لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۱۲

یونیسف: تبعيض جنسيتی در مدارس رو به کاهش است


بر اساس گزارش یونیسف، درآمد زنان در برخی کشورها در شرایط یکسان، ۲۰ درصد از مردان کمتر است.

گزارش سالانه يونيسف در سال ۲۰۰۶ که روز دوشنبه يازدهم دسامبر منتشر شده خبر می دهد که تبعيض جنسيتی در مدارس روند رو به کاهشی داشته، هرچند که هنوز ريشه کن نشده است .صندوق کمک کودکان سازمان ملل متحد، يونيسف، در گزارش سالانه خود خبر داده که برنامه يکسان سازی روند آموزشی ميان دختران و پسران که برای ارتقاء وضعيت اجتماعی از يک سال گذشته دنبال می شود، با نتايج مثبت همراه بوده است .

بخش هایی از این گزارش را خبرگزاری فرانسه منتشر کرده است.


در اين گزارش آمده است: تقويت موقعيت اجتماعی زنان در محيط های آموزشی در استحکام آينده خانواده موثراست و قدم های خوبی نيز در اين راه برداشته شده است .


يونيسف هم چنين درخواست کرده که با تبعيض زنان مبارزه جدی شود و برای مثال به قوانين کار و محيط های کاری اشاره کرده که زنان از حقوق برابر در مقابل مردان برخوردار نيستند .


اين گزارش می افزايد که زنان کمتر از مردان حقوق حقوق دریافت می کنند که امکان رشد اجتماعی آنان را با مشکل مواجه می کند .


بر اساس آماری که يونيسف منتشر کرده، درآمد زنان ۲۰ درصد کمتر از در مردان در شرايط کاری يکسان است

بر اساس آماری که يونيسف منتشر کرده، درآمد زنان ۲۰ درصد کمتر از مردان در شرايط کاری يکسان است .


سهم زنان در عرصه سياسی و حضور در پارلمان ها نيز روند رو به رشد داشته اما هنوز کافی نيست. گزارش يونيسف خبر می دهد که زنان بيشتر در صحنه فعاليت سياسی محلی فعال هستند اما وارد رده های بالاتر نشده اند که اين وضعیت در آسيای جنوب شرقی مشهود است .


در ميان ۲۰ کشوری که بيشترين حضور زنان را در پارلمان دارند، ۱۸ کشور از قانون سهميه بندی برای زنان حاضر در پارلمان برخوردار هستند .


در برخی کشورهای آفريقايی، شرايط زندگی اجتماعی، آموزشی و بهداشتی برای زنان در وضعيت بسيار پايينی است. در اين کشورها، درصد مرگ زنان در حال زايمان يک به ۱۶ است در حالی که مقياس بين المللی آن يک به ۷۶ و يا يک در ۴۰۰۰ در کشورهای صنعتی وپيشرفته است.


XS
SM
MD
LG