لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ تهران ۱۹:۲۹

اسامی تأييدشدگان انتخابات خبرگان رهبری


آذربايجان شرقی:مرتضی بنيفضل، محمد تقی پورمحمدی، عسگر ديرباز، محمد فيضی، محسن مجتهد، محمدصادق نجمی صادق، سيد محمد واعظ موسویآذربايجان غربی:سيد اکبر غفاری قرهباغ، حسن فقيهی سرشکی، ميرعلی اکبر قريشی، سيد محمدرضا مدرسی مصلی، حسن نمازیاردبيل: سيد حسن آملی کلخوران، محمد حسينزاده يزدی، ميرابراهيم سيد حاتمی، سيد فخرالدين موسوی ننه کراناصفهان:حسين تاجآبادی، صفرعلی شريعت فلاورجانی، حسن آقا شريعتی نياسر، سيد يوسف طباطبايينژاد، عبدالمحمود عبداللهی، محمد عمومی، محمدعلی فقيهی، محسن فقيهی سرشکی، رضا مختاری اسفيدواجانی، مرتضی مقتدائی، سيد ابوالحسن مهدویايلام: سيد مجتبی طاهری، رحيم محمدیبوشهر: سيد هاشم حسينی، هاشم نيازیتهران:سيد محسن آقا ميرمحمد علی، عباسعلی اختری، رضا استادی مقدم، محسن اسماعيلی، محمدآقا امامی، سيد محمد علی امين، محمدباقر باقری، سيد هاشمی بطحائی، محمدرضا توسلی، احمد جنتی، سيد عباس حسينی قائم مقام، عزيز خوشوقت، قربانعلی دری نجفآبادی، غلامرضا رضوانی، حسن روحانی، محمدحسن زالی، علياکبر فيض، محسن قمی، محسن کازرون، محمد محمدی دعوسرائی، محمدحسن مرعشی، تقی مصباح، غلامرضا مصباحی مقدم، سيد محسن موسوی تبريزی، سيد احمد موسوی وادقانی، علی مؤمن پور، عبدالنبی نمازی، سيد ابوالحسن نواب، مهدی هادوی مقدم، هاشم هاشمزاده، اکبر هاشمی بهرمانی، محمد يزدی


چهارمحال و بختياری:عليرضا اسلاميان، محمدرضا ناصری کوچه بيوکخراسان جنوبی:سيد ابراهيم رئيس الساداتی، محمدابراهيم ربانی مهموئی، قربانعلی شهميریزنجان:غلامرضا فياضی، محمدتقی واعظمیسمنان:عبدالله احمدی، سيد محمد شاهچراغسيستان و بلوچستان:سيد مجتبی حسينی، سيد عبدالصمد ساداتی، علی احمد سلامی، عباسعلی سليمانی اسبوکلائیفارس:اسدالله ايمانی، احمد بهشتی، محمد صادق (محيالدين) حائری، سيد علی اصغر دستغيب، سيد علی محمد دستيغب، محمدمهدی شب زندهدار جهرمی، سيد احمد فاطمی، سيد محمد فقيهقزوين:علی اسلامی، سيد محمد اماميان، هادی باريک بين، علی شيخ محمدیقم:محمد دانشزاده، محمد سجادی عطاءآبادی، محمدصادق علمالهدی، محسن غرويان، اسماعيل نوریکردستان:عبدالرحمن خدائی، محمد شيخالاسلامی، حسامالدين مجتهدی، عليرضا مستشاریکرمان:محمد بهرامی خوشکار، سيد احمد خاتمی، امانالله عليمرادی، محمدعلی موحدی، محمد هاشميانخراسان رضوی :ابوالقاسم خزعلی، حسن عالمی، سيد احمد علمالهدی، عبدالجود غرويان، محمدرضا فاکر، اسماعيل فردوسيپور، سيد محمود مدنی بجستانی، علی اصغر معصومی، عباس واعظ طبسی، سيد محمود هاشمی شاهرودی


خراسان شمالی:سعيد رجايی اربابی، حبيبالله مهماننوازخوزستان :محمدحسين احمدی، سيد ابوالحسن حسنزاده، محسن حيدری آل کثيری، علی شفيعی، عبدالکريم فرحانی، علی فلاحيان، عباس کعبی نسب، محسن محمدی عراقی، سيد محمدعلی موسوی


کرمانشاه :حسين زرندی، محمود محمدی عراقی، حسن ممدوحی، امان نريمانی، مهدی نيکویکهگيلويه و بويراحمد:علی عدالت، سيد کرامتاله ملک حسينیگلستان:محمد تابش، سيد علی حسينی، سيد حبيبالله طاهری، سيد کاظم نورمفيدیگيلان:مختار امينيان، محمدعلی تسخيری، رضا رمضانی، زينالعابدين قربانی، عباس محفوظی، علی ميرحسينی اشکوریلرستان:ليرضا تقوايی، مجيد حاجاتی، سيد محمدنقی شاهرخی، سيد حسن طاهری خرمآبادیمازندران:صادق اردشير لاريجانی، سيد رحيم توکل، سيد صابر جباری، حسين ردايی، نوراله طبرسی، علی معلمیمرکزی :احمد دانشزاده، احمد مبلغی، احمد محسنی گرگانی، سيد ابوالفضل ميرمحمدیهرمزگان:محمدحسن احمدی فقيه، محمود رجبی، غلامعلی نعيمآبادیهمدان:علی رازينی، احمد صابری همدانی، غياثالدين طه محمدی، سيد مصطفی موسوی فرازيزد: سيد جليل صدر طباطبايی، ابوالقاسم وافی


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG