لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ تهران ۱۱:۱۴

تهدیدهای اسرائیل: نارضایتی البرادعی و واکنش ایران


محمد البرادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت: «حمله احتمالی به ايران، خاورميانه را به گلوله ای ازآتش مبدل خواهد کرد و منطقه را به سوی سقوط و فروپاشی خواهد برد»

به دنبال گزارش روز جمعه روزنامه نيويورک تايمز مبنی برتمرين های جديد نيروی هوائی اسرائيل برای حمله احتمالی به پايگاه های هسته ای جمهوری اسلامی ايران، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرد که درصورت وقوع چنين حمله ای ازمقام خود کناره گيری خواهد کرد.


همزمان يک مقام ديپلماتيک اسرائيل اين مانورها را به طور ضمنی تاييد کرده و آنرا «رساندن پيامی روشن به سران تهران» ناميده است.


همچنين سفيراسرائيل درآمريکا نيز در ادامه تهديد های تازه که از سوی اين کشور عليه ايران مطرح می شود، از «پايان گرفتن ساعت شنی شکيبائی دربرابرايران» سخن گفته است، هر چند که ايران، اقدام احتمالی اسرائيل را «محال» توصيف کرد.


البرادعی، حمله و اتحاد ايرانيان


محمد البرادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت: «حمله احتمالی به ايران، خاورميانه را به گلوله ای ازآتش مبدل خواهد کرد و منطقه را به سوی سقوط و فروپاشی خواهد برد»


آقای البرادعی اين ديدگاه شناخته شده خود را تکرارکرد که جمهوری اسلامی ايران و برنامه های اتمی آن را خطری «فوری و قابل لمس» نمی داند، و گفت: «ازچشم من برنامه های هسته ای ايران يک خطرجدی و ملموس نيست و اگر حمله ای عليه آن انجام شود، برای من باقی ماندن درمقامم ممکن نخواهد بود.»

البرادعی احتمال حمله را «بدترين گزينه ممکن» ناميد و گفت: «حمله به ايران موجب خواهد شد که سران آن حکومت اگر تا حال بمب اتم توليد نکرده باشند، برای رسيدن به جنگ افزارهسته ای بيشتر تحريک شوند [و دراين راه] ازحمايت همه ايرانيان درسراسرجهان نيز برخوردار خواهند شد و ايرانی های دنيا را يکپارچه می شوند.»


روزنامه نيويورک تايمز روز جمعه نوشته بود که بيش ازيکصد فروند جنگنده اف- ۱۵ و اف- ۱۶ نيروی هوائی اسرائيل اخيرا دررشته مانورهائی درفضای شرقی دريای مديترانه برساحل يونان انجام داده اند و فاصله ۱۵۰۰ کيلومتری را درنورديده اند که دقيقا همان فاصله کشوراسرائيل تا تاسيسات هسته ای نطنز درايران است.

ايران: محال است


همزمان با افزايش تهديدهای مستقيم و غيرمستقيم اسرائيل عليه ايران، سخنگوی دولت روز شنبه اعلام کرد که حمله هوايی احتمالی ارتش اسراييل به ايران «محال» است.


وی در جمع خبرنگاران در واکنش به گزارش های تازه درباره احتمال حمله اسرائيل به ايران گفت: «اين حرفهای رژيم صهيونيستی همان نگرش جمهوری اسلامی ايران را ثابت ميکند که اين رژيم خطرناک و مخل امنيت جهانی و صلح در سطح منطقه و جهان است و وجود آن هممعنی با تخريب، تحريم و ترور است.»


وی در توضيح اينکه، چرا حمله اسرائيل به ايران را «محال» می داند، افزود: « لبته اينکه آيا اين رژيم توانايی تعرض به ايران را داشته باشد، بايد گفت چنين گستاخيای برای تعرض به منافع و تماميت کشور ما اقدام محالی است.»


اسرائيل: پيام به تهران


يک روز پس ازانتشار گزارش نيويورک تايمز، درحاليکه دولت اسرائيل دربرابراين خبرترجيح داده سکوت کند، يک ديپلمات اين کشور با تاييد ضمنی انجام مانورهای جديد درکشوريونان، گفت: «رژيم ايران بايد علائم و هشدارها را تشخيص دهد».


يک مقام اسرائيلی روز شنبه درمصاحبه ای با روزنامه بريتانيائی «تايمز» گفت: «مانورهای هفته های اخير تمرين کلی بوده و رساندن پيامی روشن و بدورازابهام به سران تهران است».


همچنين سالای مريدورسفيراسرائيل درواشنگتن نيز درواکنش به گزارش جمعه نيويورک تايمز گفت: «طبيعی است که اسرائيل نمی تواند دست بروی دست بگذارد».


درگفتگوئی که شامگاه جمعه شبکه تلويزيونی سی.بی.اس با آقای مريدور به عمل آورد، وی گفت: «همانگونه که اهود اولمرت نخست وزيرما اخيرا دوباره بيان کرده، اسرائيل تبديل شدن حاکميت بنيادگرای موجود درايران به يک نظام برخوردار ازتوان هسته ای را تحمل نخواهد کرد».


XS
SM
MD
LG