لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۳:۰۷

ميزگرد راديوآزادى: جنبش نو انديشي ديني و وضعيت آن در قبال دموكراسي


اميرمصدق كاتوزيان - با محسن سازگارا، احسان شريعتي، احمد صدري اميرمصدق كاتوزيان (راديوآزادي): در ميزگرد امشب راديوآزادى، محسن سازگارا، تحليلگر سياسي در تهران و از نويسندگان ماهنامه توقيف شده نوانديشي ديني كيان، در تهران، احسان شريعتي، پژوهشگر حامي برنامه نوانديشي ديني در پاريس و احمد صدري، استاد جامعه شناسي اديان در شيكاگو. در باره جنبش نو انديشي ديني و موضع آن در باره دموكراسي اظهارنظر مى کنند. هر چند يك بار تحولات سياسي و فكري باعث مي شود كه پرسش ها در اين باره از نو مطرح شوند. پرسش سازگاري يا عدم سازگاري اسلام با دمكراسي حتي در ميان نوگرايان ديني نيز مطرح شده است. بعضي از مبلغان نوگرائي ديني، از جمله حميدرضا جلائي پور عنوان كرده اند كه پرسش دمكراسي بر دمكراسي ديني مقدم است يعني ابتدا بايد اصل دمكراسي را پذيرفت تا بتوان از نوع ديني آن سخن گفت. درحاليكه پيش از وي، اكبر گنجي، يك نويسنده ديگر ماهنامه توقيف شده كيان، در كتاب اخير خود با گسست از انديشه هاي پيشين خود اسلام را با دمكراسي ناسازگار خواند. در عين حال، دكتر عبدالكريم سروش، انديشه پرداز نوگرائي ديني، عقيده دارد عده اي مردم دين دار مي توانند ضمن حفظ دين خود حكومتي دمكراتيك تشكيل دهند، يعني استفاده از دمكراسي براي حل مشكلات اجتماعي و اقتصادي. مفهومي كه يادآور جمهوري دمكراتيك اسلامي است كه توسط مهدي بازرگان نخست وزير دولت موقت انقلاب در سال 1358 به عنوان آلترناتيوي در برابر جمهوري اسلامي پيشنهادي آيت الله انقلاب مطرح ساخت. در دهه هاي پيش از انقلاب مهدي بازرگان اسلام را با نوع بومي از دمكراسي پارلماني سازگار مي دانست و علي شريعتي انديشه پرداز صاحب تاثير سياسي كه پيش از انقلاب بر سازگار بودن نوع ايده ئولوژيكي از اسلام تاكيد گذاشته بود. با ميهمانان ميز گرد امروز سه پرسش را در ميان مي گذاريم. از جمله اينكه با توجه به تجربه جمهوري اسلامي در بيش از دو دهه گذشته در ايران آيا مي توان از سازگار بودن دمكراسي و اسلام سخن گفت؟ دوم اينكه آيا چنانكه برخي از نوگرايان ديني بعد از اين تجربه مي گويند، برنامه روشنفكري ديني به پايان خود رسيده است و شكست خورده است؟ و سوم اينكه چه كوشش هاي تازه اي براي دادن پاسخ به اين پرسش ها آغاز شده كه احتمالا بحث ها را در مسير تازه اي خواهد برد.

در ميزگرد امشب راديوآزادى، محسن سازگارا، تحليلگر سياسي در تهران و از نويسندگان ماهنامه توقيف شده نوانديشي ديني كيان، در تهران، احسان شريعتي، پژوهشگر حامي برنامه نوانديشي ديني در پاريس و احمد صدري، استاد جامعه شناسي اديان در شيكاگو. در باره جنبش نو انديشي ديني و موضع آن در باره دموكراسي اظهارنظر مى کنند. با ميهمانان ميز گرد امروز سه پرسش را در ميان مي گذاريم. از جمله اينكه با توجه به تجربه جمهوري اسلامي در بيش از دو دهه گذشته در ايران، آيا مي توان از سازگار بودن دمكراسي و اسلام سخن گفت؟ دوم اينكه آيا چنانكه برخي از نوگرايان ديني بعد از اين تجربه مي گويند، برنامه روشنفكري ديني به پايان خود رسيده است و شكست خورده است؟ و سوم اينكه چه كوشش هاي تازه اي براي دادن پاسخ به اين پرسش ها آغاز شده كه احتمالا بحث ها را در مسير تازه اي خواهد برد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG