لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۱۱

زنان هر نيم ساعت جلوی آينه خود را برانداز می کنند!


۸۹ درصد از کسانی که مورد پرسش قرار گرفته اند در کيف خود آينه به همراه داشته اند.

بر اساس تحقيقی که به تازگی در بريتانيا منتشر شده است، زنان به طور ميانگين هر نيم ساعت يکبار خود را در آينه تماشا می کنند.


بر اساس اين تحقيق، زنان در ۱۶ ساعت از روز که بيدار هستند به طور ميانگين ۳۴ بار مقابل آينه قرار می گيرند و خود را برانداز می کنند.


همچنين زنان در روز ۱۱ بار خود را آرايش می کنند و ۸۹ درصد آنهايی که مورد پرسش قرار گرفته اند در کيف خود آينه به همراه داشته اند.


اين تحقيق نشان می دهد که زنان شهر ليورپول در اين زمينه رکورد شکسته و به طور ميانگين ۷۱ بار در روز خود را در آينه سبک و سنگين می کنند.


در همين حال زنان اهل بريستول از شهرهای غرب لندن تنها هشت بار در روز به آينه سرک می کشند.


اين تمايل جغرافيايی در مردها هم صدق می کند و مردهای اين دو منطقه هم به همين نسبت به نگاه کردن در آينه علاقه نشان می دهند.


مردهای بريتانيايی به طور متوسط ۲۷ بار در روز خود را در آينه تماشا می کنند.


بر اساس اين تحقیق، مردم در سن ۲۷ سالگی با ۵۲ مرتبه تماشای خود در آينه در يک روز بيش از هر رديف سنی ديگر خود را موشکافی می کنند.


يک مدير موسسه زيبايی که اين سرشماری را در ميان دو هزار نفر از مردم بريتانيا انجام داده در مورد نتايج اين سرشماری به خبرگزاری رويترز گفته است که «مردم بريتانيا معمولا به دليل اينکه نسبت به ساير مردم اروپا کمتر به ظاهر خود توجه می کنند مورد انتقاد قرار می گيرند، اما نتايج اين سرشماری نشان می دهد که برای ما ظاهر آراسته بسيار اهميت دارد.»


XS
SM
MD
LG