لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ تهران ۰۳:۵۵

«رقيب سپاه در قعاليت های اقتصادی، ملی- مذهبی‌ها هستند»


روزنامه های آرمان، اعتماد، جوان، رسالت و بهار در شماره سه شنبه واکنش ها به سخنان حسن روحانی درباره فعاليت اقتصادی سپاه پاسداران را مورد توجه قرار داده اند.
سعيد ليلاز کارشناس اقتصادی طی يادداشتی در روزنامه اعتماد درباره سخنان حسن روحانی در جمع فرماندهان سپاه، خواهان متوقف شدن فعاليت های اقتصادی ساه شده و نوشته است: «اگر اين شرايط را مستلزم فداکاری و ايثارگری بدانيم اين فداکاری عبارت خواهد بود از پرهيز حداکثری نيروهای مسلح از دخالت در اقتصاد کشور.»
سعيد شيرکوند اقتصاددان نزديک به اصلاح طلبان اما از فعاليت اقتصادی سپاه دفاع کرده و بهع روزنامه بهار گفته است: «ما برای حفظ انقلاب‌مان در تمام سال‌های گذشته از جوان‌های‌مان هزينه داديم. حالا همان جوان‌ها دارند در عرصه اقتصادی فعاليت می‌کنند و تاثير گذار‌ند. با کنار رفتن يکباره سپاه و شرکت‌های تابعه‌اش از فعاليت‌های اقتصادی منبع عظيمی از سرمايه و نيروی انسانی راکد می‌شود.»
رمضان شريف از فرماندهان ارشد و سخنگوی سپاه پاسداران در گفت و گويی با شماره سه شنبه روزنامه اعتماد، برای نخستين بار رقبای اقتصادی سپاه در ايران را «نيروهای ملی-مذهبی» معرفی کرده و گفته است: «رقيب سپاه در پروژه‌های عمرانی ملی-مذهبی‌ها هستند.»
روزنامه جام جم از قول حسن قاضی زاده هاشمی وزير بهداشت خبر داده است که « ۲.۷ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ از در آمد وزارت نفت ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻭ اختصاص پيدا کرده است.»
روزنامه جهان صنعت از مقام های وزارت آموزش و پرورش و به ويژه علی اصغر فانی سرپرست اين وزارتخانه خواسته است تا در آستانه سال تحصيلی جديد «امنيت مدارس را تامين کنند.»
بازتاب سخنان حسن روحانی درباره فعاليت های اقتصادی سپاه
روزنامه های آرمان، اعتماد، جوان، رسالت و بهار در شماره سه شنبه واکنش ها به سخنان حسن روحانی درباره فعاليت اقتصادی سپاه پاسداران را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه های آرمان و اعتماد خبر داده اند که حسن روحانی رئيس جمهوری اسلامی در بيستمين مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه گفته است: «سپاه بايد دژ مستحکم و سپاه همه مردم باشد،سپاه بايد متعلق به مسلمان يا غيرمسلمان شيعه يا غيرشيعه، ‌زن و مرد روستايی يا شهری باشد» و «تمام مردم ايران وقتی سپاه و يک فرد پاسدار را می‌بينند، بايد احساس امنيت و آرامش کنند.»
به نوشته روزنامه آرمان، حسن روحانی همچنين گفت: «شايعاتی که راجع به سپاه مطرح می‌شود اصلا قبول ندارم، می‌خواهند سپاه را رقيب مردم قرار دهند اما سپاه رقيب مردم و بخش خصوصی نيست و پيمانکاری مثل پيمانکاران معمولی نيست و نبوده است. سپاه امروز بايد پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگيرد» و در شرايطی که «اقتصاد ما هدف قرار گرفته است سپاه بايد وارد عمل شود و سه چهار پروژه بزرگ ملی را برعهده بگيرد.»
اين روزنامه همچنين از قول حسن روحانی در جمع فرماندهان سپاه نوشته است: «سپاه توانمند است که در بحث مبارزه با فساد وارد شود و در مساله قاچاق کالا می‌تواند در کنار نيروی انتظامی و اطلاعات مفيد باشد چون شرايط به نحوی است که سپاه بايد کمک کند تا جلوی قاچاق کالا گرفته شود.»
به نوشته روزنامه اعتماد، حسن روحانی درباره فعاليت های سياسی سپاه نيز با تاکيد براينکه «سپاه سياست را خوب بفهمد ولی وارد آن نشود»، گفت که «سرمايه معنوی سپاه همان است که او را محبوب دل‌ها قرار داده است، و اگر سرمايه معنوی سپاه سايش يابد و قضاوت مردم نسبت به ايثار اين بهترين نيروی وفادار انقلاب روزی به ترديد بيفتد که خدا آن روز را نياورد، سپاه ديگر آن سپاهی نيست که امام (آيت الله خمينی) فرمود ‌ای کاش من يک پاسدار بودم.»
روزنامه بهار نيز نوشته است که سخنان حسن روحانی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران و «دعوت از سپاه برای حضور در پروژه‌هايی که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد» با دو نگاه مختلف تعبير شد.»
به نوشته اين روزنامه «عده‌ای آن را سخن سربسته‌ای دانستند که به معنای خواست روحانی برای کاستن از نقش سپاه در ديگر عرصه‌های اقتصادی بود»، اما عده‌ای ديگر سخنان روز دوشنبه حسن روحانی در جمع فرماندهان سپاه را «فراخوان دولت برای ياری گرفتن از اين نهاد نظامی در حل مسائل اقتصادی تعبير کردند.»
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، ضمن استقبال از سخنان حسن روحانی، طی يادداشتی اين اظهارات را آغاز «فصل نوينی در مجاهدت سپاه» توصيف کرده است.
اين روزنامه همچنين از قول محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه نوشته است: «سپاه آمادگی انجام هر اقدامی را برای حل مشکلات اقتصادی و معيشتی مردم دارد.»
به نوشته روزنامه جوان، محمدرضا نقدی فرمانده بسيج نيز در واکنش به سخنان حسن روحانی گفته است: «کمک به دولت را وظيفه خود می دانيم.»
روزنامه رسالت نيز در سرمقاله شماره سه شنبه سخنان حسن روحانی در بيستمين مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه را «تاکيد مجددی بر نقش بی بديل سپاه پاسداران در تحکيم و تقويت ساخت درونی قدرت» توصيف کرده و نوشته است: «سپاه آستين های خود را بالا بزند.»
اختلاف نظر اصلاح طلبان درباره فعاليت اقتصادی سپاه
سعيد ليلاز کارشناس اقتصادی طی يادداشتی در روزنامه اعتماد در ارزيابی سخنان حسن روحانی نوشته است: «رييس‌جمهور روز دوشنبه در جمع فرماندهان سپاه در کنار توصيه به سپاه برای مداخله نکردن در امر سياست تلويحا از آنها خواست تنها در پروژه‌های ملی وارد عرصه شوند.»
به نوشته سعيد ليلاز «نيروهای مسلح بنا به ماهيت و موقعيت‌شان در ساختار سياسی، اداری و اجرايی کشور نمی‌توانند در هنگام گرفتن مناقصه‌ها از جاذبه خودشان استفاده نکنند»، و به اين ترتيب «عنصر رقابت که عامل اصلی پيش‌برنده اقتصاد و رشد تکنولوژی و ارزان تمام شدن بهترين نوع خدمات برای دولت است در گرفتن مناقصه‌ها برای بهترين قيمت و بالاترين کيفيت مخدوش می‌شود.»
اين کارشناس اقتصادی با تاکيد براينکه «نيروهای مسلح مانند مابقی شرکت‌های دولتی هستند»، نوشته است: «شرکت‌های متعلق به سپاه هم همان مشکلات شرکت‌های دولتی دارند که فقدان بهره‌وری در مقايسه با بخش خصوصی است.»
سعيد ليلاز با تاکيد براينکه «پيشنهاد مشخص ما اين است که دولت از هر گونه خروج داوطلبانه سپاه از فعاليت‌های اقتصادی و تمرکز برحوزه اختصاصی خودش استقبال کند»، نوشته است که اين پيشنهاد به معنی آن نيست که «چيزی بايد از سپاه گرفته شود بلکه بايد فعاليت‌ها و امکاناتی که در حال حاضر در سپاه وجود دارد در حد فعلی فريز شود و چيزی به آنها اضافه نشود مگر اينکه سپاه داوطلبانه بخواهد پروژه يا شرکتی را به دولت پس بدهد.»
سعيد ليلاز در يادداشت روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «اگر انتقال مالکيت انجام شود اما انتقال مديريتی صورت نگيرد و همه همان مديران دولتی و امنيتی باقی بمانند و همان کارکردها و رفتارها و ماموريت‌ها را داشته باشند نمی‌توانيم اقتصاد ايران را از لبه پرتگاه نجات دهيم»، نوشته است: «اگر اين شرايط را مستلزم فداکاری و ايثارگری بدانيم اين فداکاری عبارت خواهد بود از پرهيز حداکثری نيروهای مسلح از دخالت در اقتصاد کشور.»
سعيد شيرکوند، اقتصاددان نزديک به جريان اصلاح‌طلب اما در گفت و گو با روزنامه بهار از فعاليت های اقتصادی سپاه پاسداران دفاع کرده و گفته است:«نمی توان نقش سپاه در اقتصاد را ناديده گرفت.»
روز نامه بهار از قول سعيد شيرکوند نوشته است: «وقتی اقتصاد در شرايط بحرانی خود به‌سر می‌برد اين تنها بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و غول‌های اقتصادی هستند که می‌توانند از شرايط بحرانی عبور کنند و باتوجه به اين‌که در چند سال گذشته سپاه پاسداران فعاليت اقتصادی زيادی داشته، بنابراين اگر قرار باشد اين حضور به يکباره کمرنگ شود مانند آن است که شما بخواهيد يکی از شريان‌های اصلی بدن را به يکباره قطع کنيد.»
اين اقتصاددان نزديک به اصلاح طلبان با بی هنگام خواندن توقع مردم از حسن روحانی برای پايان دادن به فعاليت های اقتصادی سپاه، گفته است: «فرض کنيد از همين فردا بگويند قرار است سپاه ديگر حضوری در عرصه اقتصاد نداشته باشد، آن وقت فکر می‌کنيد چند پروژه راهسازی، سدسازی و... روی زمين خواهد ماند. آن زمان است که متوجه خواهيد شد سپاه تاچه حد در فعاليت‌های اقتصادی و عمرانی موثر بوده است.»
سعيد شيرکوند همچنين به روزنامه بهار گفته است: «ما برای حفظ انقلاب‌مان در تمام سال‌های گذشته از جوان‌های‌مان هزينه داديم. حالا همان جوان‌ها دارند در عرصه اقتصادی فعاليت می‌کنند و تاثير گذار‌ند. با کنار رفتن يکباره سپاه و شرکت‌های تابعه‌اش از فعاليت‌های اقتصادی منبع عظيمی از سرمايه و نيروی انسانی راکد می‌شود.»
رمضان شريف سخنگوی سپاه: رقيب سپاه در قعاليت های اقتصادی، ملی- مذهبی‌ها هستند
رمضان شريف از فرماندهان ارشد و سخنگوی سپاه پاسداران در گفت و گويی با شماره سه شنبه روزنامه اعتماد، برای نخستين بار رقبای اقتصادی سپاه در ايران را «نيروهای ملی-مذهبی» معرفی کرده و گفته است: «رقيب سپاه در پروژه‌های عمرانی ملی-مذهبی‌ها هستند.»
سخنگوی سپاه پاسداران ضمن دفاع از فعاليت های اقتصادی سپاه پاسداران به روزنامه اعتماد گفته است: « ۷۰ تا ۸۰ درصد شرکت‌های بزرگی که رقيب ما هستند وابسته به ملی – مذهبی‌ها هستند، و شرکت‌های بزرگ ملی - مذهبی پروژه می‌گيرند و کسی هم از آنها هيچ سوالی نمی‌کند اما همه سپاه را تخريب می‌کنند.»
رمضان شريف همچنين به نقل از «فرماندهان قرارگاه خاتم‌الانبيا» يکی از شاخه های اقتصادی سپاه گفته است: «کمتر از ۳ تا ۵ درصد پروژه‌های عمرانی کشور در اختيار سپاه قرار دارد.»
سخنگوی سپاه پاسداران به روزنامه اعتماد گفته است که بايد «عقبه سياسی شرکت‌های بزرگی را که رقيب سپاه هستند» و همچنين «وابستگی جريانی ساير پيمانکاران بررسی شود» چرا که دليل حملات رسانه ای به فعاليت های اقتصادی سپاه پاسداران «فنی و اقتصادی نيست.»
سخنگوی سپاه پاسداران همچنين درباره انتشار اخباری درباره «واسطه گری سپاه» و اينکه «قرارگاه خاتم الانبيای سپاه پروژه را از دولت می‌گيرد و با قطعه قطعه کردن آن به بخش خصوصی کار را پيش می‌برد و «بدل به يک هلدينگ اقتصادی بزرگ شده است»، به روزنامه اعتماد گفته است: «به نظر من اين تلقی درست نيست. در حال حاضر ۱۵۰ هزار نفر در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبيا مشغول به کار هستند که بخش عمده آن را فارغ التحصيلان رشته‌های فنی و مهندسی تشکيل می‌دهند.»
رمضان ش ريف همچنين گفته است: «اگر قرارگاهی وجود نداشت اتفاقا بايد سپاه مورد سوال قرار می‌گرفت که برای کاهش تورم و بيکاری چه کاری انجام داده است و اين نقطه افتخار سپاه است که با وجود تبليغات گسترده عليه خود، همچنان با قدرت به کار ادامه می‌دهد.»
روزنامه اعتماد همچنين از قول رمضان شريف نوشته است: «سپاه هرگز قصد ندارد جلوی سرمايه‌گذاری خارجی را بگيرد اما جلوی زياده‌خواهان خارجی را می‌گيريم. حضور آنها با انتقال دانش فنی و آموزش متخصصان ايرانی همراه نيست و صفر تا صد پروژه را خودشان انجام می‌دهند.»
رمضان شريف همچنين گفته است: «در همين مدت پيمانکاران متعددی توسط سپاه آموزش ديده‌اند و امروز بعضا رقيب سپاه در پروژه‌ها هستند.»
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ۲.۷ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ از در آمد وزارت نفت ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻭ
روزنامه جام جم در شماره بيست و ششم شهريور ماه از قول حسن قاضی زاده هاشمی وزير بهداشت خبر داده است که « ۲.۷ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ از در آمد وزارت نفت ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻭ اختصاص پيدا کرده است.»
به نوشته اين روزنامه، وزير بهداشت روز دوشنبه همچنين به همکاری بانک مرکزی برای اختصاص اين اعتبار نيز اشاره کرد و گفت: «از مجموع ۱۳ هزار ميليارد تومان بودجه وزارت بهداشت، تاکنون ۲۶۰۰ ميليارد تومان يعنی حدود ۱۹ درصد اعتبارات محقق شده و ۲۰۰ ميليارد تومان هم اخيرا معاون نظارت و برنامه ريزی رئيس جمهور برای وزارت بهداشت محقق کرده است.»
به نوشته اين روزنامه وزير بهداشت درحالی از کمبود بودجه اين وزارتخانه در سال ۹۲ سخن می گويد که با شروع بحران دارويی کشور، اين اولين باری است که وزارت نفت بخشی از درآمدش را به حوزه بهداشت و درمان اختصاص می دهد.
روزنامه جام جم نوشته است: «با اختصاص اين اعتبار ۲.۷ ميليارد دلاری می توان انتظار داشت بخش عمده ای از کمبود بودجه بخش بهداشت و درمان جبران شود.»
حسينعلی شهرياری، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس اما به اين روزنمه گفته است: «اين اعتبارات نه قرار است به طور مستقيم به شرکت های دارويی داخلی داده شود و نه قرار است به وزارت بهداشت اختصاص پيدا کند، بلکه شرکت های دارويی فهرستی از کمبود اقلام دارويی را تهيه می کنند و دولت اين اعتبارات را به حساب شرکت های خارجی توليدکننده دارو واريز خواهد کرد.»
رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس يادآوری کرده است که « ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ نيز ۲.۳ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﻴﻔﺘﺎﺩ.»
«امنيت مدارس را تامين کنيد تا ديگر بخاری آتش نگيرد و کودکی نسوزد»
روزنامه جهان صنعت از مقام های وزارت آموزش و پرورش و به ويژه علی اصغر فانی سرپرست اين وزارتخانه خواسته است تا در آستانه سال تحصيلی جديد «امنيت مدارس را تامين کنند.»
به نوشته اين روزنامه، «ماه مهر که نزديک می‌شود برای والدين دغدغه جديدی به وجود می‌آيد که آيا کودکانشان ساعت‌هايی که در مدرسه هستند امنيت کافی دارند، آيا تجهيزات ساختمانی مدارس بهبود پيدا کرده‌اند؟ » و اکنون «اين نگرانی تنها به والدين منتهی نمی‌شود، از آبدارچی مدارس، مدير، ناظم تا سرپرست جديد وزارت آموزش و پرورش درگير امنيت ساختمان‌های مدارس امروزی هستند.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه «مهر ماه درحالی شروع می‌شود که ۱۲ کودک مدرسه شين‌آباد پيرانشهر به جای حضور در مدرسه و جشن گرفتن برای سالی جديد بايد تحت عمل جراحی بر روی صورتشان قرار گيرند»، نوشته است: «حادثه‌ روستای شين‌آباد را نمی‌شود فراموش کرد نه برای اينکه به تازگی و در آذر‌ماه سال پيش اتفاق افتاده است بلکه به دليل اينکه اگر بخاری مناسب در مدرسه وجود داشت کودکی فوت نمی‌کرد و نزديک به ۳۰ دانش‌آموز دچار سوختگی حاد نمی‌شدند.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه «اتفاقات ناگواری که به دليل تجهيز نکردن مدارس روستاها افتاده پايانی ندارد»،پرسيده است که آيا «برای اينکه مسوولان، مدارس کشور را به بخاری‌های مناسب تجهيز کنند بايد کودکان شين‌آباد، درودزن، لردگان، سفيلان در کلاس‌های درس شان دچار حادثه و سوختگی شوند تا آنها به فکر برنامه‌ريزی بيفتند؟»
روزنامه جهان صنعت درعين حال به آتش سوزی يکی از مدارس ابتدايی در دولت محمد خاتمی نيز اشاره کرده و نوشته است: «دولت در آن زمان وارد عمل شد و لايحه‌ای تقديم مجلس هفتم کرد تا بر اساس آن چهار ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزی برای نوسازی و تجهيز مدارس برداشت شود و در اختيار سازمان نوسازی و تجهيز مدارس قرار گيرد» اما در آخرين ماه‌های عمر دولت اصلاحات، اما اين لايحه با مخالفت مجلس هفتم مواجه شد.
اين روزنامه به سرپرست وزارت آموزش‌و‌پرورش در دولت حسن روحانی يادآوری کرده است «وزارتخانه‌ای را تحويل گرفته که از آثار دولت پيش هنوز پاک نشده است» و به علی‌اصغر فانی توصيه کرده است تا از هم اکنون برای پيشگيری از حوادث مشابه برای «استاندارد سازی» اقدام کند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG