لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۱۰:۴۸

نگرش ايرانيان نسبت به آزادي، 24 سال پس از انقلاب اسلامي، از ديد يك روزنامه نگار


(rm) صدا |
يكي از شعارهاي انقلاب سال 1357 ايران تامين آزادي بود. احمد زيدآبادي، روزنامه نگار مستقل در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد در انقلاب سال 1357 مفاهيمي مثل عدالت، مبارزه با امپرياليسم و مبارزه با انواع بورژوازي حالت غالب داشت و گفتمان دمكراسي امري حاشيه اي و دست چندم بود. نسل جوان در آن انقلاب با مفاهيم دمكراسي مثل تساهل و مدارا، پذيرش راي اكثريت، حق اقليت براي تبديل شدن به اكثريت و پذيرش شكست، براي نسل جوان زمان انقلاب چندان شايع نبود و كمتر كسي از آنها شناخت داشت. وي مي افزايد با اين حال همه طرفدار آزادي و دمكراسي بودند اما معني آن تببين نمي شد و آزادي مخالف در آن دوران چندان جا نيافتاده بود. اما از جنبش دوم خرداد سال 1376 به بعد به نظر مي آمد كه اين جنبش متاثر از جنبش هاي دمكراسي كه اروپاي شرقي وساير نقاط جهان است، گفتمان دمكراسي در ميان نسل جوان ايراني و نسل هاي قبل از آن به گفتمان غالب تبديل شد و از آن هنگام به بعد، دمكراسي به مفهوم واقعي كلمه، يعني تكثر سياسي، احزاب، نهادهاي متعدد و رقابت سازنده براي جلب راي اكثريت توسط اقلبت و آزادي بيان و مطبوعات و رعايت حقوق بشر مطرح شد و بحث قرائت هاي مختلف از دين و مسائل اجتماعي به رسميت شناخته شد. بنابراين، آنچه در سالهاي اخير به عنوان دمكراسي درايران مطرح شده است و فرهنگ آن جا افتاده است در اوايل انقلاب محلي از اعراب نداشت و كمتر كسي به اين مفاهميم توجه مي كرد.
XS
SM
MD
LG