لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۴۰

قرار بازداشت انصافعلي هدايت، روزنامه نگار در تبريز يك ماه ديگر تمديد شد


(rm) صدا |
قرار بازداشت انصافعلي هدايت، روزنامه نگار در تبريز يك ماه ديگر تمديد شد. انصافعلي هدايت دو ماه پيش در خانه خود در تبريز بازداشت و روانه زندان شد. او كه براي تهيه خبر و گزارش از كنفرانس اتحاد جمهوري خواهان ايران به برلين رفته بود، چند روز پس از بازگشت بازداشت شد و مورد بازجويي قرار گرفت. تا كنون قرار بازداشت موقت او دو بار تمديد شده است. دادگاه روز هجدهم فروردين را براي رسيدگي به پرونده او تعيين كرده است. عباس جمالي، وكيل مدافع آقاي هدايت در گفتگويي با جمشيد زند از راديو فردا درباره تمديد قرار بازداشت موكلش چنين مي گويد: عباس جمالي (وكيل مدافع انصافعلي هدايت): پرونده آقاي هدايت ديروز براي سومين ماه پياپي قرار بازداشتشان تمديد شد و با قرار بازداشت رفتند زندان. البته به قرار بازداشت ما اعتراض كرديم كه ماند بعد از عيد تا دادگاه تجديد نظر تصميم بگيرد. جمشيد زند (راديو فردا): دليل تجديد قرار بازداشت موقت آقاي هدايت چه بود؟ عباس جمالي : به گفته دادرس شعبه، تعدد جرمي بود كه آقاي هدايت داشتند. البته ما اعتراض كرديم به قرار بازداشت. چون نه از نظر شخصيت و نه از نظر جرم آقاي هدايت طوري نبودند كه حتما قرار بازداشت صادر شود، ولي خب نظر قاضي اين بود و قرار بازداشت تمديد شد. ج . ز : يعني منظور شما اين است كه اتهامات بيشتري به ايشان وارد شده يا همان اتهاماتي كه در پرونده اولي ذكر شده؟ عباس جمالي: اتهاماتشان، اتهامات اوليه است. فقط يك نظر اداره اطلاعات بيشتر روي اتهام پانتركي بودن آقاي هدايت است كه البته آقاي هدايت هيچگونه اعتقادات پانتركيسيمي ندارند، بلكه نظر آقاي هدايت نوعي فدرال است در ايران كه آذربايجان هم يك نوع حكومت فدرالي باشد. اين را تعبير به پانتركيسم كردند. ج . ز : وضعيت آقاي هدايت چطور است؟ ايشان چند روز پيش در بهداري زندان بودند به خاطر خونريزي روده. عباس جمالي: آقاي هدايت هنوز هم در بهداري زندان هستند. ديروز صبح هم كه آورده بودنشان دادگاه، حالشان خيلي خوب نبود، ولي طي تماسي كه بعد از ظهر با خانه شان داشتند، ظاهرا حالشان بهتر شده. تا كنون قرار بازداشت موقت او دو بار تمديد شده. دادگاه روز هجدهم فروردين را براي رسيدگي به پرونده او تعيين كرد. عباس جمالي، وكيل مدافع وي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: به قرار بازداشت اعتراض كرديم كه ماند بعد از عيد تا دادگاه تجديد نظر تصميم بگيرد. وي مي گويد اتهامات آقاي هدايت، اتهامات اوليه است. فقط اداره اطلاعات بيشتر روي اتهام پانتركيست بودن وي تاكيد دارد، البته آقاي هدايت هيچگونه اعتقادات پانتركيسيمي ندارند، بلكه نظر او نوعي فدراليسم در ايران است كه مقامات قضايي اين را تعبير به پانتركيسم كردند. عباس جمالي مي گويد بنا به اظهارات خانواده انصافعلي هدايت حال وي در پي انتقال وي به بهداري زندان بهتر شده است.
XS
SM
MD
LG