لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ تهران ۱۵:۵۳

گزارش اسرائیل درباره چهار ایرانی ربوده شده در لبنان


محسن موسوی، احمد متوسليان، تقی رستگارمقدم و کاظم اخوان چهار ايرانی هستند که در اوائل دهه هشتاد ميلادی درلبنان ناپديد شدند.

يک روزنامه اسرائيلی روز جمعه گزارش داد که اسرائيل، گزارش خود را درباره سرنوشت چهارايرانی ناپديدشده درلبنان، به دست ميانجی آلمانی داده تا آنرا به آگاهی حزب الله لبنان - و ازطريق حزب الله به دست جمهوری اسلامی ايران - برساند.


به نوشته روزنامه هاآرتص، در جريان معامله اسرائيل و حزب الله، طرفين توافق کرده بودند که حزب الله گزارشی درباره رون آراد – خلبان مفقود شده اسرائيلی – و اسرائيل گزارشی درباره چهار ايرانی ناپديد شده در لبنان به همديگر ارائه کنند.


هنوز از جزئيات گزارش دولت اسرائيل درباره سرنوشت اين چهار تن اطلاعی در دست نيست، اما پيش از اين اسرائيلی ها چندين بار گفته اند که «به احتمال قوی اين چهارايرانی، توسط نيروهای لبنانی فالانژ مسيحی وفادار به سمير جعجع کشته شده اند.»


محسن موسوی، احمد متوسليان، تقی رستگارمقدم و کاظم اخوان چهار ايرانی هستند که در اوائل دهه هشتاد ميلادی درلبنان ناپديد شدند.


تهران بارها اعلام کرده که باور دارد اين چهار تن زنده و در اسارت اسرائيل هستند.


سه تن از اين افراد ديپلمات های ايرانی در لبنان بودند که به همراه کاظم اخوان، عکاس خبرگزاری ايرنا، در بحبوحه عمليات وسيع ارتش اسرائيل در سال ۱۹۸۲ در لبنان ناپديد شدند.


ايران می گويد، آنها آخرين بار روز چهاردهم تيرماه ۱۳۶۱ (ژوئيه ۱۹۸۲) ديده شدند. امروز چهارم ژوئيه با بيست و ششمين سالروز ناپديدشدن اين ايرانيان مصادف است.


سفارت جمهوری اسلامی ايران پنجشنبه اعلام کرد که «اين چهارنفرهنوز زنده و درزندان اسرائيل هستند.»


نمايندگانی ازسوی خانواده های اين چهارايرانی درروزهای اخيربه لبنان رفته و درانتظار کسب گزارش اسرائيل هستند.


حزب الله به جمهوری اسلامی ايران قول داده بود که دريافت گزارش قطعی درباره سرنوشت اين ايرانيان را درمعامله خود با اسرائيل بگنجاند.


سرنوشت رون آراد


همزمان حزب الله لبنان نيز گزارش جامعی درباره سرنوشت رون آراد، خلبان مفقود شده اسرائيلی تهيه کرد که در آن نتيجه گرفته شده که وی مرده است.


در اين گزارش آمده است: «رون آراد، کمک خلبان اسير اسرائيلی حدود بيست سال پيش فوت شده است يا رد پای اودرلبنان ناپديد شده و حزب الله عليرغم همه تلاشهای خود نتوانسته ردپای او را بيابد و محل جسد او درلبنان نيز بدست نيآمده است».


اين نتيجه گيری درگزارشی که سازمان حزب الله لبنان توسط آلمان دراختياردولت اسرائيل قرارداده، مطرح شده است.


اين گزارش پنجشنبه ازسوی گرهارد کنراد ميانجيگرآلمانی به دست عوفر دکل مقام ارشد دولت اسرائيل درامر تلاش برای آزادی سربازان اسرائيلی اسيردردست سازمانهای عربی رسيده است.


حزب الله دراين گزارش، با تشريح «تمامی فعاليتهای خود برای يافتن ردپای رون آراد»، نوشته است، موفق نشده که اورا بيابد «هرچند که جسد او نيز به دست نيآمده است، و درهرحال، ازحدود بيست سال پيش آخرين ردپای او درخاک لبنان ناپديد شده است».


ارائه اين گزارش ازسوی حزب الله به دولت اسرائيل، گام ديگری ازاجرای معامله طرفين است که براساس آن، اسرائيل درروزهای آينده دو سربازاسيرخود دردست حزب الله را پس می گيرد و اسرائيل نيزشماری اززندانيان مهم لبنانی، و نيزدرمرحله بعدی دهها زندانی فلسطينی را آزاد می کند.


عوفردکل که ازسوی نخست وزيراسرائيل برای تنظيم معامله با حزب الله و حماس برای آزادی سه سرباز اسرائيلی، الداد رگب، اهود گلدواسر و گيلعاد شليط ماموريت يافته، بامداد جمعه درپی سفر به اروپا و دريافت گزارش حزب الله توسط ميانجی آلمانی به اورشليم بازگشته است.


پيشتر ارزيابی شده بود که همزمان با حضور عوفردکل دراروپا، کنراد معامله را به امضای دکل و نمايندگان حزب الله برساند- بدون آنکه اسرائيلی ها و هيات حزب الله با يکديگر روبروشوند.


هاآرتص نوشته است: «نظر به تجربه گرهارد کنراد دراين ماجرا، او تعيين کرده که حزب الله درارائه گزارش خود پيرامون سرنوشت رون آراد فعاليت کافی نشان داده و قريب به يقين درتعيين اين امر که رون آراد فوت شده يا درلبنان نيست، صداقت دارد».


روسای موساد و ديگردستگاههای امنيتی اسرائيل هفته گذشته گفتند، ازديد آنها، سرنوشت رون آراد هنوز نامعلوم است و نمی توان پرونده اورا برای هميشه بست. نخست وزيراسرائيل اين نظريه را پذيرفت.


رون آراد درسال ۱۹۸۶ هنگامی که با يک جت برای بمباران يک مقرچريک های لبنانی ماموريت يافته بود، به اسارت شبه نظاميان شيعه امل درآمد و درطول چند ماه اول، عکس و يادداشتی ازاو به دست اسرائيل رسيد.


جايزه نقدی که برای دادن اطلاع قطعی درمورد رون آراد تعيين شده، ده ميليون دلاراست.


XS
SM
MD
LG