لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۱:۰۶

«ورجاوند و پنج دهه تلاش در عرصه فرهنگ و سیاست ایران»


پرويزورجاوند يکی از سرشناس ترين چهره های سياسی و فرهنگی معاصر ايران صبح روز شنبه نوزدهم خرداد بر اثر حمله قلبی در تهران درگذشت

پرويزورجاوند يکی از سرشناس ترين چهره های سياسی و فرهنگی معاصر ايران صبح روز شنبه نوزدهم خرداد بر اثر حمله قلبی در تهران درگذشت.


اين پژوهشگر و مولف هفتاد و سه ساله در طول حياتش در زمينه های متنوعی فعال و به گفته صاحبنظران تاثير گذار بود. او اگرچه در سال های پيش از انقلاب بيشتر به خاطر کوشش هايش در زمينه مطالعات ايلات و عشاير و تحقيقات باستان شناسی در محيطهای دانشگاهی صاحب نام بود اما پس از انقلاب با ورود به دولت موقت مهندس مهدی بازرگان فعاليت سياسی خود راادامه داد.


فعاليت سياسی او با عضويت در جبهه ملی در سال های وزارت دکتر محمد مصدق و سپس يک دوره زندان آغاز شده بود . اين فارغ التحصيل دانشگاه سوربن پاريس در همکاری با نخستين دولت پس از انقلاب مسوليت وزارت فرهنگ و هنر را که بعدا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام گرفت پذيرفت و در همان مدت کوتاه برخی آثار فرهنگی ايران با تلاش های او در يونسکو به ثبت رسيدند.


پرويزورجاوند در سال های پس از انقلاب باز هم زندان را تجربه کرد. اما فعاليت های سياسی وی درکميته مرکزی جبهه ملی به موازات تلاش های فرهنگی اش ادامه يافت و اعتراض های پيگيرانه او به تخريب نمای ظاهری ميدان نقش جهان اصفهان و سپس فعاليت های مداوم او در اعتراض به آبگيری سد سيوند ورجاوند را بار ديگر به عنوان يک فعال اجتماعی پيگير مطرح ساخت.


عباس امير انتظام وزير پيشين خارجه در دولت مهدی بازرگان که او نيز در جمهوری اسلامی سال ها در زندان بود، پرويز ورجاوند را شخصيتی منحصر به فرد می داند

دکتر عباس امير انتظام وزير پيشين خارجه در دولت مهدی بازرگان که او نيز در جمهوری اسلامی سال ها در زندان بود، پرويز ورجاوند را شخصيتی منحصر به فرد می داند و می گويد:«ورجاوند که در سال ۱۳۲۹ به عضويت جبهه ملی در آمده بود و در سال های اخير سخنگوی اين جبهه بود».


آقای امير انتظام می افزايد:« او يکبار در سال هزاروسيصدوهشتاد و چهار به روزنامه دولتی ايران که نامش را از حاميان انتخاب هاشمی رفسنجانی در رقابت با محمود احمدی نژاد ذکر کرده بود اعتراض کرد. پرويزورجاوند نه تنها به حضور اجتماعی و سياسی خود ادامه داد بلکه نوشتن و تاليف را نيز کنار نگذاشت و حدود ده کتاب و صدها مقاله از خود به جای نهاد».


دکتر کوروش زعيم فعال سياسی و عضو جبهه ملی مهمترين ويژگی ورجاوند را تنوع و تاثير گذاری عملی او می داند و می گويد:«ما شايد عليرغم تلاش های وسيع ورجاوند در فرهنگ و سياست ايران بايد اشاره کرد که او حتی در هنگام مرگ نيز همچنان پرونده گشوده ای در دادسرای کارکنان دولت به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی داشت».


نکته ای که محمد علی دادخواه وکيل ورجاوند اين گونه به آن اشاره می کند:«پرويزورجاوند که به گفته نزديکانش کتابی چند جلدی درباره سير تطور فرهنگ ايران و نيز اثر مهم ديگری با عنوان «رصدخانه مراغه» در دست تاليف داشت آخرين بار هفتم خردادماه امسال به دادسرای تهران فراخوانده شده بود».


XS
SM
MD
LG