لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ تهران ۲۱:۲۵

اسراییل و آمریکا، خواهان پیوستن چین به تحریم ایران هستند


معاون وزیر خزانه داری آمریکا هم اکنون در اسراییل به سر می برد.

در ادامه مذاکراتی که بلندپايگان اسراييل و ايالات متحده امريکا به هدف تنظيم تحريم های جديد عليه جمهوری اسلامی ايران به عمل می آورند، دو کشور از چين درخواست کرده اند که به تحريم ها بپيوندد.


اين مقام ها از چين خواسته اند که با برقراری مجازات های «موثرتر» عليه دولت ايران موافقت کند تا دولتمردان تهران از برنامه های هسته ای خود عقب نشينی کنند.


استوارت لوی، معاون وزيرخزانه داری امريکا درامر مبارزه با تروريسم و مسئول جلوگيری از تامين راه های مالی گروه ها و حکومت های حامی ترور، درادامه مذاکراتی که دراسراييل با مقامات اين کشور درباره ايران انجام داده، راه های برقراری دو نوع تحريم عليه ايران را بررسی کرده است.


به گزارش روزنامه جورازلم پست، يک نوع تحريم ها از طريق شورای امنيت سازمان ملل خواهد بود و نوع ديگر، مجازاتهايی است که کشورها می توانند مستقلا و خارج از چارچوب شورای امنيت عليه دولت ايران برقرارکنند.


روزنامه اسراييلی جروزالم پست درشماره روز جمعه، دهم اوت، نوشته است، اسراييل و آمريکا نگرانند که کشور چين، همچنان يک مانع بزرگ برسر مسير برقراری مجازات های جديد عليه دولت ايران باشد و به تحريم های تازه ای که امريکا واسراييل مايل به گنجاندن آن درقطعنامه پيش روی شورای امنيت عليه تهران هستند، نپيوندد.

روزنامه اسراييلی جروزالم پست درشماره روز جمعه، دهم اوت، نوشته است، اسراييل و آمريکا نگرانند که کشور چين، همچنان يک مانع بزرگ برسر مسير برقراری مجازات های جديد عليه دولت ايران باشد و به تحريم های تازه ای که امريکا واسراييل مايل به گنجاندن آن درقطعنامه پيش روی شورای امنيت عليه تهران هستند، نپيوندد.


«بی علاقگی چین به تحریم ایران»

نيکلاس برنز، معاون وزيرخارجه امريکا که سرپرست هماهنگی تلاش های امريکا دربرقراری مجازات ها عليه ايران است، دوشنبه ششم اوت دربيانيه ای درواشنگتن گفته بود: «چين در پيوستن به اعمال مجازات ها عليه دولت ايران کمتر علاقمندی نشان داده است.»در بيانيه آقای برنرز آمده بود: «جهان بايد با يک صدای واحد با دولت ايران سخن بگويد و ادامه تلاش های ايران برای رسيدن به توانايی توليد جنگ افزار هسته ای، برخلاف خواسته هرعاملی درجامعه جهانی است.»


اين مقام وزارت امور خارجه آمريکا در اين بيانيه خطاب به چين نوشته بود: «به ما در متقاعد کردن دولت ايران به عقب نشينی ازطرح های هسته ای اين کشور کمک کنيد.»


قراربود نيکلاس برنز درروزهای اخير به اسراييل برود و با سران اين کشور درباره ايران مذاکره کند، اما اين سفر لغو شد.


استقبال از روسیه


درعين حال، اسراييل و آمريکا از اين که روسيه اخيرا تکميل و بهره برداری کوره اتمی بوشهر را به دادن پاسخ های روشن ايران به ابهامات مربوط به طرح های اتمی موکول کرده، ابراز خرسندی کرد وآن را يک گام مهم از سوی روسيه تلقی کرده اند.


دو کشور ابراز اميدواری کرده اند که روسيه سرانجام منافع خود را در مناسبات با امريکا وهم پيمامانان غربی آن به منافعش درقبال جمهوری اسلامی ايران ترجيح دهد.


تحويل ندادن نخستين محموله سوخت اتمی از سوی روسيه به ايران برای به کارگيری در کوره اتمی نيز از سوی اسراييل و آمريکا به عنوان گام مهم ديگری از جانب روس ها در «برتری دادن منافع خود با آمريکا و جهان غرب بر حفظ روابطش با دولت ايران»، تعبير شده است.استوارت لوی درسال های اخير رشته تلاش هايی را نيز درسطح بين المللی به هدف قانع کردن کشورهای مختلف به برقراری تحريم ها عليه دولت ايران به عمل آورده است.

استوارت لوی که ماه مارس گذشته نيزاندکی قبل ازصدور قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت، درسفر به اسراييل با بلندپايگان اين کشور درباره تنظيم مجازات ها عليه طرح های هسته ای ايران رايزنی کرده بود، درسفرتازه خود به اسراييل، با وزير امور خارجه اين کشور و شمار ديگری ازمقامات اسراييلی – ازجمله رييس سازمان موساد- دیدار کرد.


وی در این دیدارها ديدگاه های اسراییل را درمورد مجازات هايی که اسراييل عليه دولت ايران برای قطعنامه های پيش روی شورای امنيت پيشنهاد می کند، جويا شده است.


استوارت لوی درسال های اخير رشته تلاش هايی را نيز درسطح بين المللی به هدف قانع کردن کشورهای مختلف به برقراری تحريم ها عليه دولت ايران به عمل آورده است.


گام بعدی


به نوشته جروزالم پست، شورای امنيت زودتر از ماه سپتامبر پيش نويس قطعنامه سوم عليه جمهوری اسلامی را دردستور کارخود قرارنخواهد داد.


سخنگوی وزارت امور خارجه اسراييل، پيش ازديدار پنجشنبه ميان وزير امور خارجه اين کشور با استوارت لوی گفته بود: «ايران بايد درک کند تا هنگامی که به طرح های هسته ای ادامه می دهد، نبايد درانتظار مناسبات عادی با جهان باشد.»


اسراييل و آمريکا علنا می کوشند کشورهای جهان را متقاعد کنند که غير از اجرای قطعنامه های شورای امنيت، هريک مستقلا به تحريم دولت ايران و داد و ستد بازرگانی با جمهوری اسلامی بپردازند.

مقامات اسراييل گفته اند، بازرگانی ايران بايد هدف اصلی مجازات های مستقل باشد و بازرگانان عمده ايران نيز بايد احساس کنند که سياست های اتمی دولت ايران مانع کار آنها می شود.


مقام های اسراييلی می گويند، اثرات تحريم ها تا حد زيادی آشکار شده ولی دولت ايران مدعی است که اين گام ها بی اثر بوده است.


در همین زمینه

XS
SM
MD
LG