لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۲۸

رییس ایرانی تبار ستاد ارتش اسراییل استعفا کرد


ژنرال دان خالوتس در زمان وزارت دفاع شائول موفاز، که او نيز خود زاده تهران بود، به پست رياست ستاد ارتش اسراييل منصوب شد.
در اسراييل، رييس ستاد ارتش اين کشور، درنتيجه انتقادها وفشارهای سنگين ناشی ازنبرد تابستان ارتش با گروه حزب الله لبنان، از پست خود استعفا کرد.

ژنرال دان خالوتس، رييس ایرانی تبار ستاد ارتش اسراييل، اندکی پس از نيمه شب سه شنبه، با صدور بيانيه ای کناره گيری خود را از اين پست اعلام کرد. اين استعفا، شگفتی محافل سياسی و رسانه های اسراييل را در پی داشت.

اين در حالی است که موج انتقادها از وی از نخستين روزهای نبرد تابستان اسراييل با گروه حزب الله، به دليل پاره ای نابسامانی ها و ناهماهنگی ها در اداره آن جنگ، بالا گرفته بود.

ژنرال دان خالوتس که از فرماندهی نيروی هوايی به مقام رياست ستاد ارتش رسيده بود و دومين فرمانده نيروی هوائی پس از عزر وايزمن بود که بر کرسی رياست ستاد ارتش تکيه زده بود، در بيانيه خود تأکيد کرد که برای تصميم گيری در مورد آينده نظامی خويش، صرفا در انتظار پايان کار گروه های تحقيقاتی ارتش درباره نبرد ۳۳ روزه با حزب الله بود.

هیأت اصلی تحقيقی که از سوی ارتش برپا شده بود، در روزهای اخير با انتشار انتقادهای شديد از عملکرد فرماندهان و نيز لشگرهای شرکت کننده در نبرد ۳۳ روزه، به کار خود پايان داد.

اما با اين حال اين هیأت، به رياست ژنرال دوره ذخيره، «دان شومرون» نه تنها خواهان استعفای ژنرال خالوتس نشده بود، بلکه ادامه خدمت او را در اين مقام، برای رفع نابسامانی ها ضروری دانسته بود.

هیأت تحقيق ارتش در حالی کار خود را به پايان برد که هنوز کميسيون تحقيق دولتی، به رياست قاضی الياهو وينوگراد، به بازپرسی های خود ادامه می دهد و تا کنون از بسياری از مقامات نظامی و سياسی بازپرسی کرده است.

خانواده های بسياری از يکصد سرباز اسراييلی کشته شده در نبرد ۳۳ روزه ارتش اسراييل و حزب الله لبنان و نيز گروههای سربازان دوره احتياط ارتش که به حضور در جبهه های آن جنگ فرا خوانده شدند، در پنج ماهی که از خاتمه نبرد می گذرد، تظاهرات اعتراضی آرام، اما پيگيرانه ای را عليه فرماندهان ارتش، به ويژه رييس ستاد ارتش دنبال کرده بودند.

روز چهارشنبه بسياری از تحليلگران در رسانه های اسراييل، تأکيد کردند که پس از کناره گيری ژنرال دان خالوتس، وزير دفاع اسراييل، امير پرتس، وزير دفاع نيز بايد از پست خود کنار رود.

ژنرال دان خالوتس از پدری ايرانی و مادری اروپائی به دنيا آمده و يکی از افتخارهای جامعه يهوديان ايرانی تبار در اسراييل محسوب می شد و همواره در بسياری از آئين ها و مراسم مربوط به ايرانيان شرکت می کرد. وی دومین ایرانی تبار بود که به سمت ریاست ستاد ارتش اسراییل منصوب شده بود.

ژنرال دان خالوتس در زمان وزارت دفاع شائول موفاز، که او نيز خود زاده تهران بود، به پست رياست ستاد ارتش اسراييل منصوب شد.

ارزيابی می شود که رييس بعدی ستاد، در روزهای آينده معرفی شود و از معاون کنونی رياست ستاد، ژنرال موشه کاپلينسکی برای احراز اين مقام نام برده می شود. اين در حالی است که وی نيز يکی از فرماندهان اصلی در نبرد تابستان با حزب الله بود.
XS
SM
MD
LG