لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ تهران ۰۲:۵۹

برومند:پرداخت غرامت، نزديک شدن به اجرای عدالت است


دستگاه قضايی آرژانتين شماری از مسئولان جمهوری اسلامی را به دست داشتن در انفجار آميا متهم کرده است.

دادگاهی در آمريکا، جمهوری اسلامی ايران را يکی از عوامل بمبگذاری ۱۶ سال پيش در سفارت اسراييل در آرژانتين دانسته و تهران را به پرداخت بيش از ۳۳ ميليون دلار غرامت به خانواده قربانيان محکوم کرده است.


بنياد برومند، يکی از سازمان های ايرانی مدافع حقوق بشر که مقرش در واشينگتن است، سال ها است که حادثه بمبگذاری ديگری در مرکز فرهنگی يهوديان آرژانتين را پيگيری کرده است؛ حادثه ای که در سال ۱۹۹۴ ، دوسال بعد از انفجار سفارت اسراييل، روی داد و در آن دست کم ۸۲ نفر کشته شدند.


رويا برومند، از مديران بنياد برومند در گفت وگويی با راديو فردا می گويد محکوميت تازه عليه جمهوری اسلامی، مقدمه ای است برای ادامه پيگيری ها با هدف افشای نقش مقامات جمهوری اسلامی در اين انفجارها.


رويا برومند: فکر می کنم هر تصميم قضايی، کمکی است به پيشبرد عدالت، حتی اگر در يک مملکت خارجی باشد. اين تصميم مهم است به خاطر اينکه وقتی که دادگاه پيش می آيد تمام مدارکی که برای ثابت کردن يک جرم استفاده می شوند در معرض ديد عمومی قرار داده می شود و به هرحال يک قدم است برای اجرای عدالت.


اگر که دادگاه آمريکا الان در مورد بمبگذاری سفارت اسرائيل در آرژانتين حکمی صادر کرده، همين اطلاعات باعث شده که الان به خاطر مسئوليت ايران در بمبگذاری آرژانتين، ميليون ها يورو و پوند و اموال جمهوری اسلامی مسدود شود.


اين حکم در حال حاضر به دادگاه تجديدنظر رفته، ولی به هرحال هم برای قربانيان اين بمبگذاريها هم به خاطر پيشبرد عدالت، چنين احکامی مهم هستند و يک قدم به جلو برای محکوم کردن کسانی است که مسئوليت اين فاجعه را دارند.


راديو فردا: آن طوری که در صحبت های قبلی که با راديو فردا داشتيد، گفتيد که مسئله مرکز فرهنگی يهوديان در بوئنوس آيرس الان به يک دادگاه بين کشوری حقوق بشر ارجاء شده. آن دادگاه هنوز به تصميمی و يا نتيجه ای رسيده است؟


برومند: اين داستان سال ها طول کشيده و هر سال قدمی به جلو رفته است. هنوز تصميم قطعی نيست. اين دادگاه بين مردم آرژانتين و دولت آرژانتين است و دولت آرژانتين مرتبا به دليل پيش نبردن تحقيقات جنائی و قضايی در مورد آميا، مورد انتقاد قرار گرفته است. همين شکايت باعث شد که دولت آرژانتين اين تحقيقات را دوباره از سر بگيرد و حتی تصميماتی بگيرد از لحاظ امنيتی که چنين اتفاقاتی و يا يک فجايعی مثل آميا ديگر تکرار نشود.

اين اولين باری نيست که ايران محکوم به پرداخت غرامت شده. در گذشته هم چندين مورد بوده که غرامت هايی برای ايران تعيين شده. فکر می کنيد آيا اين غرامت ها امکان دريافتش از ايران وجود داشته باشد؟


برومند: اين غرامت ها خيلی موثر هستند به خاطر اينکه يک دولتی که مجبور بشود برای اعمالی که انجام داده، پول پرداخت کند به هرحال اگر دوباره بخواهد چنين کاری بکند، مجبور است در باره ابعاد آن فکر کند. . قبلا پيش آمده که چندين سال پيش در آمريکا از اموال ايران به قربانيان گروگان ها و قربانيان بمبگذاری در لبنان پول پرداخت بشو،د ولی پرداخت اين پول تصميمی خيلی سياسی است؛ يعنی وابسته است به دولت ها و الان خيلی وقت است که ديگر نه دولت آمريکا و نه هيچ دولت ديگری اين ميل را نداشته که به قربانيان و بازماندگان پول پرداخت کند.


در عين حال، چون چنين تصميمی سياسی است، هر لحظه هم ممکن است عوض يشود. بنابراين اگر الان اروپا از سياست های ايران ناراضی است، ممکن است که اين تصميم را بگيرد که اين غرامت را پرداخت کند.


التبه هنوز تصميم دادگاه تجديدنظر روشن نيست، ولی به هرحال شما برای اجرای عدالت يا بايد مسئولين را دادگاهی و متهم کنيد و به زندان بفرستيد يا لااقل بايد که به قريانيان يک غرامتی پرداخت کنيد.


يک جايی جامعه بايد مسئوليت فاجعه ای را که رخ داده قبول کند و برای اين کار يا بايد عدالت اجرا شود و يا غرامت پرداخت شود، راه ديگری وجود ندارد.


انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG