لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۰۲
فشارها بر رضا فرجی دانا وزير علوم شدت گرفته است. درحالی که روزنامه کيهان از نامه ۱۵۰ نماينده مجلس به حسن روحانی برای وادار کردن وزير علوم به برکناری جعفر توفيقی و جعفر ميلی منفرد خبر داده است، روزنامه اعتماد از «ايستادگی فرجی دانا» و روزنامه ايران از «پاسخ دولت به مخالفان وزير علوم» گزارش داده اند.
روزنامه شرق در تيتر يک شماره پنج شنبه از قول محمدجواد ظريف وزير خارجه جمهوری اسلامی نوشته است: «کافی است چند گام ديگر برداريم» و «اين هفته رسيدن به يک توافق ممکن است اما اگر به توافق هم نرسيم فاجعه رخ نداده است.»
روزنامه قانون در گزارشی با تيتر «دست انداز هسته ای» نوشته است: « اگر غربی‌ها‌‌ همان پيشنهاد منابع خبری را در نشست ژنو ارائه دهند در عمل مذاکرات را به سوی بن بست کشانده‌اند. چرا که ايران از ابتدا اعلام کرده که خواستار لغو تحريم‌هاست و به گزينه ديگری تن نخواهد داد.»
به نوشته اين روزنامه «اين احتمال که غرب با لغو بخشی از تحريم‌های بانکی گشايش ايجاد شده در پرونده هسته‌ای ايران را ادامه دهد نيز دور از انتظار نيست.»
روزنامه اعتماد با اشاره به «انتظار تغيير سياست ها در برابر ماهواره و اينترنت»، به استناد سخنان تازه اسماعيل احمدی مقدم خبر داده است که «پليس در مقابله با ماهواره راه گذشته را می رود.»
روزنامه قانون در شماره پنج شنبه ضمن انتشار گزارشی درباره «افزايش طلاق عاطفی» در ايران، تاکيد کرده است که «نيمی‌از زوج‌های ايرانی درگير طلاق عاطفی هستند.»
روزنامه ابتکار ضمن انتشار عکسی از سعيد مرتضوی، خبر داده است که دادستان سابق تهران روز چهارشنبه برای پاسخ گويی به شکايت عباس پاليزدار و همکارانش با شکايتی۱۵۰ دقيقه ای در شعبه ۱۵ داسرای کارکنان دولت حاضر شد. به نوشته اين روزنامه، سعيد مرتضوی درباره شکايت پاليزدار گفت که «اقدامات ما در راستای قوانين بود و هيچ تخلفی را مرتکب نشده بوديم، و به من بايد مدال افتخار بدهند.»
واکنش دولت به افزايش فشارها بر وزير علوم
فشارها بر رضا فرجی دانا وزير علوم شدت گرفته است. درحالی که روزنامه کيهان از نامه ۱۵۰ نماينده مجلس به حسن روحانی برای وادار کردن وزير علوم به برکناری جعفر توفيقی و جعفر ميلی منفرد خبر داده است، روزنامه اعتماد از «ايستادگی فرجی دانا» و روزنامه ايران از «پاسخ دولت به مخالفان وزير علوم» گزارش داده اند.
روزنامه کيهان از «درخواست ۱۵۰ نماينده از روحانی برای تجديدنظر در انتصابات وزير علوم» خبر داده است.
اين روزنامه که تحت نظر نماينده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، نامه شماری از نمايندگان به حسن روحانی را «نامه اعتراض آميز به رئيس جمهور» توصيف کرده و نوشته است: «در جلسه روز چهارشنبه مجلس، ۱۵۰ نماينده درباره به انتصابات جديد فرجی‌دانا در وزارت علوم به رئيس‌جمهور نامه نوشتند.»
کيهان همچنين از قول شاهين محمدصادقی عضو هيات رئيسه مجلس نهم نوشته است: «حدود ۱۵۰ نفر از نمايندگان مجلس نامه‌ای خطاب به آقای روحانی نوشته‌اند که اين نامه در خصوص انتصابات در وزارت علوم است و از رئيس‌جمهور خواسته‌اند تا در اين انتصابات تجديدنظر شود.»
اين روزنامه همچنين از قول عبدالوحيد فياضی عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از ارائه «طرح سوال از وزير علوم» به هيات رئيسه مجلس خبر داده و نوشته است: «طرح سوال از رضا فرجی دانا با امضای نزديک به ۶۰ نفر از نمايندگان تقديم هيات رئيسه مجلس شد.»
به نوشته کيهان، عبدالوحيد فياضی گفت که «انتصاب ها در وزارت علوم براساس استعلام های لازم انجام نشده است.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار عکسی از رضا فرجی دانا وزير علوم در کنار جعفر ميلی منفرد و جعفر توفيقی ، نوشته از افزايش فشار مجلس و ايستادگی وزير علوم گزارش داده است.
اين روزنامه با اشاره به «صدور حکم رضا فرجی دانا برای مشاوری توفيقی و معاونت آموزشی ميلی منفرد»، نوشته است: «کميسيون آموزش مجلس قصد کوتاه آمدن ندارد. اين کميسيون که حاشيه سازی هايش يک بار وزارت علوم را از حضور جعفر ميلی منفرد و جعفر توفيقی در سمت وزير محروم کرد، اين بار هم حاضر به پذيرش حق قانونی وزير برای معرفی معاونان و مشاورانش نيست.»
اعتماد يادآوری کرده است که رضا فرجی دانا سومين گزينه دولت روحانی برای تصدی وزارت علوم بود، و اگرچه موفق به عبور از سد مجلس شد، اما «در نخستين روزهای وزارت برای انتصابات قانونی اش در اين وزارتخانه به مرز استيضاح نزديک شده است.»
روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتی دولت، در تيتر يک شماره پنج شنبه از «پاسخ دولت به مخالفان وزير علوم» خبر داده و از قول محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته است: «يکی از مباحث عجيب اين روزهای مجلس سخن از طرح استيضاح وزير تازه رأی اعتماد گرفته علوم است که دهان به دهان می‌چرخد.»
سخنگوی دولت روحانی «حرکت شماری از نمايندگان» برای طرح سئوال و استيضاح از وزير علوم را «غيرمنتظره خواند و با اشاره به بازتاب رفتار اين گروه از نمايندگان در افکار عمومی» گفت: «وظيفه دولت اين است که به سؤالات قانونی نمايندگان محترم پاسخ دهد.»
روزنامه ايران ضمن انتشار انتقاد سخنگوی دولت روحانی به نمايندگان مجلس درباره فشار بر وزير علوم، از قول محمدباقر نوبخت نوشته است: «ما همان اعتدال و منش صميمانه و تحکيم روابط خود را با دو قوه ادامه می دهيم.»
اين روزنامه همچنين در گزارشی با تيتر «سايه تهديد بر سر وزارت علوم» تاکيد کرده استکه «افکار عمومی اقدام مجلس را در تقابل با خواسته مردم ارزی يابی می کنند.»
انتظار تغيير سياست ها در برابر ماهواره و اينترنت
روزنامه اعتماد با اشاره به «انتظار تغيير سياست ها در برابر ماهواره و اينترنت»، به استناد سخنان تازه اسماعيل احمدی مقدم خبر داده است که «پليس در مقابله با ماهواره راه گذشته را می رود.»
به گزارش اين روزنامه، اسماعيل احمدی‌مقدم فرمانده نيروی انتظامی روز چهارشنبه در حاشيه مراسم صبحگاه فرماندهی انتظامی مازندران، گفت که «برنامه جديدی برای جمع‌آوری ماهواره نداريم و همان برنامه قبلی ادامه دارد و قانون را رعايت می‌کنيم.»
روزنامه اعتماد همچنين گزارش داده است که سعيد منتظرالمهدی معاون اجتماعی نيروی انتظامی هم چند روز پيش از «برخورد متفاوت يا تعديل شده» با موضوع ماهواره سخن گفت اما تاکيد کرد که «قانون استفاده از ماهواره تاکنون تغييری نکرده البته ممکن است برخوردها متفاوت يا تعديل شده باشد، اما به طور کلی نيروی انتظامی موظف به اجرای برنامه‌ ای است که به آن ابلاغ شده است.»
اين روزنامه اظهارات فرمانده و معاون اجتماعی نيروی انتظامی را «برگ ديگری در برخورد با ماهواره» توصيف کرده و نوشته است: «کار به جايی رسيده که هر گاه بالاترين مقام اجرايی کشور در راس قوه مجريه در مقابل پرسش خبرنگاران داخلی و خارجی قرار می‌گيرد از او می‌پرسند نظرت را درباره ماهواره بگو.»
اميد سليمی بنی در گزارش روزنامه اعتماد يادآوری کرده است که «از خرداد ماه امسال و موسم انتخابات رياست‌جمهوری، حسن روحانی سه بار درباره موضوع ماهواره» اظهار نظر کرده و بار گفته است: «با برخورد سخت افزاری با تجهيزات دريافت امواج ماهواره ای، موافق نيست.»
اين روزنامه درعين حال برخوردهای برخی از نهادهای حکومتی حتی تا مرز «جنگ تانک و ديش» و «راندن تانک روی ديش‌های جمع‌آوری شده در شيراز» را مورد انتقاد قرار داده و آن را «شکل جديدی از برخورد با ماهواره» توصيف کرده است.
روزنامه اعتماد با تاکيد بر لزوم «تغيير در قانون ماهواره»، چنين تغيير احتمالی را «مصداق تغيير فضای اجتماعی» توصيف کرده و نوشته است: «با وجودی که رييس‌جمهور، حسن روحانی چند باری درباره ناکارآمدی اين قانون و نحوه برخورد پليس با اين قبيل تجهيزات اظهارنظر کرده است اما هنوز راه درازی تا تغيير قانون ماهواره، پيش رو است. »
گزارش نويس اعتماد با اشاره به اينکه «قوه قانونگذاری، چندان تمايلی برای دادن آزادی قانونی بيشتر به مردم برای استفاده از ماهواره ندارد»، نوشته است: «حضور چهره‌هايی که محيط ماهواره و رسانه‌های نوپديد مانند اينترنت را دوست ندارند و از آن با تعابيری مانند "لانه شيطان" ياد می‌کنند، افق روشنی را برای تغيير در بستر قانونی استفاده از ماهواره، پيش روی شهروندان نمی‌گذارد.»
مجلس، علی جنتی را برای ارشاد فراخواند
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، در تيتر يک شماره پنج شنبه خبر داده است که «مجلس، علی جنتی را برای ارشاد فراخواند.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه «علی جنتی برای اولين بار در تاريخ وزرايی که در اين سطح مسئوليت داشته اند، درباره تکخوانی بانوان، رفع فيلتر از فيس بوک و نيز بی تأثيری جلوگيری از دسترسی به شبکه های ماهوارهای و نصب ديش و رسيور سخن گفته است.»
روزنامه جوان اظهارات علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی را «سخنانی تابوشکنانه» توصيف کرده و نوشته است: «علی جنتی بر خلاف آنکه دنباله روی از سياست های فرهنگی خاتمی را انکار کرد، در عمل التزام به آن سياستهای سوخته دارد.»
علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است: «با فيلترينگ نمی‌توان مانع دسترسی آزاد به اطلاعات شد، به همين دليل چاره‌ ای جز توليد محتوا نداريم، همان‌گونه که در شبکه‌های تلويزيونی نتوانستيم با ايجاد پارازيت و ممانعت از نصب ديش، دسترسی به اين شبکه‌ها را محدود کنيم.»
نيمی ‌از زوج‌های ايرانی درگير طلاق عاطفی
روزنامه قانون در شماره پنج شنبه ضمن انتشار گزارشی درباره «افزايش طلاق عاطفی» در ايران، تاکيد کرده که «نيمی‌از زوج‌های ايرانی درگير طلاق عاطفی هستند.»
اين روزنامع به استناد آمارهايی که به دسترسی پيدا کرده، نوشته است: «از هر ۱۰ ازدواج صورت گرفته دو مورد آن به طلاق رسمی‌ختم شده و چهار مورد آن نيز گرفتارخاموشی روابط زناشويی و طلاق عاطفی می‌شوند.»
به نوشته اعتماد «طلاق عاطفی، واژه ای تازه وارد به زندگی زناشويی ايرانيان است که گستره آن با بيشتر شدن مشکلات زندگی، بيشتر و بيشتر شده است» چرا که گروهی از زوج‌های ايرانی «با وجود نارضايتی از زندگی مشترک و ميل به جدايی، به دليل واهمه ای بزرگ که از طلاق و جدايی دارند، به هر شکل ممکن به زندگی ادامه داده اما طلاق نمی‌گيرند.»
حسين باهر، جامعه‌شناس، درباره دلايل زوج‌ها برای «پذيرفتن طلاق عاطفی به جای طلاق رسمی» به روزنامه قانون گفته است: «جدا شدن زوج‌ها به صورت رسمی‌مشکلات زيادی را برای زن و مرد به دنبال دارد، از مهريه‌های سنگين و نداشتن تصور صحيح از آينده، يکی از مواردی است که در صورت ناتوانی مرد در پرداخت مهريه، زوج‌ها را مجبور به ادامه زندگی می‌کند.»
«ترس از تنهايی در سنين بالا، بدنام شدن فرزندان طلاق والدين» در کنار «گرانی» و « حرف و حديث‌های دوستان و خويشاوندان که پس از طلاق رسمی‌شروع می‌شود» از جمله مواردی است که حسين باهر از آن به عنوان دلايل افزايش طلاق عاطفی در ايران ياد کرده است.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG