لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ تهران ۲۲:۲۵

وزارت اطلاعات «محور فتنه- ضدانقلاب- بيگانه» را مسئول اعتراض های کارگری می داند


در ساليان اخير،‌ فعالان کارگری هر گاه که احضار يا بازداشت می شدند،‌بايد با اتهام های امنيتی مواجه می شدند؛‌اتهام هايی مانند تبليغ عليع نظام و يا اقدام عليه امنيت ملی.
اما حال،‌ سخن از «محور فتنه- ضدانقلاب- بيگانه» است که وزارت اطلاعات در گزارشی که روز ۱۷ مهر در برخی از خبرگزاری ها انتشار يافت، آن را مطرح کرده است.
در اين گزارش،‌‌ آمريکا متهم به طراحی برای تبديل نارضايتی های اقتصادی به نا امنی در برخی نقاط ايران شده است.
وزارت اطلاعات در اين گزارش که در چند خبرگزاری رسمی،‌از جمله فارس منتشر شد،‌ عنوان کرده که به برخی از رابط‏های جريان فتنه مأموريت داده شده است که روی موضوع بحران‏ های کارگری و نا‌اميد کننده نشان دادن وضع معيشت مردم در رسانه‏ های خود به طور جدی تمرکز کنند.
به گفته اين گزارش،‌ اين يکی از محورهايی است که توسط شورای اطلاعات ملی آمريکا پيش برده می شود.
گزارش وزارت اطلاعات در شرايطی انتشار يافته است که در ماه های اخير،‌به موازات بحران اقتصادی در ايران،‌اخبار و گزارش های زيادی در مورد اعتراض های صنفی کارگران در مناطق مختلف ايران انتشار يافته است.
بهروز خباز،‌فعال سنديکايی،‌مقيم سوئد،‌ در مورد اين بخش از گزارش وزارت اطلاعات به راديو فردا با اشاره به عميق تر شدن بحران اقتصادی در ايران می گويد:«حکومت ايران می خواهد با امنيتی کردن فضا عليه فعالان و تشکل های کارگری می خواهد مانع تغيير روند به زيان خود شود.»
وی اضافه می کند:«موضوع مهم اين است که فعالان و گروه های کارگری همچنان استقلل خود را حفظ کنند.»
آقای خباز با تاکيد بر استقلال جنبش کارگری ايران می افزايد:«جنبش کارگری بايد جنبشی مطالبه محور و به دنبال تحقق خواسته های خود باشد. ما بايد خيلی هوشيار باشيم که امکان بهره برداری سياسی را از هر حکومتی که بخواهد از تحرکات جنبش کارگری ايران ميوه چينی کند،‌سلب کنيم.»
حنيف مزروعی،‌روزنامه نگار اصلاح طلب،‌نيز در گفت و گو با راديو فردا،‌ گزارش وزارت اطلاعات را بيشتر يک گزارش توجيهی برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی دولت در بحث های اقتصادی و کنترل قيمت ها و به تبع آن،‌بحث قيمت ها و بيکاری کارگران می داند.
او می گويد که حکومت ايران سعی می کند با دادن آدرس غلط،‌نشان دهد که مقصر اين وضعيت نيست و ديگران مقصر هستند.»
در اين ميان،‌سايت کلمه،‌نزديک به مير حسين موسوی،‌ در واکنش به گزارش وزارت اطلاعات نوشت:‌مسئولان ارشد دستگاه عريض و طويل اطلاعاتی، بهتر بود به جای دشمن دشمن کردن و انکار واقعيت ها و کشف توطئه های موهوم پشت آنها، لااقل از همان بحران های کارگری که به وجود آن اعتراف کرده اند، بگويند.
اين سايت با طرح اين پرسش که آيا خبرهای گرسنگی و دردمندی کارگران هم بحرانی جلوه دادن است،‌افزود:«تشکيلات اطلاعاتی مملکت چگونه می تواند از نااميدکننده نشان دادن وضع معيشت مردم صحبت کند؛ آيا اين گرانی های گسترده و ناتوانی بسياری از مردم از تأمين نان شب و معاش روزمره، چيزی است که بتوان درباره آن تعبير نشان دادن را به کار برد؟»
در اين حال،پيش از آنکه دستگاه اطلاعاتی – امنيتی ايران انگشت اتهام را به سوی «محور فتنه- ضدانقلاب- بيگانه» نشانه برود،‌ فدراسيون جهانی کارگران صنايع کشاورزی، خدماتی و غذايی در تابستان سال جاری اعلام کرد که نيروهای امنيتی بر اعضای هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه برای انحلال اين تشکل کارگری فشار وارد آورده اند.
بر اساس بيانيه اين فدراسيون،‌اعضای هيات مديره اين سنديکای کارگری که بيش از يک هزار عضو دارد از سوی ماموران امنيتی احضار شده و به آنان گفته شده است انحلال اين تشکل غير دولتی را اعلام کنند تا بازگشت به کار آنان در شرکت نيشکر هفت تپه امکان پذير شود.
پيتر رازمن، مسئول بخش ارتباطات فدراسيون جهانی کارگران صنايع کشاورزی، خدماتی و غذايی، با اشاره به اينکه فشار بر تشکل‌های کارگری در ايران موضوع جديدی نيست،‌می افزايد:‌«اين موج جديدی است که عليه اين تشکل‌ها آغاز شده است. ما همراه با اتحاديه‌های ديگر کارگری در جهان مانند فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه‌های کارگری از تمام توان خود برای فشار وارد آوردن بر مقام‌های ايرانی استفاده خواهيم کرد تا از تلاش برای انحلال تشکل های کارگری دست بردارند.»
اما در کنار گزارش وزارت اطلاعات،‌شاهديم که مقام های جمهوری اسلامی ايران،‌به نوبه خود،‌از شرايط موجود ابراز نگرانی می کنند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌عليرضا ذاکر اصفهانی،‌استاندار اصفهان، با اشاره به قرار گرفتن کشور در يک دوره گذار و جنگ روانی اقتصادی، گفت: بيکاری مشکلاتی به همراه دارد و نگرانی‌هايی را برای ما به وجود آورده است.
بيکاری و نگرانی مورد اشاره ای ذاکر اصفهانی در حالی بيان می شود که تعدادی از خبرگزاری های رسمی در ماه های گذشته بارها اخبار مربوط به تعطيلی کارخانه ها و اخراج کارگران آنها را منتشر کرده اند.
در اين ارتباط،‌ سخنان استاندار اصفهان زمانی قابل توجه به نظر می رسد که به گزارش سايت اتاق بازرگانی،‌صنايع و معادن استان اصفهان،‌عبدالوهاب سهل آبادی، نايب رييس اتاق بازرگانی اصفهان، حدود يک ماه پيش گفت: اصفهان با هشت هزار واحد صنعتی و يک ميليون کارگر، جايگاه ويژه ای در سطح کشور از نظر اشتغال و توليد دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر،‌حدود ۱۰ ميليون ايرانی مشمول قانون کار هستند.
در اين حال،‌محمد خوش چهره،‌استاد دانشگاه و نماينده مجلس هفتم از تهران،‌در مصاحبه با سايت الف، در مورد افزايش نرخ بيکاری گفت: هر نوع بيکاری جديد و هر انسان بيکاری می تواند يک بمب انسانی باشد که عملکرد آن در حوزه سياسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنيتی می تواند خطرناک باشد.
بهروز خباز می گويد:«آنچيزی که دو سال پيش و حتی يک سال پيش نيز بدينگونه نبود،‌ امسال خودش را نشان می دهد و آن اين است که جدی ترين خطری که حکومت ايران به صورت بالقوه در آينده برای خود مشاهده می کند،‌خطر هجوم و شورش گرسنگان در ايران است.»
اين فعال کارگری بر اين عقيده است:«از اپوزيسيون تا خود حکومت،همه،‌‌شورش گرسنگان را جدی گرفته اند. حکومت ايران برای خروج از اين بحران،‌سعی می کند با تهديد و ارعاب و زندانی کردن و اتهام بستن به فعالان کارگری و ناميدن آنها به عنوان عوامل بيگانه که از خارج پول می گيرند،‌ آنها را مرعوب و ساکت کند.»‌
اخبار
يک عضوهيات مديره انجمن پويا،‌ گفت: نتيجه پژوهشی پنج ساله نشان می دهد که اکثر کودکان کار در تهران دارای خانواده هستند و تنها نزديک ۱۵ درصد آنان اصلا خانواده ندارند يا از شهرستان به پايتخت می‌آيند و از خانواده خود دور هستند.
به گزارش خبرگزاری شهر،‌فاطمه قاسم زاده افزود: اکثر کودکان کار با وجود داشتن خانواده مجبور به کار هستند، چون بخشی از گذران زندگی خانواده از طريق آنها تامين می‌شود.
***
دبير اجرايی خانه کارگر خرمدره گفت: کارخانه ذوب فلزات ابهر در استان زنجان همچنان تعطيل است و۳۰۰ کارگر آن بيکار هستند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،او افزود: کارخانه ذوب فلزات ابهر به سبب تغييرات متعدد اعضای هيات مديره و مسايل مالی از دو سال پيش با مشکلات مالی مواجه شد.
***
روح الله بيگی،‌نايب رييس کميسيون اقتصادی مجلس، گفت: بسياری از کارخانجات پرند،‌بيش از ۵۰ – ۶۰ درصد تعديل نيرو داشتند و هشدار داد:‌اگر فکر اساسی برای آنها نشود با مشکلات زيادی مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری ايسنا،‌او گفت:‌ در صورت تعطيلی کارخانجات پرند،‌ تعداد زيادی از کارگران آنها بيکار می شوند و مشکلات بيکاری چند برابر خواهد شد.
***
‌معاون امور صنايع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت قول داد فعاليت کارخانه آزمايش در مرودشت فارس از سر گرفته شود و مشکلات کارگران آن نيز حل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ايسنا،‌ ، محسن صالحی نيا گفت: گام اول حل مقطعی مشکلات کارخانه آزمايش،‌ پرداخت حقوق معوقه و تامين مواد اوليه است.
***
حدود ۲۰۰ راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صبح روز سه شنبه در مقابل ساختمان شورای شهر، در خيابان بهشت تهران تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، رانندگان شرکت واحد به آنچه تبعيض در ارائه مزايای شغلی ميان پرسنل اين مجموعه و رانندگان ناميدند، ‌معترض بودند.
اين رانندگان علاوه بر اينکه خواستار همسان‌سازی دستمزد‌ها ميان تمامی پرسنل شهرداری بودند، به «مبلغ اندک» برخی حقوق جنبی از جمله حق خوار و بار و مسکن نيز اعتراض داشتند.
***
حدود ۳۰ تن از رانندگان شرکت پيمانکاری «صنعت کارون نادر» شاغل در بندر امام اعتصاب کردند.
به نوشته سايت اتحاد،‌ اين ‌از چهار ماه پيش دستمزد خود را دريافت نکرده اند.
بر اساس اين گزارش، اين رانندگان به جز هزينه های زندگی، بايد مخارج تعمير، نگهداری،سوخت وروغن ماشين های خود را بپردازند.
***
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که‌ افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها در سبد معيشت مشمولان قانون کار باعث ايجاد بزرگترين شکاف بين درآمد و هزينه آنان شده است.
اين خبرگزاری با اشاره به افزايش کمتر از ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در ساليان اخير افزود: ‌اين دستمزدها تناسبی با نيازها و هزينه های واقعی سبد معيشت خانوار کارگری ندارند.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود ۳۹۰ هزار تومان است.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری اعلام کرد که حکم يک سال حبس تعزيری علی نجاتی به پايان رسيده است.
آقای نجاتی توسط شعبه ۱۳ دادگاه تجديد نظر اهواز برای اتهامی که قبلا در دادگاه بدوی شوش از آن تبرئه شده بود، به يک سال زندان محکوم شده بود.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد که مظفر صالح نيا و شريف ساعد پناه، از اعضای هيات مديره اين تشکل کارگری،‌ دوباره در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شدند.
به نوشته سايت اتحاد،‌ اين دو فعال کارگری در پی بازداشت از سوی نيروهای امنيتی در دی ماه سال گذشته، در اسفند همان سال محاکمه شده بودند اما دادگاه به دليل نبود مستنداتی دال بر تاييد اتهام تبليغ عليه نظام، هيچ حکمی در مورد آنان صادر نکرد.
با اين همه،‌به گفته اتحاديه آزاد کارگران ايران،‌ آقايان صالح نيا و ساعد پناه با همان اتهامات قبلی محاکمه شده اند.
***
پس از فراخوان اتحاديه های کارگری آرژانتين، هزاران تن در بوئنوس آيرس، پايتخت اين کشور، در تظاهراتی خواستار افزايش دستمزد کارکنان دولت شدند.
به گزارش شبکه تلويزيونی يورو نيوز،‌ اين سومين تظاهرات ظرف کم تر از يک ماه بوده است.
اتحاديه های کارگری خواستار کاهش ماليات بر درآمد و افزايش مزايای رفاهی برای خانوادۀ کارکنان دولتی شده اند.

***
شبکه تلويزيونی يورو نيوز گزارش داد هزاران تن از کارگران و معدنچيان شرکت معدنی آنگلو آمريکن در اعتراض به بيکار شدن نزديک به ۱۲ هزار تن از معدنچيان در حال اعتصاب اين شرکت تظاهرات کردند.
بر اساس اين گزارش،‌ با توجه به بيکاری نزديک به ۱۲ هزار معدنچی،‌حداقل يکصد هزار تن دچار مشکلات اقتصادی خواهند شد.
پس از پايان رژيم نژادپرست آپارتايد، اين اولين بار است که دولت آفريقای جنوبی، ثروتمند ترين دولت آفريقايی، با اعتراض هايی به اين وسعت مواجه شده است.
پای صحبت شنوندگان
شنونده ای برای ما نوشته است که حقوق ۱۰۰ تن از کسانی که در تعاونی کارکنان نمايشگاه بين المللی تهران کار می کنند،‌از پنج ماهخ پيش پرداخت نشده است.
به گفته اين شنونده،‌ اين کارکنان در عين حال،‌توسط کارفرما بيمه نشده اند.
آشنايی با قانون کار
به پايان برنامه کارنامه نزديک می شويم،‌اما پيش از آن،‌ماده ديگری از قانون کار را برای شما بازگو می کنم.
ماده ۱۴۱ قانون کار درباره ‌ﭘﯿﻤﺎن های دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر می گويد:‌اين پيمان ها ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮايی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎيی ﮐﻤﺘـﺮ از آﻧﭽـﻪ در ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ شده اﺳﺖ، در آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
مغاير نبودن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﮐﺸﻮر وﺗﺼﻤﯿﻤﺎت وﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ، شرط ديگر اعتبار پيمان های دسته جمعی کار است.

***
شما می‌توانيد مشکلات‌ و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
  • 16x9 Image

    روزبه بوالهری

    روزبه بوالهری که فعالیت خود را به عنوان روزنامه‌نگار از سال ۱۳۶۸ آغاز کرده، از اسفند سال ۱۳۸۴ به تحریریه رادیو فردا پیوست.

    او که پیش از پیوستن به رادیوفردا، در شماری از روزنامه‌های ایران نیز به عنوان دبیر سرویس بین‌الملل فعالیت کرده، در کنار تهیه خبر و گزارش، برنامه هفتگی کارنامه را تهیه می‌کند که به مسائل کارگران، معلمان و فعالان صنفی در ایران می‌پردازد.

دیدن نظرات (۳)

زمان این نظرخواهی به پایان رسیده است

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG