لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ تهران ۰۶:۴۶

شکایت رسمی دو نهاد کارگری به سازمان جهانی کار، علیه جمهوری اسلامی: مصاحبه با دبیرکل فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و یک فعال کارگری


(rm) صدا | [ 8:56 mins ]
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری ICFTU و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل ITF روز چهارشنبه در اقدام مشترک بیسابقه ای با ارسال نامه ای رسما از جمهوری اسلامی بخاطر سرکوب کارگران در ایران بویژه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اعضای سندیکای این شرکت به به ILOسازمان جهانی کار شکایت کردند. مهدی کوهستانی نژاد فعال کارگری و عضو اتحاد بین المللی حمایت از کارگران ایران در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: مهمترین بخش شکایت آن بخشی است که نشان می دهد نهادهای بین المللی با شورای اسلامی کار و خانه کارگر طرف حساب نیستند. دیوید کاکراف دبیرکل فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل می گوید این تنها یک نامه نیست یک شکایت رسمی است به کمیته آزادی انجمن ها وابسته به سازمان بین المللی کار. دو نهاد بین المللی مدافع حقوق کارگران رسما از جمهوری اسلامی به سازمان جهانی کار شکایت کرد. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری ICFTU و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل ITF روز چهارشنبه در اقدام مشترک بیسابقه ای با ارسال نامه ای رسما از جمهوری اسلامی بخاطر سرکوب کارگران در ایران بویژه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اعضای سندیکای این شرکت به به ILO سازمان جهانی کار شکایت کردند. در این نامه شرح و جزییاتی درباره پیدایش و عملکرد خانه کارگر و شوراهای اسلامی کارگر در ایران آورده شده و از خانه کارگر بعنوان یک کانال دولتی برای کنترل کارگران نام برده شده است. در این نامه آمده است خانه کارگر و شوراهای اسلامی هیچگونه اعتراضی به سرکوب های کارگری نکرده اند. مهدی کوهستانی نژاد فعال کارگری و عضو اتحاد بین المللی حمایت از کارگران ایران در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: مهمترین بخش شکایت آن بخشی است که نشان می دهد نهادهای بین المللی با شورای اسلامی کار و خانه کارگر طرف حساب نیستند. نشان می دهد که وضعیت کارگران ربطی به مسایل وزارت کار ندارد بلکه بر می گردد به مسایل قضایی و امنیتی در کشور. دیوید کاکراف دبیرکل فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل می گوید این تنها یک نامه نیست یک شکایت رسمی است به کمیته آزادی انجمن ها وابسته به سازمان بین المللی کار. یک شکایت خیلی جدی است از حکومت ایران بخاطر اقدامهای سرکوبگرانه و خودداری از دادن حق مشروع سازماندهی یک اتحادیه دموکراتیک. سازمان بین المللی کار با رفتار حکومت ایران با منصور اصانلو و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مخالف است.
XS
SM
MD
LG