لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۰:۵۸

محمد جواد ظریف: نگارش متن توافق جامع با گروه ۵+۱ به کندی آغاز شده است


محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران عصر چهارشنبه از آغاز ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ ﺗﻮاﻓﻖنامه هسته ای با کشورهای ۵+۱ با کندی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظﺮﯾﻒ افزود که اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روی ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺎھﻢ رﺳﯿﺪه اند و ھﻨﻮز اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ باقی است و بحث های زیاد و سختی داشته اند.
آقای ظریف که ریاست هیات مذاکره کننده ایرانی را در وین برعهده دارد گفته است که ﺑرخی مواضع ﮔﺮوه ۵+۱ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و امیدواریم ﺑﺎ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
او همچنین گفته است که طرفین ﺗﻮاﻓﻖ کرده اند توافق نهایی را "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻊ" بنامند.
قرار است مذاکرات هسته ای در وین تا جمعه ادامه یابد.
XS
SM
MD
LG