لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۲۹

انگيزه‌هاي احتمالي ليبي براي دست برداشتن از برنامه توليد سلاح‌هاي کشتار جمعي و نتايج آن در منطقه


(rm) صدا |
تحليلگران روزيکشنبه گفتند ليبي با تصميم خود درمورد دست برداشتن ازبرنامه توليد سلاح هاي کشتارجمعي، سوريه را درفشارقرارداده وروحيه برتري طلبي نظامي آمريکا واسرائيل درمنطقه خاورميانه را تشديد بخشيده است. امير آرمين (راديوفردا): ايران ومصرآشکارا ازتصميم ليبي درمورد دست برداشتن ازبرنامه توليد سلاح هاي کشتارجمعي که روزجمعه اعلام شد استقبال کردند، اما تحليلگران مي گويند دولت هاي عرب در پشت صحنه اين تصميم را نشانه اي برآن که احتمالا آمريکا درطرح خود درمورد تغييرمنطقه پيشرفت کرده است، تعبير خواهند کرد. دراين ميان عامل اميدوارکننده درمورد کشورهاي عربي مي تواند آن باشد که رهبران عرب فشاربيشتري براي يک اقدام متقابل اسرائيل وارد آورند. عقيده گسترده اي وجود دارد که اسرائيل داراي حدود 200 کلاهک اتمي است، اما دولت اسرائيل تاکنون حاضرنشده است بگويد آيا داراي سلاح هاي اتمي هست يا نه. به گفته تحليلگران، عامل قابل توجه ديگراين است که معمرقذافي رهبرليبي احتمالا بيشتربه دلائلي در رابطه با مسائل ويژه اين کشور، ازجمله بهبود اوضاع اقتصادي وهموار کردن راه جانشيني فرزندش سيف الاسلام، اين تصميم را اتخاذ کرده است. با اين حال تحليلگران بعيد مي دانند آمريکا درآينده اي نزديک موضوع برنامه اتمي اسرائيل را مطرح کند چرا که واشنگتن تهديدي را ازناحيه اسرائيل متوجه منافع منطقه اي خود نمي داند. تحليلگران مي گويند با بي طرفي ليبي، اينک احتمال بيشتري مي رود که دولت پرزيدنت بوش توجه خود را معطوف سوريه کند. جان بولتون يک مقام بلند پايه وزارت امورخارجه آمريکا سوريه را متهم کرده است که فعالانه طرح توليد سلاح هاي شيميائي وميکربي را تعقيب مي کند. تندروهاي نزديک به دولت پرزيدنت بوش ازسوريه به عنوان کانديداي عمده ديگري براي تغيير رژيم آن به همان ترتيبي که درمورد عراق به مورد اجرا گذارده، نام برده اند. ضيا رشوان يک تحليلگر مرکزمطالعات سياسي واستراتژيک الاهرام درقاهره گفت قذافي سوري ها در تنگنا قرارداده است. اما من ترديد دارم که سوري ها نيزتصميم مشابهي اتخاذ کنند، زيرا آن ها درحالت جنگ به سرمي برند وسرزمينشان نيز تحت اشغال است. محمد السيد سعيد معاون رئيس اين مرکزگفت اين تصميم اثرات بسياربدي درهرکس درجهان عرب مي گذارد. زيرا تصميم يک جانبه اي بوده است. اين تصميم هرکس را درموقعيت بدي قرارمي دهد. عماد الشعيبي يک تحليلگرسياسي برجسته سوريه پيش بيني کرد واشنگتن ليبي را به عنوان الگوئي براي وارد آوردن فشاربه سايرکشورها به غيرازاسرائيل قراردهد. مصر و جمهوري اسلامي از تصميم ليبي براي دست برداشتن از برنامه توليد جنگ افزارهاي کشتار جمعي که روز جمعه اعلام شد استقبال کردند. اما تحليلگران گفتند که دولت هاي عرب در پشت صحنه اين تصميم را نشانه اي براي آنکه احتمالا آمريکا در طرح خود در مورد تغيير منطقه پيشرفت کرده است تعبير خواهند کرد. در اين ميان عامل اميدوار کننده در مورد کشورهاي عربي مي تواند آن باشد که رهبران عرب فشار بيشتري براي يک اقدام متقابل اسرائيل وارد آورند. اسرائيل احتمالا داراي حدود 200 کلاهک اتمي است. به گفته ديگر، عامل قابل توجه ديگر آن است که معمر قزافي، رهبر ليبي، احتمالا بيشتر به دلايلي درباره مسائل ويژه اين کشور، از جمله بهبود اوضاع اقتصادي، و هموار کردن راه جانشيني فرزند خود، سيف الاسلام، اين تصميم را اتخاذ کرده است. تحليلگران بعيد مي دانند که آمريکا در آينده اي نزديک موضوع برنامه هسته اي اسرائيل را مطرح کند.
XS
SM
MD
LG