لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۴۷

انشعاب دفتر تحيكم وحدت از جبهه دوم خرداد، از ديد دبير كل


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت منتخب علامه بزرگترين تشكل انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌ها، خبر از خروج جبهه دوم خرداد و حركت به سوي ايجاد يك جبهه فراگير دموكرات داده است. جبهه دوم خرداد متشكل از ائتلاف تشكل هاي گروهي از سازمان ها و احزاب سياسي است كه عامل عمده پيروزي محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري سال 77 بود. دفتر تحكيم وحدت جزيي از تشكلات مذكور بود. بيش از يك سال است كه تشكل يادشده اعلام كرده است در پي استقلال يافتن از اصلاح‌گرايان حكومتي، خواستار پيشه كردن عملكردي غير حزبي است. عبدالله مومني، دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت (منتخب علامه) در مصاحبه با راديوفردا از روندي مي گويد كه سرانجام به اتخاذ موضع مستقل اين تشكل منجر شد: عبدالله مومني (دبيركل دفتر تحكيم وحدت): در نشستي كه پنجشنبه و جمعه گذشته در دانشگاه الزهراي تهران با حضور (نمايندگان انجمن هاي اسلامي) بيش از 50 دانشگاه كشور بر گزار شد، شركت كنندگان در نشست با توجه به استراتژي دفتر تحكيم وحدت مبني بر دوري از قدرت و ايفاي كاركرد روشنفكرانه كه در فروردين ماه سال 81 در دانشگاه چمران اهواز به اين جمعبندي رسيده بودند، تصميم گرفتند در راستاي فعاليتهاي سياسي اجتماعي خود از جبهه دوم خرداد خارج شوند و پيگير بستر سازي و فراهم آوردن يك فضايي براي شكل گيري جبهه فراگيردموكراسي خواهي شوند. امير مصدق كاتوزيان (راديوفردا): آيا عامل خاصي باعث اين موضوع شد مثلا انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا يا اينكه اين مستقل انجام پذيرفت؟ عبدالله مومني: اين مسئله از قبل مد نظر بوده، گرچه مسايل و مشكلات انتخابات شوراهاي محلي نمي تواند بي تاثير در اين جهت گيري باشد. جريان دوم خرداد كه بر مبناي يك توافقي بعد از حركت اجتماعي مردم در دوم خرداد شكل گرفت و قصد داشت نقش سامان دهي مطالبات مردم را عهده دار باشد، دفتر تحكيم وحدت نيز به عنوان يكي از گروه هاي اصلي تشكيل دهنده آن سعي مي كرد همواره پيگير مطالبات و خواسته هاي مردمي باشد. از اين رو با توجه به اين كه اين جبهه در طول يك سال گذشته نا كارآمدي خود را نشان داده بود و مخصوصا در انتخابات شوراها، نا همخواني اين ائتلاف عريان شد، من فكر مي كنم كه بحث انتخابات شوراها و عدم اقبال عموم مردم از شعارها و برنامه هاي اين ائتلاف -- يعني اينكه مردم به دلايل مختلف از پيگيري خواسته هاي خود توسط اصلاح طلبان نااميد شده بودند -- يكي از دلايلي مي تواند باشد كه دفتر تحكيم وحدت تصميم گرفت از اين جبهه خارج شود. ما پيگير هستيم كه بستر و فضاي منطقي براي بحث و گفتگو پيرامون جبهه دموكراسي خواهي را در ايران شكل دهيم. امير مصدق كاتوزيان: با توجه به اينكه شما در ائتلافي بوديد رويارو با محافظه كاران و آنهارا رقباي خودتان ارزيابي مي كرديد، آيا با خارج شدن از جبهه دوم خرداد تشتتي ايجاد نمي شود كه باعث تضعيف دفتر تحكيم وحدت منتخب علامه بشود؟ عبدالله مومني: خير خروج دفتر تحكيم وحدت از جبهه دوم خرداد به معني خروج آن از اصلاح طلبي و از همراهي با جنبش اسلامي مردم ايران نيست. خروج دفتر تحكيم وحدت به دليل انتقاداتي است كه به عملكرد جبهه دوم خرداد و ضعف ان در مواجه با اقتدار گرايان داشته. ما معتقديم كه جبهه دوم خرداد از فرصت ها و فضاهايي بوجود آمده براي پيشبرد اهداف اجتماعي استفاده كافي نداشته و از اين رو معتقديم بايد يك جريان جديدي در جامعه شكل بگيرد كه داراي مرزبندي ها و شكل بندي هاي مشخص و روشني باشد و بتواند در مقابل كساني كه در مقابل خواست مردم مي ايستند، برنامه و حركت مشخصي را داشته باشند و با استفاده از اين برنامه بتواند سيل عظيم مردم و جنبش اجتماعي را به سوي خود بكشاند. از اين رو به نظر من پيگيري دفتر تحكيم براي به وجود آمدن فضا و بستري كه جبهه دموكراسي خواهي در آن شكل بگيرد مي تواند به تقويت جنبش دانشجويي ايران، پيشگام جنبش دموكراتيك بيانجامد. امير مصدق كاتوزيان: دفتر تحكيم وحدت پيش از اين فاصله مي گرفت از گروه هايي با نام هائي از قبيل حشمت الله طبرزدي و اكبر و منوچهر محمدي شناسائي مي شود و ديگر گروه هائي از اين قبيل. آيا به اين معني است كه شما تحليل آنها را پذيرفته ايد يا در آينده به آنها نزديك تر مي شويد؟ عبدالله مومني: نخير، هيچ ربطي به تحليل آنها و برنامه هائي كه آنها از قبل اعلام كرده اند، ندارد. اين حركت بر حسب تجربه هاي عيني بوده و در طول زمان در سه چهار سال گذشته دفتر تحكيم وحدت همواره انتقادات خود را به جبهه دوم خرداد و جبهه اصلاح طلبي اعلام كرده و اين به منزله اين نيست كه ما به نظراتي كه دوستاني از قبيل آقايان طبرزدي و محمدي اعلام كردند تمكين مي كنيم. ما معتقديم اين دفتر تحكيم وحدت، همراه و همسو با خواست ملت اين حركت را انجام داده و الان هم فضاي مملكت ما اين را مي طلبد كه يك مرز بندي شفاف ايجاد شود و اگر دوستاني در سال هاي قبل به اين نتيجه رسيده اند، بر حسب خواست زمان نبوده والان خواست مردم ما اين است كه يك شفافيتي شكل بگيره و مردم تفاوت بين اصلاح طلبان و فرصت طلبان را بشناسند. دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت منتخب علامه بزرگترين تشكل انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها، خبر از خروج جبهه دوم خرداد و حركت به سوي ايجاد يك جبهه فراگير دموكرات داده است. عبدالله مومني، دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت (منتخب علامه) در مصاحبه با راديوفردا از روندي مي گويد كه سرانجام به اتخاذ موضع مستقل اين تشكل منجر شد. وي تاكيد مي كند كه دفتر تحكيم وحدت، همراه و همسو با خواست ملت اين حركت را انجام داده و الان هم فضاي مملكت ما اين را مي طلبد كه يك مرز بندي شفاف ايجاد شود و مردم تفاوت بين اصلاح طلبان و فرصت طلبان را بشناسند.
XS
SM
MD
LG