لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۴۰

نماينده آمريكا در نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي: قول هاي جمهوري اسلامي را نبايد جدي گرفت


(rm) صدا |
بهمن باستاني(راديو فردا): در حالي كه پيش بيني ميشد كه اجلاس هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي در وين كه از 35 كشور عضو اين آژانس تشكيل مي شود، امروز قطعنامه اي در پيوند با فعاليتهاي هسته اي ايران صادر كند، محمد البرادعي گفت اين قطعنامه در هفته آينده صادر خواهد شد، زيرا اعضاي هيات مديره آژانس وقت بيشتري براي رسيدن به اجماع در اين زمينه احتياج دارند. محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: در عين حالي كه بحث در بين اعضاي هيات مديره بسيار حساس و شديد ادامه دارد، پيشرفتهايي از اين بحث حاصل شده است. در جلسه امروز هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي، كن برل، نماينده آمريكا در اين آژانس گفت جمهوري اسلامي ايران گستاخانه به طور مرتب تعهدات خود با آژانس را نقض كرده و نقض اين تعهدات ربطي به اشكالات فني نداشته است. نماينده آمريكا در جلسه امروز هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: تجربه نشان داده كه به جمهوري اسلامي ايران نمي توان همچون حكومتي نگريست كه با حسن نيت بخواهد به تعهداتش عمل كند، زيرا براي نمونه به گفته كن برل، از زماني كه حقايق درباره برنامه ها و فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي فاش شده، اين حكومت بلافاصله به استراتژي انكار، تحقير و فريبكاري دست زده است. در حالي كه محمد البرادعي ديروز در گزارشي به هيات مديره آژانس گفت: اگرچه ايران درباره ارائه گزارش در مورد فعاليتهاي هسته ايش قصور كرده، اما هيچ مدرك و دليلي مبني بر اينكه ايران در تلاش براي ساختن بمب اتم بوده در دست نيست، امروز كن برل، نماينده آمريكا در آژانس بين المللي انرژي هسته اي اظهار داشت: با توجه به اينكه جمهوري اسلامي با دروغ گفتن به آژانس تعهدات بين المللي را آشكار و مكرر نقض كرده، نمي توان خواست كنوني اين حكومت از آژانس را جدي گرفت. كن برل گفت: جمهوري اسلامي امروز به ما مي گويد كه حقيقت را مي گويد و بنابراين از ما مي خواهد كه آن سابقه فريبكاريش را كنار بگذاريم. كن برل افزود اين بحثها را نبايد اصلا جدي گرفت. درحاليكه پيش بيني ميشد كه هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي در وين، امروز قطعنامه اي در پيوند با فعاليتهاي هسته اي ايران صادر كند، محمد البرادعي رئيس آژانس گفت اين قطعنامه در هفته آينده صادر خواهد شد، زيرا اعضاي هيات مديره آژانس وقت بيشتري براي رسيدن به اجماع احتياج دارند. كن برل، نماينده آمريكا در اين آژانس گفت جمهوري اسلامي به طور مرتب تعهدات خود با آژانس را نقض كرده و نقض اين تعهدات ربطي به اشكالات فني ندارد. وي اظهار داشت: با توجه به اينكه جمهوري اسلامي با دروغ گفتن به آژانس تعهدات بين المللي را مكرر نقض كرده، نمي توان خواست كنوني اين حكومت از آژانس را جدي گرفت. وي افزود اين بحثها را نبايداصلا جدي گرفت.
XS
SM
MD
LG