لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۱۱:۳۲

اعتراض به ممنوع الخروج شدن عبدالله مومنی


محمد علی دادخواه، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر

کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان دانش آموختگان ايران، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و نهادهای ديگر حقوق بشری ممنوع الخروج شدن عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران، ادوار تحکيم وحدت را محکوم کردند.


عبدالله مومنی روز جمعه برای شرکت در نشست نهادهای حقوق بشری آسيا و اقيانوسيه قصد خروج از ايران را داشت که از خروج او جلوگيری شد.


در همين حال تعدادی از فعالان حقوق بشر و دانشجويان در دو هفته اخير در تهران، مشهد، زنجان ، تبريز و کردستان بازداشت شده اند.


محمد علی دادخواه، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در مورد ممنوع الخروج شدن آقای مومنی و بازداشت های اخیر، در گفت و گویی با راديو فردا شرکت کرده است.


کانون مدافعان حقوق بشر چه نظری در مورد ممنوع الخروج شدن آقای مومنی دارد؟

آمد و شد، سفر و اقامت جزو بديهی ترين و بدوی ترين حقوق انسان است. در قانون اساسی که مبادی آن، حفظ حقوق انسانی ذکر شده ، تلويحا به اين که حقوق بنيادين را رعايت خواهد کرد، اشاره شده است.


تا زمانی که در يک دادگاه صالح و طی يک محاکمه عادلانه و منصفانه، چنين امری تجويز نشود، هيچ انسانی را نمی توان ممنوع الخروج کرد.


«تا زمانی که يک شخص در يک محاکمه عادلانه و منصفانه که تضمين های لازم برای برخورداری از حق دفاع در آن لحاظ شده است محکوم نشود، نبايد به هيچ اقدام عملی در خصوص فرد و يا محدود کردن آزادی های بدوی انسانی اقدام کرد.»
محمد علی دادخواه، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر

بايد صراحتا اعلام کرد، چنين اقدامی بدون پشتوانه يک دادرسی عادلانه و منصفانه، يک اقدام خلاف حقوق بشر و نقض آشکار حقوق بنيادين و فطری انسانی است.


ممنوع الخروج شدن عبدالله مؤمنی، سخنگوی ادوار تحکيم وحدت، آيا بازتابی در نشست نهاد حقوق بشری آسيا و اقيانوسيه در مالزی داشته است؟


اين مسئله بازتاب بسياری خواهد داشت. زيرا نهادهای غير دولتی در پی اين هستند که نظاره گر رعايت حقوق بشر در آسيا و اقيانوسيه باشند.وقتی می بينند يکی از نمايندگان اين کشورها که قصد عزيمت، اقامت و سخن گفتن داشته، از همين حقوق بدوی و بديهی خودش محروم شده است، بدون شک نسبت به چنين امری اعتراض خواهند کرد.


در نتیجه چنین امری حيثيت ما که در اين موضع حساس، از نگرش ملی و جهانی، بسيار حايز اهميت است و بايد از هر نوع مخاطره ای احتراز کنيم، دچار آسيب خواهد شد.


از طرف کانون مدافعان حقوق بشر هم نماينده ای در نشست مالزی شرکت کرده است. آيا اطلاع داريد در اين نشست، چه مسائلی در مورد حقوق بشر به ويژه در ايران مطرح شده است؟


برنامه سازمانی آنجا اين بوده است که نسبت به بسياری از مسائل مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر، بحث و گفت وگو شود. من اميدوارم اين گفت وگو برای دولت ها که مخاطب اصلی این اعلاميه هستند، حاصلی داشته باشد.


سامان رسول پور، سخنگوی دفاع از حقوق بشر کردستان و روزنامه نگار، به تازگی در منزلش بازداشت شده است. واکنش کانون مدافعان حقوق بشر به بازداشت اين فعال حقوق بشر و روزنامه نگار چيست؟


بازداشت موقت يک امر استثنايی است و تنها در موارد بسيار خاص بايد به آن دست زد. زيرا اقداماتی که بعد از بازداشت موقت انجام می گيرد، ممکن است اين مسئله را اثبات کند که بازداشت بدوی مراجع قضايی، فاقد پشتوانه منطقی و وجاهت قانونی بوده است.


بر اين اساس، تا زمانی که يک شخص در يک محاکمه عادلانه و منصفانه که تضمين های لازم برای برخورداری از حق دفاع در آن لحاظ شده است محکوم نشود، نبايد به هيچ اقدام عملی در خصوص فرد و يا محدود کردن آزادی های بدوی انسانی اقدام کرد.


همانطور که می دانيم در دو هفته اخير برخوردهايی با دانشجويان در مشهد، زنجان، تهران و تبريز صورت گرفته است. واکنش کانون مدافعان حقوق بشر به بازداشت دانشجويان در هفته های اخير چه بوده است؟


اين رفتار از نظر رسيدگی عادلانه و منصفانه و موازين صريح اعلاميه جهانی حقوق بشر که رفتار متناسب، مساوی و عادلانه را توصيه کرده، هماهنگ نيست. بايد در اين برداشت و برخورد تجديد نظر اصولی شود.


XS
SM
MD
LG