لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ تهران ۲۳:۵۰

سفر احمدی نژاد و تغییر استراتژی ایتالیا در برابر ایران


خانم کراکسی، دختر رهبر فقيد سوسياليست های ايتاليا بتينو کراکسی، و در حال حاضر در وزارت امور خارجه اين کشور، علاوه بر ايران، مسئول ديگر کشورهای خاورميانه نيز هست. عکس از AFP

محمود احمدی نژاد در جريان سفر يک روزه اش به رم برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی خواربار و کشاورزی، که اولين سفر او به يک کشور اروپای غربی بود، نتوانست با هيچ کدام از مقامات اين کشور ديدار داشته باشد.


آن گونه که استفانيا کراکسی، معاون وزارت امور خارجه ايتاليا و مسئول پرونده ايران در دولت ايتاليا به راديو فردا می گويد، روابط ايران و ايتاليا با توجه به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد نمی تواند در مسير گذشته حرکت کند و دچار تحولاتی خواهند شد.


خانم کراکسی، دختر رهبر فقيد سوسياليست های ايتاليا بتينو کراکسی، و در حال حاضر در وزارت امور خارجه اين کشور، علاوه بر ايران، مسئول ديگر کشورهای خاورميانه نيز هست.


وی در پاسخ به آن گروه از تحليلگران که تصميم مقامات دولتی و سياسی ايتاليا مبنی بر عدم ملاقات محمود احمدی نژاد را فرصتی از دست رفته می خوانند، می گويد: «زمانی می توان از فرصت از دست رفته صحبت کرد که فرصتی در دسترس بوده باشد. احمدی نژاد در ايتاليا باز هم سخنان هميشگی اش را در رابطه با اسرائيل و آمريکا تکرار کرد و برآن مواضعی تاکيد ورزيد که به هيچ وجه برای ما قابل قبول نيستند.»


آقای احمدی نژاد به رغم تمامی اعتراض هايی که ريشه در «اظهارات ضد اسرائيلی» وی داشت، به محض ورود به رم گفت که اسرائيل، «ضربه سهمگينی به اقتصاد اروپا زده است.»


وی همچنين در سخنرانی خود در نشست فائو به کشورهای غربی تاخت و از حاضرين خواست که برای حل بحران جهانی افزايش قيمت مواد غذايی، به فکر راه چاره ای خارج از چارچوب سازمان ملل باشند.


معاون وزارت خارجه ايتاليا در واکنش به اين اظهارت می گويد: «اين احساس را دارم که احمدی نژاد از هم اکنون درگير کارزار انتخاباتی برای دوره دوم رياست جمهوری است و با اين اظهارات غيرقابل قبولش در نظر دارد حمايت جناح های متعصب را در درون کشورش به دست آورد. توجهی ندارد که اين سياست باعث شده است نه تنها ايتاليا بلکه غرب هر دری را به روی او ببندد.»


  • «اين احساس را دارم که احمدی نژاد از هم اکنون درگير کارزار انتخاباتی برای دوره دوم رياست جمهوری است و با اين اظهارات غيرقابل قبولش در نظر دارد حمايت جناح های متعصب را در درون کشورش به دست آورد. توجهی ندارد که اين سياست باعث شده است نه تنها ايتاليا بلکه غرب هر دری را به روی او ببندد.»
معاون وزیر امور خارجه ایتالیا

در حاشيه ديداری که محمود احمدی نژاد با گروهی از صاحبان صنايع و سرمايه گذاران ايتاليايی در يکی از هتل های مجلل رم داشت، برخی از تجار ايتاليايی تصميم دولت رم مبنی بر عدم ديدار با رئيس جمهوری ايران را سدی در مقابل توسعه فعاليت های اقتصادی و سرمايه گذاری در اين کشور توصيف کردند.


خانم کراکسی در پاسخ به اين انتقاد می گويد: «ما نمی توانيم تنها از ادبيات تجاری برای گفت و گو با ايران يا هر کشور ديگری استفاده کنيم و بازرگانان ما بهتر است سياست ها ی دولت را در جريان معاملاتی که انجام می دهند در نظر داشته باشند.»


معاون وزارت خارجه ايتاليا می افزايد: «شخصا معتقدم ما به جای صحبت از گسترش روابط و سرمايه گذاری های جديد در ايران بايد به فکر خارج ساختن سرمايه هايمان از اين کشور باشيم.»


«کاملا مشخص است که سياست کنونی را نمی توان ادامه داد زيرا تحريم های ناچيزی که تا کنون در رابطه با ايران به تصويب رسيده اند هيچ نتيجه ای نداده اند.»


خانم کراکسی می افزايد: «اگرچه من راه حلی برای ارائه ندارم ولی با اطمينان می توانم بگويم آنچه تا کنون انجام گرفته است کاملا بيهوده بوده است و اگر بخواهيم ايران را وادار به تغيير موضع در رابطه با پرونده اتمی اش بکنيم بايد به فکر تحريم های سخت تری بود. تحريم هايی که برای مردم ايران هيچ گونه شکی باقی نگذارد که دولت و رئيس جمهوری کنونی کشورشان را به بن بست خواهد کشاند.»


در اين روزها برخی از تحليل گران ايتاليايی گفته بودند که به جای فشار بر جمهوری اسلامی ايران بر سر پرونده اتمی، بايد با انتقاد از نقض حقوق بشر در ايران حکومت کنونی ايران را منزوی ساخت.
معاون وزارت خارجه ايتاليا درباره اين تحليل می گويد: «من شکی ندارم که اروپا و غرب در مجموع با صدای بسيار ضعيفی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را مورد انتقاد قرار داده است و حمايت هايی که تا کنون انجام گرفته است، بسيار ناچيز بوده است.»


خانم کراکسی می افزايد: «فعاليت های هسته ای ايران و استفاده ای که فردی چون محمود احمدی نژاد می تواند از اين چنين برنامه ای بکند به چالش اصلی ما تبديل شده است و ما را شديدا نسبت به آينده بدبين ساخته است. بدبينی ای که با توجه به گزارش های سازمان بين المللی انرژی اتمی روز به روز افزايش می يابد.»


«با اين وجود تنها از طريق حمايت از مخالفين حکومت کنونی و پشتيبانی از دمکرات های ايرانی است که می توانيم اين مشکل را از ريشه برطرف سازيم.»


محمود احمدی نژاد که پس از ديدار خبرسازش به تهران بازگشته، هنوز درباره اين سفر، تبعات آن و مجادلات تشريفاتی و ديپلماتيک رخ داده در رم اظهارنظری نکرده است.


XS
SM
MD
LG