که شمار يهوديان باقيمانده در ايران حدود ۲۰ هزار نفر است که ۱۵ هزار نفر آنها در تهران زندگی مي کنند و در مقايسه با اکثر جامعه ايران، از وضع مالی خوبی برخوردارند و نمي خواهند زندگی راحت و بدون دغدغه کنونی خود را تغيير دهند و به مهاجرت دست بزنند. معاريو می نويسد: حدود ۵ هزارنفر ديگر يهوديان ايران، اکثرا در جنوب ايران زندگی مي کنند که منظور، عمدتا شهر شيراز است.


براساس اين گزارش، يهوديان ايران اکنون بيش از ۲۸ سال است که در پی روی کار آمدن جمهوری اسلامی، مرتبا توصيه هایی از خارج دریافت می کنند مبنی بر اينکه اگر در ايران بمانند ممکن است با خطراتی روبرو شوند و وضع زندگيشان بد شود، اما در صحنه عمل، اين پيش بيني ها بر عکس از آب در آمده و وضع زندگی يهوديان باقيمانده درايران همواره سير صعودی داشته و از نظر مالی با امکانات بهتری روبرو شده اند.


یهودیان ایرانی حتی نان سنگک و لواش ايرانی و سلام و عليک روزانه با همسايگان مسلمان را بر زندگی در کشوری ديگر ترجيح مي دهند، هرچند که به نوشته روزنامه معاریو، يهوديان ايران در مدارس ويژه خود زبان عبری را نيز می آموزند و به عبری نيز آشنائی دارند و کنيساهای يهوديان ايران نيز آزادانه به فعاليت ادامه مي دهند.

شمار يهوديان ايران تا قبل از پیروزی انقلاب، حدود ۱۲۰ هزار نفر برآورد مي شد. اما در آمارهای رسمی آن دوره، تعداد يهوديان را ۸۰ هزار نفر اعلام مي کردند. در اوایل انقلاب شماری از يهوديان از ايران به سوی اسراییل و آمريکا مهاجرت کردند.


یهودیان ثروتمند؛ یهودیان مشهور


دهها هزار نفر از يهوديان ايرانی زاده همراه با نسل های دوم و سوم خود اکنون در آمريکا زندگی مي کنند و از وضعيت مالی بسيار بالایی برخوردارند.


شماری از يهوديان ايرانی مقيم آمريکا در رديف ثروتمندان جهانی هستند. شهردار بورلی هيلز نيز که از ثروتمند نشين ترين نقاط آمريکاست اخير از ميان يکی از يهوديان ايرانی برگزيده شد.


وی جيمی دلشاد نام دارد، که نخستين ايرانی است که در آمريکا به اين مقام مي رسد .


در اسراییل، يهوديان ايرانی زاده ادعا مي کنند که شمار جامعه آنان با احتساب چندين نسل، اکنون به ۲۵۰ هزار نفر نيز رسيده است. اما در درستی اين آمار جای ترديد وجود دارد. شائول موفاز، وزير راه و ترابری در دولت کنونی اسراییل، ايرانی زاده است. شائول موفاز، که در ايران با نام شهريار بدنيا آمد، در سن ۹ سالگی با خانواده خود به اسراییل مهاجرت کرد .


به نوشته روزنامه معاريو، کمک های نقدی چشمگيری که برای تشويق يهوديان ايرانی به مهاجرت به اسراییل در نظرگرفته شده، مبالغ اهدایی از سوی شماری از ثروتمندان يهودی مقيم آمريکاست .


XS
SM
MD
LG