لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۹:۴۳
يک نقاش ساکن کاليفرنيا که سرکشيدن به بازارهای روزهای تعطيل در گوشه و کنار شهر جزو سرگرمی های اصلی او بود، ده سال پيش دو جعبه کوچک را از يکی از همين بازارهای محلات پس از چانه زدن به بهای ۴۵ دلار خريداری کرد. فروشنده نمی دانست که اين جعبه ها حاوی چيست و از کجا آمده اند.

اکنون يک کارشناس آثار هنری در لس آنجلس می گويد که ارزش محتويات اين دو جعبه کوچک حدود ۲۰۰ ميليون دلار است. محتويات اين جعبه ها ۶۵ نگاتيو شيشه ای عکسهای آنسل آدامز است که به پدر عکاسی آمريکا شهرت دارد . مورخان عکاسی تاکنون فکر می کردند که تمام نگاتيوهای اين عکاس در جريان آتش سوزی تاريکخانه وی که در سال ۱۹۳۷ روی داد نابود شده اند.

به نظر می رسد که اين عکس ها در فاصله سال های ۱۹۱۹ تا اواسط دهه ۱۹۳۰ گرفته شده اند يعنی سالها قبل از آنکه آنسل آدامز به شهرت برسد. اما چگونه نگاتيوهای شيشه ای عکسهايی که وی از مناظر سانفرانسيسکو گرفته است پس از هفتاد سال از گاراژی در جنوب کاليفرنيا سردرآورده يک داستان اسرار آميز است.

فردی که اين نگاتيوها را ده سال پيش به صاحب فعلی آن فروخته گفته بود که آنها را در يک بازار اجناس کهنه در سال ۱۹۴۰ در لس آنجلس خريداری کرده است. برخی از کارشناسان عکسهای قديمی معتقدند که شايد آنسل آدامز در سفر برای تدريس عکاسی به جنوب کاليفرنيا اين نگاتيوها را همراه خود برده و در نقطه ای آنها را گم کرده و يا به جا گذاشته است.

برخی از اين نگاتيوها هيچگاه چاپ نشده اند ولی چند مورد از آنها دقيقا مشابه عکس های بسيار مشهور آنسل آدامز هستند. موضوع تصوير در تمام اين نگاتيوها مناظر نقاط مختلف کاليفرنيا و بخصوص اطراف سانفرانسيسکو است و با وجوديکه هيچ سندی وجود ندارد اما از روی شيوع عکاسی و موضوع عکسها به خوبی می توان نتيجه گرفت که اين نگاتيوها به آنسل آدامز پدر عکاسی آمريکا تعلق دارند.

ريک نورسيجيان نقاش فرانسوی ساکن کاليفرنيا که ده سال پيش جعبه های حاوی اين نگاتيوها را خريداری کرده در تمام ده سال گذشته کوشيده است تا اصالت اين عکسها را ثابت کند. اکنون با تاييد اکثر کارشناسان آثار هنری، مورخان عکاسی و حتی کارشناسان جعل و تشخيص جرايم او مطمئن است که خريد ۴۵ دلاری وی ميليونها دلار ارزش دارد.

او در نظر دارد که نسخه های چاپی بسيار محدود از اين نگاتيوها را به حوزه های معتبر جهان بفروشد کارشناسان بازار هنر می گويند وی به سادگی خواهد توانست ۲۰۰ ميليون دلار از اين راه بدست آورد.
XS
SM
MD
LG